Wednesday, December 28, 2011

Kelios mintys apie 2012

Gana įdomus Užkalnio straipsnelis.

Ko gero pagrindinis dalykas politiškai kitais metais bus rinkimai. Sunku pasakyti kas įvyks, bet aš irgi manau kad judėjimas TAIP gaus nemažai balsų. Vien todėl kad lietuviai mėgsta naujas partijas (prisiminkit kas buvo su tik atsiradusiom Paulausko, Pakso, Uspaskicho, Valinsko partijom - jos vos atsiradusios gavo maždaug 15% balsų.)

Susieta tema, aš jau žinau kad nebalsuosiu už partiją kuri delegavo R. Palaitį. Esu alergiškas elgesiui kurį aprašo žurnalistas Račas. Iš vis, Palaičio pareiškimai apie imigraciją tikrai neatspindi vertybių kurias man atrodo turėtų propaguoti Liberalų ir Centro sąjunga. Juolab kad toks elgesys kvepia nenorėjimu nieko kurti o tik "nusipirkti" žurnalistų palankumą - tuo metu kai Lietuvai reiktų kurti mechanizmus kaip protingai panaudoti imigraciją šalies vystymui. Taip kaip tai daro daug kitų šalių.

Sunday, December 25, 2011

Ką sako Lietuvos pinigai?


Visai neseniai skaitinėjau Motiejaus Valančiaus "Palangos Juzę" ir bandžiau įsivaizduoti tuometinės Lietuvos gyvenimą - rūbai, gyvenimo būdas ir pan. Gyvenimas juk tikrai buvo nelengvas - rusifikacija, žmonių laisvės mažėjimas, 1831 ir 1861 metų sukilimai. M. Valančius ne tik žadino lietuvišką dvasią, pats rašė ir rėmė knygnešius, bet taip pat kovojo su girtuoklyste. Jo įkurtas blaivybės sąjudis buvo toks galingas kad privatūs bravorai nešė mažai pelno arba gavo užsidaryti ir Rusijos imperija paskelbė valstybinį alkoholio monopolį. Aišku toks sąjūdis negalėjo patikti tuometinei valdžiai, taigi M.Muravjov jį 1864 metais uždraudė.Tai va, paskaičiau Valančiaus rašinį apie Palangos Juzę, ir pasidarė įdomu kiek žemaičių yra pavaizduota ant lietuviškų pinigų. Taigi pradedam:

1 litas : Julija Žemaitė-Žymantienė (žemaitė)
2 litai: Motiejus Valančius (žemaitis)
5 litai: Jonas Jablonskis (suvalkietis)
10 litų: Steponas Darius ir Stasys Girėnas (žemaičiai)
20 litų: Maironis (žemaitis nuo Raseinių)
50 litų: Jonas Basanavičius (suvalkietis)
100 litų: Simonas Daukantas (žemaitis)
200 litų: Vydūnas (lietuvninkas, gyvenęs Mažojoje Lietuvoje bei Žemaitijoje - Telšiuose)
500 litų: Vincas Kudirka (suvalkietis)

Visų pirma, nežinau pagal kokį kriterijų šie žmonės paskirti prie tam tikros piniginės vertės. Ar veidai prie banknotų priskirti be ypatingos tvarkos? Jei ne, tai ar svarbesni sudėti ant mažesnių kupiūrų - tam kad dažniau juos matytume ir prisimintume - bet jei taip, tai kodėl Žemaitė yra svarbesnė už M.Valančių?

Na bet nukrypstu - juk skaičiuojam kiek yra žemaičių ant lietuviškų pinigų. Taigi gaunasi kad turim 6 žemaičius (10 litų turi du - Darių ir Girėną), 1 lietuvninką ir 3 suvalkiečius.

Taigi ką sako lietuviški pinigai? Visų pirma jie pasako kad dabartinę Lietuvą labai įtakojo "pakraščių" žmonės, ypač žemaičiai. Pamatęs tik pinigus, galėtum pagalvoti kad žemaičiai yra pagrindinė Lietuvos subetninė grupė. Kadangi taip ko gero nėra, tai kyla sekantis klausimas: ar tikrai nebuvo aukštaičių - tarkim kur nors nuo Panevėžio ar Utenos - kurie nusipelnė būti pavaizduoti ant litų?

P.S. Čia gana įdomus straipsnelis apie M. Valančių

P.P.S. pridedu keletą dainų kurias galima rasti ir Palangos Juzėj;


Friday, December 16, 2011

Apie elektrinę

Čia yra pokalbis su buvusiu Lietuvos Energetikos Instituto direktoriumi J. Vilemu.

Noriu pacituoti mintį kuri rodo kad šis projektas gali baigtis blogiau nei sandoris su "Williams":

"Ministras A. Sekmokas yra paskelbęs, kad po Naujųjų metų jau bus pasirašomos statybų koncesijos sutartys, o tik kitais metais – deramasi su bankais. Keista: nežinai, kaip finansuosi objektą, bet jau susitari, kad jį statysi, „Respublikai“ sakė akademikas."

Kažkaip lenda į galvą lietuvių liaudies išmintis kuri byloja: "Nekinkyk vežimo prieš arklį" ;)

Thursday, December 15, 2011

S. Jobs'ui atminti

Gana įspūdinga Steve Jobs kalba Stanfordo universitete 2005 metais:


Vieną mintį noriu čia pakartoti:"gyvenk taip tarsi tai būtų paskutinė diena".

Kažkuo primena G&G sindikatą - dainą "tiems kas rašo". Gal didelės tiesos visos yra tokios paprastos - ir todėl mes jų nepastebim?

Wednesday, December 14, 2011

Mintis šiai dienai

Citata tiems, kurie nenori patys savimi rūpintis, bet nori, kad tai padarytų valstybė.

"A government big enough to give you everything you need, is a government big enough to take away everything that you have...."

Statement attributed to Thomas Jefferson (1743-1826)

Monday, December 12, 2011

Apie liberalus

Skaitydamas Lietuvos naujienas gana atidžiai seku visų pakraipų liberalų partijas. Man ši pasaulėžiūra patinka, nes ji pasisako už valstybės kišimosi į žmogaus gyvenimą mažinimą.

Tačiau Lietuvos liberalai turi chronišką ligą - jie nesugeba susivienyti ir to pasėkoj nustumia save į paraštes. Dabar atsiradusi partija TAIP padidina liberalių partijų skaičių iki 3 (TAIP, Liberalų ir Centro Sąjunga bei Liberalų Sąjūdis).

Tai nėra gerai. Iš tikrųjų, tai vadovėlinis pavyzdys kaip daryti "balsu skaldymą" ( splitting the vote). Labai daug apie tai rašo William Poundstone savo knygoje "Gaming the Vote: Why Elections Aren't Fair (and What We Can Do About It)". Gali gautis taip kad dvi iš trijų partijų nepereis rinkiminio barjero ir liks paraštėse. Arba praeis dvi ir nesugebės susitarti kaip nesugeba to padaryti dabar?

Visgi - ar nebūtų geriau ieškoti kompromiso ir susivienyti? Aišku, niekas nėra idealus - bet jei liberalai rimtai žiūri į savo misiją įtvirtinti šias idėjas Lietuvoj - gal reiktų pagalvoti? Ar tai nebūtų didesnis gėris bei mažesnis blogis?

Friday, December 9, 2011

Drugelio efektas

Edward Lorenz sugalvojo sąvoką pavadintą "drugelio efektu" - butterfly effect. Iš principo idėja yra ta, kad drugelio suplasnojimas viename pasaulio krašte gali sukelti sunkiai prognozuojamas pasekmes kitame. Šiuo atveju nenoriu kalbėti apie "drugelio efektą" bet kur kas lengviau prognozuojamą dalyką - kas sukėlė lenkų pasitraukimą iš naujos atominės elektrinės projekto.

Aš iš principo sakyčiau kad tam gali buti keletas priežasčių:
- nevykusiu A.Ažubalio supratimu kaip šalies vidaus politika paveikia jos santykius su kaimynais (R.Sikorski berods net nebuvo neseniai pasibaigusiame OSCE susitikime Vilniuj);
- PKN Orlen problemomis Lietuvoje;
- Lenkų kompanijos PGE strategija perimant tokio projekto organizacinę patirtį. Juolab kad ženklai kad Lenkija galvoja apie savo elektrinės statybą buvo matomi jau seniai.

Man tik vienas klausimas - ar tikrai kažkas suskaičiavo kad šis projektas taip kaip jis daromas Lietuvai atneš pelną? Ar nebus kaip su "Williams" - daug šnekų ir mažai naudos?

Thursday, December 8, 2011

Here is one for you Android fans!

A friend of mine is running a web site called UOT Kitchen. It is a customization engine for Android devices - it gives more eyecandy for your and/or your device. He says he started this because he wanted to tweak his Android phone a little bit during his free time - and now it has become a website with around 2000 hits per day. I think this is pretty good, no?

Wednesday, November 30, 2011

Vilnius - quality of life

Apparently, Vilnius has one of the highest quality of living standards in the former Eastern Europe. A survey by Mercer ranks it quite high, and a similar ranking by New York Times seems to confirm this.

On a different note, it seems that Lithuania ranks quite high in internet connectedness - it looks like it currently has the World's highest download speed.

Monday, November 28, 2011

Lithuania's remarkable recovery

An interesting article by Anders Åslund is here. One argument that I have is that not all IMF advice or predictions miss the point. Real property tax is long overdue in my opinion and that is one of the things that the IMF is proposing. However, there is too much hidden interest, since a lot of people privatized property cheaply after the fall of the USSR. And they are in position now to keep it for a very long time and sell it later for bigger profit or when they need money. Thus there is quite a few neglected or poorly maintained properties that the owners do not feel pressured to do anything about - it does not cost them anything to hold them like that.

Sunday, November 27, 2011

Apie emigrantus

Manding gana įžvalgus straipsnelis apie emigrantus iš Lietuvos. Iš tikrųjų - yra keletas tipų emigrantų kurių motyvacija ir požiūris į Tėvynę yra visiškai skirtingas.

Pavyzdžiui žmogus išvažiavęs tarkim 1994 kai šalyje buvo gana didelis chaosas - tarkim Kauno gatves valdė (suomiškais) treningais apsirengę jaunuoliai turės visai kitą požiūrį nuo to žmogaus kuris viso to neprisimena. Lygiai taip pat kaip žmogus bėgantis nuo tikros ar įsivaizdauojamos "betvarkės" šalyje turės visai kitą norą padėti šaliai iš kurios jis išvyko ir kuri kažkada buvo jo ar jos namai. Arba žmogus kuris buvo išvykęs studijuoti ir grįžęs gavo gana gerą darbą.

Friday, November 25, 2011

House prices worldwide

The Economist has an interesting article about house prices (part 1 and part 2). Are we only a half-way through?

Tuesday, November 15, 2011

Alina Orlova and SunSay

The Lithuanian singer and Ukrainian group present their new song - you can hear 3 languages in there:

Monday, November 14, 2011

Kas valstybėje blogiausias?

Klausia R. Valatka.

Man patinka Prezidento Adamkaus drąsa. Gal laikas pradėti daiktus vadinti tikraisiais vardais ir baigti pusinės tiesos sakymą?

Sunday, October 30, 2011

Lietuvio mentalitetas

Delfi.lt pateikia gana įdomų straipsnelį apie taip kaip lietuviai ir estai save pristato kitiems. Visumoj lietuviai dažnai apie savo šalį daug nekalba - ar tai yra labai kuklūs, ar nemato rimtos priežasties ko čia pasakoti apie savo šalį ar ja didžiuotis.

Man visgi atrodo kad čia yra visuomenės savivokos problema. Taip kaip žmonės save suvokia ir kaip save pristato yra įdiegiama mokykloj, per televiziją ir spaudą. Jei visą laiką girdi vien negatyvą, elgiesi atitinkamai. Jei tarkim kitoj ko gero labai panašioj šaly spauda yra pozityvesnė - mano nuomone tas pamažu turėtų išstumti tą visuomenę labiau į priekį. Žmonės pasidaro labiau linkę tikėti savo ateitim, mažiau emigruoja, bando įsitvirtinti savo šalyje.

Summa summarum - visuomenės informavimo priemonės yra neįtikėtinai galinga visuomenės keitimo jėga ir Lietuvoj ji destruktyvi.

P.S. Įdomumo dėlei - Steve Jobs pastabos kalbant apie Rupert Murdoch.

Užkalnis rašo apie susijusį fenomeną.

P.P.S. 11.28 šiandien pasirodė du geri straipsniai ta pačia tema
* K. Girnius
* V.V. Landsbergis

Wednesday, October 26, 2011

Anti-Soviet resistance in Lithuania after WWII

Here is a link to a new documentary by a Swede Jonas Öhman that deals with Lithuanian anti-Soviet resistance that started in 1944. The documentary is in English, and most people who created it are either not from Lithuania or are Lithuanian but have been raised in the West - so this provides a new perspective on the Partisan movement in Lithuania after WWII.

Tuesday, October 18, 2011

Klausimas Lietuvos istorikams

Ko gero nesuklysiu sakydamas kad Lenkijos politikai ko gero daug info gauna is kurierwilenski.lt. Taigi reikia suprasti kokios problemos keliamos. Kad ir sekantis straipsnelis. (Galima naudoti translate.google.com)

Nassim Taleb talks about Wall Street protests

Friday, October 14, 2011

Lenkijos lenkai apie Lietuvos lenkus

Lietuviška spauda atkreipia dėmesį į Newsweek.pl straipsnelį kuris kalba apie Lietuvos lenkus.

Iš principo (kaip jau daug kartų rašiau) Lietuvos valdžia daro klaidą neleisdama rašyti Lotyniško alfabeto raidžių kurių nėra lietuviškoj abėcėlej (gal galima tą pavadinti "trijų raidžių kombinacijos problema"? q,w,x ;-), bet faktas yra ir tas kad vietiniai lenkai yra visai be reikalo vietinių politikų užangažuoti ir sukurstyti. Aišku, politikams nuo to geriau - nes juk politikai yra tokie sutvėrimai kuriems reikia kuo daugiau dėmesio - bet iš viso to reikalo pralošia tik tie vaikai kuriems neleidžiama mokytis lietuviškai. Man atrodo čia vietiniai lenkai nuėjo per toli - ir jei tarkim ministerija sustabdytų tų mokyklų finansavimą dėl patvirtintų ir bendros Lietuvos-Lenkijos komisijos peržiūrėtų programų nesilaikymo, Lenkija nelabai ką galėtų padaryti . Pabandykit įsivaizduoti kad lietuviškos mokyklos etninėse lietuviškose žemėse Lenkijoj bandytų kažką panašaus padaryti (bet nedarys, nes supranta kad lenkų kalba jiems naudinga). Taigi vietinė publika bus save įsivariusi į kampą.

Čia jau Lietuvos politikų gudrumo klausimas kaip jie sužais - ignoruos (t.y. stručio įkišančio galvą į smėlį strategija - kas labai dažnai atsitinka) - ar bandys kažkokiu gudriu būdu užbaigti tą nesamonę. Gera pradžia būtų vieną kartą ir visiems laikams užbaigti lenkiškų užrašų ir trijų raidžių kombinacijos problemą - tas atimtų oficialiajai Lenkijai kokį 80% nepasitenkinimo priežasčių. Dėl žemės grąžinimo Vilniaus krašte - pripažinti kad valdininkai buvo korumpuoti ir pradėti tyrimus - ką bet kuriuo atveju reikia daryti, ir ne tik aplink Vilnių. Tada mokyklos nesuteiks jokių problemų - oficiali Varšuva tikrai negali rimtu veidu prieštarauti kad mokiniai gauna keletą pamokų lietuviškai?

Wednesday, October 12, 2011

APIE EUROPOS PROBLEMAS - TRUMPAI

Europoj gana dažnai galima išgirsti kritikos apie Ameriką. Įdomumo dėlei, čia yra "Washington Post" vedamasis, kuris gerai susumuoja Europos problemas ir pateikia Europos kritiką. Gal ir gerai kad Lietuva dar neturi Euro?

Apie Islandiją

Apie Islandiją rašiau čia ir čia.

Šiandien pamačiau kaip ši šalis save pristato. Man tas stilius labai patinka - viskas labai neformaliam lygyje, draugiška ir - kiek aš suprantu - gana tipiška. Ar tu būtum ministras, ar žmogus iš gatvės.

Wednesday, October 5, 2011

Tuesday, October 4, 2011

Tuesday, September 27, 2011

Atsakymas tiems kas ilgisi Tarybinių laikų

Gana juokingai skambantis Rusijos ambasadoriaus pasisakymas Belgrade vykusiame forume. Tik įrodo kad tas yra labai gerai kad mes iš ten pabėgom. Nors pažiūrėjus į ponios Prunskienės veiklą - gal dar nepabėgom?

Pats pasisakymas gana įdomus/pamokantis/daug pasakantis, bet pabaiga viską apvainikuoja:

"Should I continue?" - "I think not"

Thursday, September 22, 2011

Tuesday, September 6, 2011

Diplomatinis liūnas: Lietuva - Lenkija

Kiek suprantu požiūris į Lietuvą Lenkijoje yra visiškai pasikeitęs. Nuo anksčiau buvusio geranoriško jis pavirto į bene priešišką. Tai eina nuo pačios apačios iki pačių aukščiausių valstybės pareigūnų (tarkim R. Sikorski ar J.Kaczynski) ar Lenkijos išsivadavimo lyderių (tarkim, L. Walesa). Ir tai nėra nauja tema (beveik dviejų metų straipsnelis čia) - aš manyčiau, kad rimtas politikas ar diplomatas jau seniai turėjo matyti tai ateinant.

Pažiūrėkim kaip tai pateikiama dabar - lenkams negalima rašyti savo pavardžių kaip jie tai rašė daug šimtmečių, jiems negalima uždėti ant savo namo net gatvės lentelės savo kalba, šalia lietuviškos. Tai jau būtų pakankama pradžia padaryti tautinę mažumą labai nelaiminga. Ir galima tai suprasti - juk jie jaučiasi kad jų papročiai yra negerbiami toje žemėje kur jie gyveno daug šimtmečių (į demagogija apie sulenkėjusius lietuvius aš nenoriu leistis, nes tik žmogus nusprendžia apie tai kas jis yra - ir jei jis sako kad jis lenkas, man to užtenka). Dėl mokyklų aš nemanau kad čia tokia didelė problema, bet aišku kai viskas pateikiama viename pakete gaunasi labai negražu.

Nepaisant ir ne tokių negatyvių nuomonių, Lietuva visiškai pralaimėjo PR karą Lenkijoje.

Kokios to pasėkmės? Aš manau, kad labai blogos. Ten, kur galėjo nebūti jokių problemų, bus labai daug. Pradedant verslu, diplomatine parama, ir pan. - ir tas eina iki pačių aukščiausių šios kaimyninės šalies sluoksnių. Reikia paminėti kad ta šalis yra bene pati "kiečiausia" buvusiame sovietiniame bloke - ir su ja rimtai skaitosi ne tik Vokietijoj ar Rusijoj, bet ir JAV. Be to yra sukurta supoliarizuota ir nelaiminga Lietuvos tautinė mažuma - kas neprideda prie valstybės stabilumo ir bendro gebūvio jausmo.

Aišku tai yra Lietuvos sprendimas nuspręsti, kaip lenkai rašo jų pavardes. Bet mano esminis klausimas yra toks - kam nuo to blogiau jei jie tas pavardes ar lenteles ant namo parašys lenkiškai (tuo pačiu ir lietuvaitės ištekėjusios už užsieniečių irgi apsidžiaugs - ypač jei vyro vardas turi tarkim "w" ar "q")? Ar tikrai dėl to verta tiek daug aukoti? Juk Lenkija nieko nesiruošia pulti - juk dabar ne Pilsudskio laikai?

Saturday, September 3, 2011

An update to my "Find in Samogitia" blog

Here is an interesting update to my "Find in Samogitia" blog. One can expand on this theme and discuss the Western part of the Baltic lands (i.e. Western Lithuania and Latvia) in relation to Vikings in 9th or 10th century. Here is an interesting discussion by Marija Gimbutas.

Wednesday, August 31, 2011

Vilnius Mayor A.Zuokas Fights Illegally Parked Cars with Tank

Here is a funny video from the Vilnius Mayor Artūras Zuokas:I guess some of you are wondering if this is real. No, this is a well prepared action to increase the public awareness to illegally parked cars. For more about this setup see here.

Tuesday, August 30, 2011

20 years on independence

The Economist provides a very interesting (if lengthy) article here.

Chronicle of Lithuania in a global perspective

Vilnews.com provides the Chronicle of Lithuania
in a global perspective
. I think this is a great effort, since I am not aware of an online source that would try to put so many things in one place! Enjoy the reading!

Užduotis kalbininkams

Lietuvos kalbininkai užsiėmę žmonės. Bereguliuojant kaip ir kas turi rašyti pavardes (pvz. už užsieniečių ištekėjusios Lietuvos pilietės, ar tarkim Lietuvos lenkai), jiems ko gero paprasčiausiai pritrūksta laiko tvarkyti praktiniams dalykams - pvz. kad kabutes geriau rašyti šitaip "..." , o ne taip „...“. Principinio skirtumo rašant ranka tarp šių variantų nėra, bet naudojant kompiuterį skirtumas akivaizdus. Na bet tiek to - žinau kad čia principo reikalas ir kalbininkams sunku pakeisti savo nuostatas.

Bet ką daryti kai tų nuostatų nėra ir standartai dar tik kuriami? Pavyzdžiui - paimkime du angliškus žodžius "lime" ir "lemon". Galėtum pagalvoti, kad kalbininkai pasiraitys rankoves ir sugalvos kažka protingo. Bet ne - tarkim MAXIMoje mes randam "citrinas" ir "žalias citrinas". Žinant kokia arši yra kalbos inspekcija kovoje su lenkiškais užrašais, manau kad vaisiaus pavadinimas "žalia citrina" kalbininkams tinka. Kyla klausimas - ar tos žalios citrinos yra neprinokusios citrinos? O gal ne? Tai gal apelsinus vadinkim "oranžinėmis citrinomis"?

Berods islandai naudoja "citron" ir "limon" tam, kad atskirti šiuos du vaisius. Taigi - gal kalbininkai galėtų atsakyti ar lietuviškai negalėtume turėti citrinos ir limo, limono arba laimo?

Ačiū!Sunday, August 28, 2011

Įspūdžiai iš Islandijos

Šių metų kelionė buvo į Islandiją. Įspūdžiai įvairūs, čia pabandysiu pateikti keletą.

Visų pirma, apsigyvenom labai patogiame Apartment V27 kuris buvo mūsų bazė keliaujant po Reikjaviką ir apylinkes. Rekomenduoju šią vietą - puikus šeimininkas ir puikus butas - taigi geras poilsis po kelionių buvo garantuotas.

Keletas pastebėjimų apie šalies gyventojus. Šalis labai tvarkinga, kaip ir visur Šiaurės šalyse žmonės puikiai kalba angliškai. Kiek teko sutikti, žmonės labai draugiški ir mandagūs.

Islandija yra šalis kuri labai stipriai priklauso nuo turizmo. "Visitor's guide" (www.visitorsguide.is) informuoja kad 2010 šalį aplankė 494800 turistų. Tas gal neatrodo daug, bet reikia tureti galvoj kad šalyje gyvena "tik" 318500 gyventojų, t.y. maždaug 10 kartų mažiau nei Lietuvoje.

Imigrantai irgi sudaro nemažą dalį. Tas pats "Visitor's guide" teigia, kad ten gyvenantys 1444 lietuviai yra 6 didžiausia bendruomenė Islandijoj - po lenkų (10091), danų (2912), amerikiečių (1851), švedų (1847), ir vokiečių (1689). Iš vis manyčiau, kad imigrantai sudaro kokį 10% gyventojų - ko gero imigracija kaip ir kai kuriose kitose šalyse yra atsakas į mažą gimstamumą ir darbo jėgos trūkumą.

Aptarus šalies gyventojus, reikia pasakyti keletą žodžių apie Islandijos gamtą - juk ko gero tai ir yra pagrindinė priežastis kodėl dauguma turistų lanko šią šalį. Gamta gana įvairi - pradedant akmenuotais Mėnulio paviršių primenančiais laukais, baigiaint ledynais, ugnikalniais, geiseriais (beje, šis žodis kyla nuo pirmapradžio Geysir) ar sąlyginai tariant žaliais slėniais, pvz Þingvellir. Bet bendrai paėmus gamta yra skurdi, šiaurietiška.

Pabaigai - keletas nuotraukų iš šios neužmirštamos šalies.Monday, July 18, 2011

Jan 13, 1991 perpetrator affair - the KGB man is still on the loose

The Austrian "Der Standard" provides an interview with the journalist who recently posted a scathing article about the actions of Austrian law-enforcement agency.

The Lithuanian press and public opinion is boiling, and the Euronews has this video.

The Economist provides this summary by Edward Lucas.

Monday, June 27, 2011

Santuokų statistika

Delfi.lt pateikia įdomų rašinėlį apie santuokų statistiką.

Įdomi lentelė - lietuvės moterys daugumoj išteka už vakariečių, o lietuviai vyrai daugumoj veda moteris slaves - ruses, baltaruses, ukrainietes. Tokių santuokų yra maždaug 16.6% - t.y. maždaug 1 iš 6.

Tai kad lietuviai vyrai neveda vakariečių moterų ko gero yra patriarchalinės sistemos pasėkmė. Gal galima būtų pasakyti kad 'vidutiniškai' moterys ieško vyrų kurie gali finansiškai jomis pasirūpinti - taigi turtingos šalies pilietei lietuvis vyras nelabai įdomus , o tuo tarpu lietuvei vakarietis atrodo gerai?

Iš kitos pusės, panašu kad lietuvės moterys išvažiuoja, o lietuviai vyrai atsiveža nuotakas iš rytų. Taigi keistu būdu vyksta suartėjimas ne su vakarais o su rytais?

PNK Orlen in Lithuania

There have been various stories about why the Polish company bought Mažeikių Nafta in Lithuania after the Russian company that owned it - Yukos - was taken over by the Russian government. Some said that the Polish company wanted to expand; some others - that the Poles felt and still feel brotherly feelings to Lithuania (we've been a country of two peoples - Rzeczpospolita Obojga Narodów - for more than 400 years) and therefore want to invest there.

Later on, there were some accusations that Lithuania does not give preferential treatment to the company, to which Lithuanian Prime Minister Mr. Kubilius answered that the state cannot give preferential treatment to one company and not give to another. There was pressure from one government on another, which was further soured by the spelling issue and claims about minority rights in Vilnius/Vilna/Wilno region. V. Savukynas also provides a good article here.

I do not know if this is over, but recently in Lithuanian press showed up a story that that quotes WikiLeaks to explain why the Polish company came to Lithuania. The story is long, but the idea is that if Mažeikių Nafta were bought out by some Russian company, PKN Orlen would have likely become bankrupt in 4-5 years. So this is a pre-emptive strike in order to buy some time and use Lithuania in pressing Russia to repair the pipeline "Druzhba". Now I do not know if this is true, but to me it sounds reasonable.

Any opinions or insights?

Thursday, June 23, 2011

R.Paksas apie atominę elektrinę

Delfi.lt turi pono R.Pakso nuomonę atominės klausimu.

Noriu pateikti šią pono Pakso mintį:
"Nebijokime Tautos ir pasikliaukime jos išmintim - ji ir šį sykį priims teisingą sprendimą."

Paviršutiniškai žvelgiant, aš čia matau keletą problemų:
- darant referendumą (klausiant tautos) gana lengva manipuliuoti visuomenės nuomone (tarkim "juodosios technologijos", gal kažkur girdėta)
- tautai atiduodant sprendimą politikams nelieka jokios atsakomybės - kam tada juos rinkom
- ar tikrai visa tauta gali įvertinti visus technologinius ir finansinius aspektus kurie yra susieti su elektrinės statyba?

Čia grįžtam prie sprendimų priėmimo paradokso, kurį vikingai buvo pastebėję prieš daug šimtų metų.

Tuesday, June 21, 2011

1940

Kas vyko Lietuvoje 1940-aisiais metais? Apie tą įdomiame straipsnelyje rašo V.Valiušaitis.

Norėčiau pasidalinti viena citata:

„Kaip paaiškint vakariečiui, kad 10 kartų daugiau etninių lietuvių žuvo po karo, negu karo metais? – klausia Millersvilio universiteto (JAV) istorijos prof. Saulius Sužiedėlis, ir čia pat priduria: – Jiems tai tiesiog netelpa galvoje.“

Monday, June 20, 2011

Apie kavos virimą

Scientific American pateikia gana įdomų straipsnelį apie kavą ir kavos virimą. Skanaus!

Wednesday, June 15, 2011

Foto iš Atgimimo laikų

Radau seniai ieškotą nuotrauką (http://www.lietuvele.com/osc/images/pabudome_ir_kelkimes_atgimimo_dainos.jpg). Aišku sunku perduoti emocijas, kurias tada daug kas jautė, bet manding ši nuotrauka gana gerai tą padaro ;)

Monday, June 13, 2011

Apie antrą PK

Labai įdomus straipsnis apie antrąjį Pasaulinį karą - ir kaip tai liečia Lietuvą.

Dar kartą apie žiniasklaidą

V.V. Landsbergis pateikia įdomius samprotavimus.

P.S. Veide irgi pasirodė jo mintys ta pačia tema.

Aleksandro Štromo 80 metų jubiliejus

Kažkaip praleidau šio iškilaus žmogaus gimtadieni - balandžio 4. Dabar jam būtų 80 metų - ir ta proga pateikiu šį L. Donskio straipsnelį.

Gero skaitymo!

Sunday, June 12, 2011

Keistas pasaulis

Gal kai kas jau žino - dabar JAV yra kilęs su Anthony Weiner susietas skandalas. Šis aukšto rango politikas siuntinėjo savo pusnuogio nuotraukas per Twitter ar Facebook. Atrodo kad normalus žmogus, bet kai pagalvoji - gal tikrai politikoj yra "self-selection"- t.y. į ten eina tik tam tikras žmogaus tipas?

Top 30 vietų lankant Lietuvą

Aprašymas yra čia.

Anot žurnalo "Savaitė" populiariausios turizmui vietos yra šios:
1. Trakai
2. Neringa
3. Druskininkai
4. Aukštaitijos nacionalinis parkas
5. Kėdainiai
6. Kretinga
7. Kryžių kalnas
8. Vilniaus universitetas
9. Anykščiai
10. Niūronys („Arklio“ muziejus)
11. Palanga
12. Biržai
13. Rokiškis
14. Birštonas
15. Pakruojis
16. Kairėnai (Kairėnų botanikos sodas)
17. Grūto parkas
18. Europos parkas
19. Rumšiškės (Lietuvos liaudies buities muziejus)
20. Pažaislis
21. Telšiai
22. Marijampolė
23. Veliuona
24. Kulionys (Molėtų observatorija)
25. Ventės ragas
26. Kurtuvėnai
27. Dzūkijos nacionalinis parkas
28. Žemaitijos nacionalinis parkas
29. Vištyčio regioninis parkas
30. Dieveniškių istorinis regioninis parkas

Monday, June 6, 2011

How Latvia Came Through the Financial Crisis

There is a new book by the Latvian PM V. Dombrovskis and A. Åslund called "How Latvia Came Through the Financial Crisis". Lithuanian press has this summary in Lithuanian.

Sunday, June 5, 2011

Įdomus pokalbis su A. Vaišniu

yra čia.

Kadangi ta mintis man kažkur matyta, norėčiau ja pasidalinti:
<<
Tomas Venclova sako, kad prisitaikėliškumą iš dalies lemia valstietiškai buožiškos šaknys – mentalitetas, kurio tipiniai atstovai neturi kitų interesų, išskyrus „savo šimtą margų“. Ar sutinkate su šiuo požiūriu?

Tik iš dalies. Nereikėtų iš aukšto žiūrėti į lietuvių tautą. Juolab augus „tarybinio elito“ padangtėse, to, kuris turėjo – kaip sakiau –– teisę žinoti daugiau už visą likusią „tarybinę liaudį“.>>

Saturday, June 4, 2011

Thursday, June 2, 2011

Vienas straipsnelis

Balsas.lt pateikia viena straipsnelį kuris panašu susumuoja ką aš jau buvau rašęs. Aš tik nesutinku su terminu "Skandinavų viliotinis" - atvirai sakant čia Lietuvai reikia stengtis kad Skandinavai priimtų ją į savo ratą. O Aage Myhre yra geras lietuvis kuris nori kad tas įvyktų - jis gyvena ir jo vaikas(i) auga Lietuvoj!

Thursday, May 26, 2011

Visegrad and the Baltics

George Friedman provides a very interesting article about a new development in Central Europe. In my opinion this underlines the recent trends in the former Communist ruled Europe. And that trend is that not all countries in "Eastern Europe" are the same or should be treated the same. As the article points out, in Visegrad countries Poland is emerging as a leader - as perhaps it should be - it is a big country with rich and dramatic history.

The Baltic countries are not drawn into this military alliance. Of course, they are less populous - I think the combined population is less than the Czech republic alone - but I still think the fact is important.

This could be one of these events that push Lithuania further away from Poland - even though these countries were like Siamese twins for about six centuries. Does that mean that the new relations will form with our other neighbours across the Baltic sea and beyond?

In a roundabout way to me this just confirms that "Eastern Europe" does not exist. Now the question is - do "Baltic states" exist? Or is this just a short-hand, the same type as "Eastern Europe"?

Wednesday, May 25, 2011

Jan Widacki about Poles and Lithuanians

Gazeta Wyborcza has the following article that provides the opinion of Jan Widacki:
* in English
* in Polish
* in Lithuanian

This whole affair does not look serious. I guess one could say that it could be described as barely civilized.

The issue revolves about two items:

1. The so called "forced assimilation" of Poles. This is related to the current school reform that increases the education in Lithuanian in the Polish minority schools - from 5% now to about 30%. Which I believe still would be better than the minority schools in Poland. Nevertheless, Poland has problems with it.

2. The second item revolves about the Lithuanian Constitution, no less. The Constitution declares that the official language in Lithuania is Lithuanian. Therefore, in the official documents as they relate to Lithuanian citizens only the Lithuanian alphabet is used. Even though the Lithuanian alphabet is based on Latin alphabet, in dropped several letters (x, q, w). This is not unique, just to wit the Polish alphabet does not have "v", for example. Now in the documents the names are written based on "as pronounced" basis. So, "Waldemar Tomaszewski" is written as "Valdemar Tomaševski", and this apparently causes a considerable discomfort to this person. I can see that - and I think he should be accommodated - there is no harm to anybody, perhaps save some bureaucrat who got lost in his or her Kafkaesque world of bureaucratic laws or procedures and has a difficulty deciding whether a person's name belongs to the Lithuanian language or not.

This "letter issue" should have been resolved long ago, IMHO. Even though the Constitution says that the official language in Lithuania is Lithuanian, there is no harm if the Latin alphabet letters are used in passport. I would not accept the use of "ł" or other "funny" letters that are not in Lithuanian alphabet (Lithuanian language itself has enough of these "funny" letters, so why complicate matters?), but why not use "w" or "q"? There is no harm that people write their names based on Latin alphabet letters. Stupidity of some Lithuanian bureaucrats and/or politicians is partially responsible for soured relations between Lithuania and Poland.

I would think once this silly letter issue is put behind, the recent decision regarding minority schools in Lithuania would be very easy to defend. There are 120 Polish minority schools in Lithuania (out of ca. 170 Worldwide outside of Poland) and a Polish university - and yet the Polish minority in Lithuania is significantly smaller than e.g. in Germany. What kind of assimilation are you talking about, panowie?

Although you never know - perhaps some other problem would pop up and Poland's foreign minister would be unhappy again?

Tuesday, May 17, 2011

Klausimas Lietuvos profesionaliajai žiniasklaidai

Kodėl niekas nerašo apie Dominique Strauss Kahn skandalo pasekmes Europai ir Lietuvai? Ar Christine Lagarde geras kandidatas iš Lietuvos perspektyvos?

Monday, May 16, 2011

Vilnus mayor does Vilnius on Segway

This is supposed to be a new Monday tradition - I like it ;)

T.H.Ilves kalba

Kaip rašiau anksčiau, gana daug atgarsio susilaukė Estijos prezidento T.H.Ilves kalba.

Kalba gana įdomi, ji paliečia dabartines revoliucijas arabų pasaulyje ir tarp kitų dalykų nori perduoti vieną idėją: tos šalys kurioms nesiseka pasiekti demokratijos daro įvairias ir skirtingas klaidas, o tos kur pasidaro sėkmingos padaro tai darydamos daugmaž vienodus dalykus. Jis bando suklasifikuoti kuriuos dalykus reikia daryti kad šalis būtų sėkminga.

“All successful post-despotic countries reformed alike. Each unsuccessful country finds its own excuse.”

Taigi čia pora idėjų ko reikia sėkmingai šaliai Europos kontekste:
1. parlamentinis, o ne prezidentinis valdymas: sėkmingos šalys turi silpną prezidentą (įdomumo dėlei galima prisiminti kad tūlas R.Paksas agitavo už stiprų prezidentą);
2. daugpartinė sistema: sėkmingose šalyse yra daugiau nei dvi partijos. Tas sumažina valdžios aparato politizavimą ir politiškai motyvuotą kadrų kaitą po rinkimų.

Aš manyčiau kad šios dvi idėjos neapima visų sąlygų reikalingų tam kad sukurti sėkmingą šalį. Juk daug kas pasakytų kad Estija skiriasi nuo Lietuvos savo pasiekimais, bet tuo pačiu metu abi aukščiau patiektos sąlygos yra išpildytos?

Keletas papildomų idėjų:
- sutelkta ir bendrai paėmus nesupriešinta visuomenė;
- tarpusavio pasitikėjimas; tikėjimas tais kuriuos renki ir reikalavimas atsakomybės;
- pagarba bendrapiliečiams;
- mokesčių mokėtojų išlaikomo biurokratinio aparato "pastatymas į savo vieta"; mažas visokių kontorų ir inspekcijų aparatas?
- išsilavinusi ir teigiamą kaimynų patirtį pasiruošusi perimti biurokratija bei politinis elitas (čia gana įdomus Aage Myhre's straipsnelis apie bandymus perduoti Norvegijos patirtį Lietuvoje)
- ...

Gal dar kas turi idėjų?

Sunday, May 15, 2011

Keli geri straipsniai

1. Gana įdomus E.Lucas'o straipsnelis "The Economist'e". Iš tikro - ar jei mes norim kad mus gintų nereikia prisidėti daugiau? O gal to NATO ir nereikėjo - būtume kaip Suomija ir vargo nematytume?

2. Prezidentas T.H.Ilves kalba L.Meri konferencijoje.E. Lucas savo facebook'e rašo kad konferencija buvo pilna. Prezidentas Ilves sėdėjo ant grindų. Įdomu ar atsirastų nors vienas Lietuvos politikas kuris galėtų tą padaryti? Platesnis konferencijos aprašymas yra čia, o pati kalba - čia.

KGB website - Lithuania

Lithuania recently has made public the KGB archives as related to Lithuania. This includes the structure of the organization and the people who worked there. The names of those who have not stepped forward and declared what they did are made public. For example, one of the departments has this lengthy list. It is said that some of the archives were destroyed or moved to Moscow during the last days of the Soviet power in Lithuania.

The KGB was the organization that everyone feared. They could decide that one is not loyal to the state and put that person to prison for some reason - for example "treason". A milder case would be that they would deem a person untrustworthy and basically ruin any career or professional possibility for him/her and their family - as everything was state owned - and one could not hire a person without KGB approval.

As a note aside - it is interesting to note that the predecessor of this organization was Cheka - which in turn was established and run by no other than Felix Dzerzhinsky - a person who spent his youth in Vilnius and Kaunas (Wikipedia uses Russian version - Kovno).

Wednesday, May 11, 2011

V. Radžvilas apie lietuvius ir lenkus

Geras straipsnelis kuris bando perteikti V.Radžvilo mintis.

P.S.
Čia neseniai pamačiau Lenkijos URM atstovės straipsnelį apie Lietuvą ir Lenkiją. Lenkiškai nemoku, bet išgelbėjo "google translate".
Kažko kritiškesnio turbūt sunku laukti - man atrodo visi Lietuvos URMe - pradedant ponu Ažubaliu - turėtų rimtai susirūpinti. Aš nesakau kad reikia tapti mažesniais savo krašto patriotais, bet kartais reiktų pažiūrėti kokias pasekmes visai šaliai atneš vienas ar kitas pasakytas žodis. Kaip lietuvių išmintis sako "žodis žvirbliu išlekia, o jaučiu sugrižta". Sakyčiau teisybė, ypač kai tuos žodžius leidžia tokio kalibro politikai.

O čia A.Bumblauskas kalba apie lietuvius ir lenkus.

Tuesday, May 3, 2011

The Constitution of May 3, 1791

Today marks the 220th anniversary of the Constitution of May 3, 1791 (the Lithuanian version of the Constitution is here.) The Constitution tried to centralize the power and do away with "liberum veto" - the right of nobles to veto practically any law that was being passed in the Parliament (Seimas, Sejm). This was too late - the Commonwealth soon was swallowed by stronger and better organized neighbours.

We could only wonder what would have happened if the Commonwealth has stayed alive. Would we have the Lithuanian language and nation today? Or would have we followed the way of the Scots - who perhaps share as many historical similarities with England as Lithuanians do with Poland - know who we are but use Polish in everyday life? Would the choices that people made in 1918 be relevant back in the day if the Commonwealth was alive?

Is that good or bad? Well, I do not know. That is the way it is - and I am not going to give up my Lithuanian identity any time soon.

Happy Constitution day!

Sunday, May 1, 2011

Thursday, April 21, 2011

E.Lucas on Poles and Lithuanians

Here is a link to a post by E.Lucas on relations between Poland and Lithuania. The comments are as interesting as the article itself, for in my opinion they show the changing mood of the commentators, at least compared with some previous posts.

Sunday, April 17, 2011

Saturday, April 16, 2011

Between Shades of Gray

"The Financial Times" in their teen fiction review calls Ruta Sepetys' book "Between Shades of Gray" "a classic in the making". I have not read it yet, but it is on my list ;)

Sunday, April 10, 2011

Kai išeiviai išeina

Lietuvos Rytas turi įdomų pokalbį su buvusiu V.Adamkaus patarėju R.Mieželiu. Liūdna, kai peraugusi biurokratija ir kyšio noras taip stabdo Lietuvą. Gaila kad taip yra - išvažiuoja ne tik Lietuvoje gimę lietuviai - kurie galbūt nori pamatyti pasaulį, užsidirbti pinigų, bet ir tie idealistai kurie buvo grįžę į Tėvynę kad padėti jai prisikelti.

Aišku tokios Grybauskaitės šnekos kad išeivija daro per mažai yra labai nekorektiškos. Juk yra visokių žmonių, ir daug iš jų daro tai ką gali be jokio atlygio - o tokie pareiškimai įžeidžia visus.

Jei būtų okupacija, gal galėtum kaltinti kitus dėl padėties šalyje. Bet dabar? Kur tas Heraklis kuris nukirs biurokratijos Hidros galvas?

Saturday, April 9, 2011

Dar kartą apie tautines mažumas

Ryšium su Varšuvos priekaištais Vilniui, Lietuvos Rytas turi gerą straipsnelį kuris apžvelgia mažumų padėtį Lenkijoje.

Sunday, March 27, 2011

Mintis apie "self-empowerment"

Dabar daug kas rašo apie tai kaip tapti geresniu veslininku, valdyti savo jausmus, daryti draugus ir pan. Iš esmės apie tai kaip gyventi pilną gyvenimą. Man atrodo kad šia prasme knygos mažai nepadės - šis procesas yra labai asmeninis o žmogus gali pakisti tiktai per asmenines patirtis. Knyga ne visada tą padaro.

Kažkur teko skaityti kad per Amerikos aukso karštligę labiausiai praturtėjo ne tie kur rausėsi šachtose ieškodami šio tauraus metalo, bet tie kurie pardavinėjo rūbus, maistą, nutiesdavo kelius ir rinko mokesčius iš auksu suviliotų masių. Aš bijau kad taip yra ir su dauguma knygų kurios žada laimę, laisvę, išsipildymą ir panašiai.

Iš principo tie dalykai yra užkoduoti žmogaus viduje, jis tik turi tai paimti. Ir tam kad paimti tai reikia turėti labai daug drąsos. Yra angliškas žodis 'self-empowerment'. Nežinau kaip tas būtų lietuviškai, bet apytiksliai gal galima sakyti 'savęs įgalinimas'. T.y. nereikia kad kažkas tau pasakytų kad tu tą gali, tu pats tą nusprendi.

Tiems kurie su manim (ne)sutinka norėčiau pasiūlyti šią citatą:

"If you think you can, you can. And if you think you can't, you're right."
- Mary Kay Ash

"Jei manai kad gali, reiškia gali. O jei manai kad negali, tai tu irgi teisi"
- Mary Kay Ash

P.S.
Čia ko gero panašus šuolis kaip tarp Katalikybės ir Protestantizmo. Pirmuoju atveju bažnyčia yra tarp tavęs ir Dievo - ji priima išpažintį ir atleidžia nuodėmes; antruoju gi - nėra tarpininkų - tu atsakingas tiesiogiai Dievui. Tau nereikia trečio asmens tam kad pasiekti Dievą. Kažkuria prasme tas buvo apie self-empowerment - gal todėl Martino Lutherio idėjos išplito po Šiaurės Europą kaip nevaldomas gaisras ir sukėlė dideles emocijas bei religines kovas. Nesakau kad viena religija geriau, o kita blogiau - juk kiekvienas nusprendžia kas jam geriau - čia juk irgi apie savęs įgalinimą.

Prisiminimai iš jaunystės

Gyvenmas bėga ir viskas keičiasi. Kartais supranti kad tai ką anksčiau priimdavai kaip neginčijamą tiesą yra visai neteisinga. Supranti kad viskas keičiasi - ir tos trivialios tiesos kurias visi žinojo nuo pat mažumės staiga atgyja.

Viskas laikina.
Iš dulkių į dulkes.
Ir tas praeis.

Netgi muzika kuri patiko jaunystėj dabar gali nieko nebedaryti. Tarkim mano atveju AC/DC ar Nazareth kurių dauguma iš mūsų (gal?) klausėsi paauglystėje vargu ar besuranda kelią į grotuvo garsiakalbius.

Bet mane užkabino šita dainelė - čia mano dabar mėgstamas Johnny Cash perdainuoja mano jaunystės laikų Depeche Mode dainą. Smagaus klausymosi ;)P.S. o čia arčiau namų - Ruslanas Kirilkinas ir jo draugas Jarmo perdainuoja "Modern Talking" dainą"

Thursday, March 17, 2011

Atominė energija

Gana geras Liudviko Jakimavičiaus straipsnelis apie "atominę Lietuvą".

Aš sutinku su ekonominiu argumentu ir su tuo kad gali būti visokių interesų grupių kurios nori šio projekto. Iš to ką aš suprantu, aš neesu tikras kad nauja atominė elektrinė ekonomiškai bus naudinga. Juk ir ne taip seniai - kai veike Ignalinos AE - Lietuvos gyventojai už elektrą mokėjo daugiau nei latviai ar estai. Bet juk tą elektrinę iš principo Lietuva buvo gavusi veltui kai subyrėjo Sovietų imperija? Dabar siūlomas variantas yra sukurti naują elektros monopolį pridengiant kodine sąvoka "strageginis objektas". Bet ar tas strateginis objektas yra toks jau strateginis? Juk elektrą galima pirkti jau egzistuojančiuose "futures markets" - ar ne? Bus naujos elektros jungtys su Švedija ir Lenkija, yra egzistuojančios jungtys su kitomis posovietinėmis šalimis - kodėl tarkim nepadarius kaip latviai ir pirkus iš to kas parduoda pigiausiai vietoj to kad subsidijavus savo "strateginių objektų" valdytojus?

Iš kitos pusės, aš nesutinku su straipsnelio postringavimais apie atominės elektrinės tariamą nesaugumą. Čia yra emocinė reakcija. Japonijos specifika kitokia nei Lietuvos. Vargu bau Lietuvoj gali įvykti žemės drebėjimas ir cunamis vienu metu su po to sekančiu visų kominikacijų suardymu ir pan. Galima galvoti kad realiai Lietuvoj gali daug prisnigti ar blogiausiu atveju koks lėktuvas gali nukristi ant elektrinės. Tačiau tokie singuliariniai atvejai yra padengti vadinamais mažai tikėtinų įvykių skaičiavimais kurie yra daromi projektuojant reaktorius.

Taip pat šiuolaikiniai reaktoriai nėra tokie sudėtingi valdyti kaip buvo anksčiau. Nėra taip paprasta kaip dujų kogeneracinė jėgainė kurią gali prižiūrėti viso labo kokie 5 žmonės, bet tikrai nereikia 2000-2500 žmonių kurie prižiūrėjo kiekvieną iš Ignalinos blokų. Sakyčiau gal "normalaus" pajėgumo reaktoriui užtektų kokių 200-500 žmonių. Tiek atsirinkti iš buvusių IAE darbuotojų ar iš naujų studentų neturėtų būti didelė problema. Su viena sąlyga - jei dirbama organizuotai ir žinant ką daryti ir kaip daryti. Jei priimam kad iš praeities galima pasisemti kažkokių įžvalgų, aš sakyčiau kad su "ką daryti ir kaip daryti" yra didelė problema.

Taigi - aš sakyčiau "cool it". Iš pradžių paskaičiuokim ar tą daryti iš viso apsimoka. Jei apsimoka - tai dabar geriausias metas tą daryti. Juk visi išsigandę, o atominių reaktorių gamintojai vis dar nori parduoti savo produktą. Gal kokią nuolaidą duos? ;)

Friday, March 11, 2011

su Kovo 11-ąja

Norėčiau visus pasveikinti su Lietuvos Nepriklausomybės švente - Kovo 11-ąja. Taigi jau dvidešimt vienus metus Lietuva nepriklausoma. Ar tokios Lietuvos tikėjomės tada, kai tada ėjom į demonstracijas, mitingus; susikabinę stovėjom prieš ginkluotą okupanto kareivį?

Ar neatsitiko taip, kad tie kurie gerai gyveno sovietmečiu, mutavo ir labai sėkmingai prisitaikė prie naujų sąlygų - iš principo uškrėsdami naują valstybę iš vidaus? Tas virusas - tai tas pats homo sovieticus cinizmas, nepilietiškumas, ir į viską žiūrėjimas pro asmeninės naudos prizmę. Kažkodėl visuomenė tai priima - juk ne veltui tūlas Juozas Imbrasas buvo išrinktas į Europarlamentą po visų jo viražų su Nacionaliniu stadionu ir kitais panašiais dalykais, tarkim Vilniaus metro studijomis ir kelionėmis į Ciūrichą. Tas virusas panašu kad visuomenę nustūmė į tokį lygį kad dauguma žmonių nusprendžia nebalsuoti (čia A.Mamontovas aiškina kodėl tas blogai), tuo pačiu palikdami laisvo veikimo erdvę ir suteikdami daugiau galių tiems kurie ateina balsuoti. Deja tie kas ateina balsuoti jau įrodė, kad nėra pats gudriausias tautos elementas - iš principo žmonės balsuoja už tuos kurie daugiau žada, o paskui per sekančius rinkimus vėl užlipa ant to paties grėblio. Nežinau ar kas prisimena Darbo partijos 111 dienų planą prieš keletą metų. Kur jis dabar? Ar kas patikrino kaip jis buvo įvykdytas? Ar bent kas paklausė? Įdomiausia tai, kad paskui skundžiamasi kad valdžioj vagys ir pan. - bet kas tuos "vagis" ten atvedė?

Dar vienas dalykas kuris mane kiekvieną kartą labai suerzina yra pretendentų į Seimą ar kokią savivaldybę melavimas apie savo užsienio kalbų žinias. Anketose visi gana drąsiai prirašo bemoką vokiškai, angliškai, prancūziškai ir pan. Bet kai prieinama prie reikalo dažnai gaunasi šnipštas. Apie pono Pakso užsienio kalbos žinias jau esu rašęs. Štai dar vienas - mano žemietis, dabartinis kandidatas į Vilniaus merus Almantas Petkus - nurodo mokąs vokiškai ir rusiškai. Klausimas: ar kam teko girdėti jį besirokuojant vokiškai?

Neseniai mačiau straipsnelį kur rašoma kad išvykę iš Lietuvos pasidaro didesnias patriotais - atidaro mokyklas, klubus ir pan. Manding čia taip šnekančių visiškas situacijos nesupratimas. Klubai ir mokyklos atidaromi todėl kad integracija nėra toks paprastas dalykas. Nepasidarysi tikru airiu ar anglu ką tik išlipęs iš lėktuvo. O kažkokio tai socialinio gyvenimo, draugų rato ir panašiai norisi.

Norėčiau baigti šį rašinėlį linksmesne gaida. Tai štai - kad ir kaip būtų blogai, bet dabar žmonės turi daug daugiau galimybių nei sovietmečiu. Dabar gali kalbėti ką tik nori, siekti laimės ir turtų kur tik nori. Ir prie viso to turi atstovus kuriuos pats išrinkai kad tave valdytų. Juk tai geriau nei sovietmetis, kur reikėjo net tik svečios šalies vizos bet ir leidimo išvažiuoti, kur dauguma dalykų buvo cenzūruojama, ir kur galėjai "rinktis" iš vieno kandidato?

Tai gal yra dėl ko džiaugtis? Su Švente!

P.S.
* Pokalbis su Prezidentu Valdu Adamkumi

* Skaitytinas pokalbis su L.Truska

* Čia "karštas vakaras" tarp Lietuvos politikų - kur ji eina:

Friday, March 4, 2011

Thursday, March 3, 2011

E. Lucas on the new Polish foreign policy

Here is a very interesting article by E. Lucas. It touches upon the Polish foreign policy changes and how it affects its neighbors.

Wednesday, March 2, 2011

Congratulations to VilNews!

My congrats to VilNews.com on being such a success - one million hits in just two weeks! I especially like a wide variety of topics that the website presents. Great job guys and godspeed!

Monday, February 28, 2011

Apie Žemaitiją

Ne visada sutinku su Algirdo Patacko rašiniais. Tačiau šiuo atveju Lietuvos Ryte yra gana įdomus straipsnelis.

Pamenu kažkada mes soc.culture.baltics naujienų grupėj diskutavom apie Lietuvos vardo kilmę. A. Patackas pateikia šią versiją:

"Kas gi yra lietuvis, ką reiškia žodis „Lietuva“? Tūkstantmečio minėjimas suintensyvino paieškas, susidomėjimo savo žila praeitimi banga davė rezultatų – tiesa, ne akademinėje aplinkoje, o vadovėliuose ypač daug įšalo. Tačiau dabar jau niekas neabejoja, kad Lietuva – tai ne iš menko Lietaukos upelio kilęs pavadinimas, o neįprastai ir nelauktai imlus terminas, sietinas su tokiais senžodžiais kaip „lieta“, „leičiai“, atsispindintis net ir platesniame, indoeuropiniame kontekste (plg. graikų leiton – valdžia, valstybė ir t. t.). Tai leidžia teigti, kad „lietuvis“ yra ne genties pavadinimas (tokios genties niekada nebuvo), o viršgentinio junginio, virtusio protovalstybiniu dariniu, o Mindaugo laikais – ir valstybe, pilietis. Žodis „Lietuva“ yra žodžio „valstybė“ sinonimas, reiškiantis pačią valstybę, kurios piliečiai pradėjo save vadinti lietuviais."

Aišku čia autorius viską pateikia juodai ir baltai - maždaug "niekas neabejoja" - jokių užuominų į kitokias galimybes. Nors idėja apie leičius gana įdomi.

Čia dar viena jo mintis - kuri man taip pat yra diskutuotina:

"Pabaigai, kad žemaičiai pernelyg „nepasikeltų“ – jie turės atsakyti kad ir į tokią tautos istorijos mįslę: kaip, kokiu būdu pačioje Žemaitijos prieširdyje, Nevėžio ir Dubysos aukštupiuos, susiformavo savotiškas istorinis-lingvistinis auglys, vadinamoji Lawdańska szlachta, lenkiškai kalbančių smulkiųjų, akalicos bajorų anklavas – visi su labai gražiomis, grynai žemaitiškomis-lietuviškomis pavardėmis. Apskritai slavėjimas tebėra viena iš lietuviškosios savimonės slaptųjų negalių, nuo kurių, kaip rodo pastarųjų dvidešimties metų patirtis, beveik negelbsti ir nuosava valstybė. Taip kad istohttp://www.blogger.com/img/blank.gifrinis zondas į eksperimentui palankią, uždarą erdvę, – Liaudos bajoriją, – turintis iš esmės atsakyti, kur slypi ta negalia – dar prieš akis."

Diskutuotina šiuo požiūriu - ir apie tai jau buvau rašęs anksčiau: ar tarkim 16 amžiaus žmogui galima taikyti 20-21 amžiaus supratimą apie tautą ir tautiškumą?

P.S. Facebook'e yra grupė kuri vadinasi "Lietuva senose fotografijose". Viena iš nuotraukų vadinasi "Lietuviai is Panevėžio pavieto" ir išversta "Leischi no Penewescha aprinki".Įdomu - ar čia latviškai?

Sunday, February 27, 2011

Kodėl įdėjau A.Užkalnio blogą į mano bloglist

A. Užkalnio asmeniškai nepažįstu, nors ir esame iš tų pačių metų VDU laidos. Aš kaip "tiksliukas" ko gero niekada taip šmaikščiai nemokėsiu rašyti. Bet jo blogą įdėjau ne todėl. Įdėjau todėl, nes patiko jo straipsnelis apie lietuvių kalbos reguliuotojus. Gero skaitymo.

Man patiko - A. Mamontovas aiškina kodėl reikia balsuoti

http://tv.delfi.lt/video/C68PJquO/

Saturday, February 26, 2011

Ar galima iš dviejų kalakutų padaryti erelį?

Aš mėgau NOKIA. Bet dabar pradeda atrodyti, kad ši firma pasiklydo. Ar tikrai gali peraugęs mobilių telefonų gamintojas (Nokia) kartu su peraugusiu operacinių sistemų gamintoju (Microsoft) sugalvoti kažką gudriau nei Google/Android arba iPhone?

Sunday, February 20, 2011

TV project in Lithuania

Currently perhaps one of the more popular TV projects in Lithuania is called "Chorų karai" - which probably could be translated as "Wars of Choruses". I like watching them - they are not that commercial at this point and there is a lot of energy and creativity in the songs. Here is one that I would like to share today - Stano and his International chorus (Question: how many languages are there in this song?):

Lietuvos užsienio politika

Tarp Lietuvos politikų yra tapę geru tonu rinkiminėje anketoje norodyti mokant keletą užsienio kalbų. Be rusų, būna gana egzotiškų mūsų kraštui - tarkim prancūzų ar ispanų. Tačiau šiuo metu labai dažnas kandidatas į Seimą anketoje nurodo ir anglų kalbą. Kadangi manau kad kažkiek anglų kalbą moku, tai noriu pateikti keletą pastebėjimų kas liečia Lietuvos politikų tikrąsias užsienio kalbos žinias.

Galima pradėti nuo kurioziško atvejo su ponu R. Paksu. Taigi ponas Paksas savo rinkiminėje anketoje kaip ir pridera nurodė mokąs angliškai. Tačiau koks buvo mano nustebimas kai pačiame "Borisovo ir Pakso" skandalo įkarštyje šis ponas Jungtinės Karalystės kanalui BBC interviu davė ... rusų kalba. Aš tada nesuprasdamas ilgai krapščiau galvą - Jungtinėj Karalystėj visi kalba angliškai, ponas Paksas buvo Lietuvos prezidentas. Taigi logiški kalbų pasirinkimai buvo kalbėti angliškai, arba lietuviškai. Kodėl tada rusiškai - gal BBC neturėjo vertėjo iš lietuvių kalbos ir ponas Paksas sutiko kalbėti rusiškai? Bet kam tada meluoti ir sakyti kad moki angliškai?

Pono Pakso atvejis nėra išskirtinis. Pavyzdžiui visai neseniai teko dalyvauti Vasario 16 minėjime skirtame angliškai kalbančiai auditorijai. Priimant kad Lietuva yra Vakarų pasaulio dalis (ES ir NATO), natūralu būtų galvoti, kad toks žmogus kaip Lietuvos užsienio reikalų ministras turėtų laisvai mokėti angliškai (ir aš esu tikras kad ponas A. Ažubalis tą ir parašė savo rinkiminėje anketoje). Tačiau mano supratimu realiai ta jo kalba yra pradedančio arba geriausio atveju vidutinio lygio - žmogus visiškai nejaučia kalbos niuansų ir - kas diplomatui ypač svarbu - įvairių mandagumo išsireiškimų. Aš jau nekalbu apie akcentą - tarkim vietoj "that" tas žmogus sako "vat". Youtube turi pakankamai mūsų ministro kalbos pavyzdžių.

Prie šito reiktų pridėti "patriotizmą" kuris kuris nepadarytų "gėdos" bet kokiam Smetonos laikų lenko-fobui - ir mes turime situaciją kuri kelia rūpestį buvusiam prezidentui V. Adamkui.

Taigi sugrįžtu prie klausimo kurį buvau iškėlęs anksčiau - kiek tas realiai kainuoja Lietuvai? O gal visiems jau "dzin"?

Wednesday, February 16, 2011

Apie Afriką ir su Nepriklausomybe

Visų pirma, noriu pasveikinti visus su Vasario 16-ąja. Džiaukimės ir branginkim laisvę - kitos tautos šio neįkainojamo dalyko neturi. Paimkim Afriką - ten daug "laisvų" valstybių kurios buvo padarytos pagal kolonistų nubraižytas valstybių sienas - taigi viena šalis gali turėti keletą visiškai tarpusavyje nesutariančių genčių. Prezidentas pagal tradiciją paprastai remia savo gentį.

Taigi Afrikos tema pora gerų straipsnelių:
* po ilgų kovų Pietų Sudanas laisvas
* Hermano Šulco pasakojimas apie Ruandą

Taigi vertinkim ką turim. Su Nepriklausomybe - ir gerų visiems švenčių!

Sunday, February 13, 2011

Ronald Reagan - 100 metų jubiliejus

Neblogas žurnalisto A. Užkalnio straipsnelis apie Ronald Reagan'ą. Aš dar paminėčiau R. Reagano jumoro jausmą - netgi kalbant per TV.

Paimkim kad ir šitą:

"It's probably true that nobody's died from too much work. But why take the chance?" -- Ronald Reagan

"Gal ir teisybė kad nieks nemirė nuo persidirbimo. Bet kam rizikuoti?" -- Ronald Reagan

Saturday, February 12, 2011

Egiptas

Kaip visi žino, Egipto prezidentas atsistatydino. Gal tai ne taip dramatiška kaip Sovietų Sąjungos subyrėjimas, bet tai tikrai neeilinės reikšmės įvykis. Egiptas yra viena svarbiausiu arabų pasaulio šalių, be to H.Mubarak valdžioj buvo ištisus dešimtmečius, jo šeima yra ypatingai turtinga ir įtakinga.

Daug kas šneka apie grandininę reakciją kuri prasitęs Artimuosiuose Rytuose, Sudane, Konge ar kur nors kitur Šiaurės Afrikoj. Nežinau ar taip bus, bet noriu palinkėti egiptiečiams sėkmės - juk (kaip mes visi žinom) nėra taip paprasta išvalyti per dešimtmečius susikaupusį purvą. Jei jiem pasiseks, tas bus geras pavyzdys kitoms šalims.

Panašu, kad jėgų balansas regione garantuotai keisis - įdomu kaip tas paveiks Palestinos-Izraelio santykius?

Bet kuriuo atveju - linkiu sėkmės Egipto žmonėms ;)

Friday, February 11, 2011

Antrasis Pasaulinis karas ir Holokaustas

The Economist turi gerą straipsnelį apie Lietuvos senas žaizdas. Aš norėčiau kad tos žaizdos kuo greičiau užgytų - nuo šitų problemų niekam nėra geriau.

Lietuvos ir Pasaulio Litvakų santykius ko gero būtų galima apibūdinti naudojant porą analogijų.

Viena analogija būtų tokia: žmogui su plaktuku viskas atrodo kaip vinis. Antisemitas ras priežasčių kodėl visi žydai yra blogi ("jie valdo pasaulį", "jie sveikino okupacinę Raudonąją armiją su gėlėmis" ir pan.) Iš kitos pusės, gali atsirasti žydų kurie ras "įrodymų" kad dauguma lietuvių yra antisemitai ("jie pasyviai žiurėjo kaip kiti lietuviai žudė žydus", "jie neatiduoda nusavinto mūsų turto" ir t.t.)

Asmeniniame lygmenyje tas sukelia trintį. Viena pusė daro prielaidas apie kitą pusę; tada kita pusė jaučiasi neteisingai įtariama. Vietoj diskusijos gaunasi tam tikra konfrontacija - kur viena pusė pastoviai kaltina, o kita jaučiasi pažeminta ir pastoviai ginasi. Kuo stipriau puola viena pusė, tuo labiau ginasi kita - nes ji jaučia kad jos argumentai irgi svarūs.

Esmė ta kad niekam nuo to nėra gerai - o ir tos problemos nėra tokios jau didelės. Ar tikrai jų nebuvo galima greičiau išspręsti? Juk nestereotipuojant galima pasakyti, kad žydų balsas pasaulyje yra daug kartų labiau girdimas nei lietuvių - jų diaspora daug didesnė ir įtakingesnė.

Sukurtą negatyvų įvaizdį bus labai sunku nuplauti - o jis liečia kiekvieną iš mūsų - ar ne?

Thursday, February 3, 2011

Europe in 2020

Here is an interesting article (Lithuanian version here) by Edward Lucas. The author tries to map out the development of Europe by 2020. I find it interesting - in his opinion the Baltic states by that time will start overtaking the countries of Southern Europe that had a free market for much longer and were unaffected by years of occupation.

Let's hope Mr. Lucas has 20/20 vision - I like this prognosis ;)

Sunday, January 30, 2011

Wednesday, January 26, 2011

Ko gali pamokyti islandai?

Šiuo metu skaitau gan įdomią knygą "Iceland - Land of the Sagas" (autoriai J.Krakauer, D. Roberts) ir sužinau gana daug naujo apie šia mažą ir drąsią šalį. Drąsią ne tik todėl kad jie buvo pirmi pripažinę Lietuvos nepriklausomybę. Islandija ko gero yra vienintelė šalis kurios pirmieji gyventojai turėjo raštą - t.y. ten nebuvo vietinių gyventoju kai vikingai ar vienuoliai iš Airijos ten atvyko. Šis "Age of Settlement" įvyko 874-930 metais.

Po šalies atradimo, islandai neturėjo absoliutaus valdovo - klanai jį išrinkdavo keliems metams. Jų Seimas - jei galima taip pasakyti - Althing - yra seniausias Pasaulyje pastoviai veikiantis demokratinis valdžios organas - jis veikia nuo 930 metų.

Taigi, ką islandai gali pasakyti apie demokratiją? Minėtoje knygoje radau vieną citatą kuria ir noriu pasidalinti. Čia pasakojama apie rūke pasiklydusį vikingų laivą - ir tai kaip jie sprendžia kuria kryptim plaukti.

At last the fog lifted and the wind began to blow, so they hoisted sail. But now an argument arose about the direction in which Ireland lay, and they could not agree on it. Orn maintained one thing, but most of the others contradicted him and said he was utterly confused, and that the majority should decide. The question was finally referred to Olaf, and Olaf said, "I want only the shrewdest to decide; in my opinion the counsel of fools is all the more dangerous the more of them there are." - Laxadaela Saga

Taigi, šios dienos citata ko gero turėtų skambėti taip: "Išmintingi turi spręsti; kvailių taryba yra tuo pavojingesnė kuo daugiau jų ten yra" - Olaf

Gana įdomi paralelė su valstybės valdymu, ar ne? Ne tai kad Seime kvailiai (nors kartais taip gali pagalvoti), bet gal mažesnis Seimas ne tokia jau ir bloga idėja?

P.S. gruodžio 12, 2012: anot šio straipsnio, panašu kad Lietuvos parlamentarai yra LABAI gerai apmokami - netgi palyginus su tarkim prancūzais. Kuo didelė banda geriau nei maža?

Tuesday, January 25, 2011

Monday, January 24, 2011

Lietuva - Lenkija: ir vėl

Šarūnas Liekis pateikia įdomių minčių apie Lietuvos ir Lenkijos santykius. Tikrai - ar nereiktų Lietuvai būti truputį atviresnei - juk lenkai mūsų neužims? Juk laikai keičias ir dabar jau nebe tarpukaris?

Pabaigai - V.Laučiaus straipsnelis ir V.Landsbergio nuomonė apie Lietuvos ir Lenkijos problemas.

Thursday, January 20, 2011

Tuesday, January 18, 2011

Teletabių logika

Gana įdomus ir subalansuotas straipsnis apie emigraciją.

O čia dar vienas - apie Londoną.

Maži atominiai reaktoriai pigesni?

Financial Times duoda gana įdomų straipsnelį apie mažus atominius reaktorius. Jie sako kad įstatyminis šių reaktorių patvirtinimas gali užtrukti keletą metų.

Bet man įdomiausia dalis kad instaliuotos kilo-watt-valandės (rašau Watt, nes žmogaus sukūrusio šį vieneta vardas yra James Watt) kaina yra 2 kartus mažesnė nei prancūziškų Areva reaktorių. Taigi, palyginus su žlugusiu konkursu - 50% nuolaida?

Maistas mintims?

Sunday, January 16, 2011

Two opposing (?) views

There has been much discussion regarding President Grybauskaitė's relations with Belarus. A lot of people say she is wrong to keep relations open with the Belarussian dictator.

Vladimir Socor of The Jamestown Foundation seems to throw in his support to Dalia Grybauskaitė. When I think about EU-Belarus, the US-Cuba analogy comes to mind. The results of this long blockade can be discussed and disputed. However, there is one difference between Belarus and Cuba.

Cuba is more or less isolated (of course it has a support of Venezuela etc - but I do not think it could become a satellite of Venezuela); Belarus very plausibly can become a part of Russia - by their people's will. And Russia has a firm standing in offices in Berlin or Paris - so it is a respectable country, no? So, is keeping discussion and showing Belarus' people what Lithuania is like such a bad thing?

Friday, January 7, 2011

Apie nuomilžį

Labai įdomus V.V. Lansbergio straipsnelis. Čia negatyvi naujiena - ko aš stengiuosi vengti. Iš kitos kai pagalvoji apie Vengriją kur įstatymu nurodoma teikti 20% blogų naujienų ir 80% gerų - man geriau teisybė - tegul rašo ir rodo kas ką nori.

Tiesa - viena išimtis - aš neleisčiau naudoti uniformos ir žeminti pareigūno vardą per televiziją. Man atrodo kad kažkoks įstatymo straipsnis turėtų būti - apsimetinėjimas pareigūnu ar jo vardo žeminimas. Nors tiesą sakant - kartais labai juokinga ;)