Tuesday, October 25, 2016

keletas minčių po rinkimų

Rinkimai praėjo ir juos laimėjo Valstiečiai-Žalieji. Į Seimą ateina virš 50 niekad Seime nebuvusių asmenų - taigi atsinaujinimas kaip reikiant. Kokios mintys?

1. Pradėsiu nuo semantikos. Angliškai lietuviai žodį "valstiečiai" verčia kaip "Peasants", bet manau kad čia blogas vertimas. Kodėl? Pateikiu žodžio "peasant" apibrėžimą":

<a poor farmer of low social status who owns or rents a small piece of land for cultivation (chiefly in historical use or with reference to subsistence farming in poorer countries)
More informal
an ignorant, rude, or unsophisticated person; a person of low social status.>


Taigi jei šiais laikais anglakalbiui ką pristatai kaip "peasant", tai mintimis keliesi į viduramžius ir įsivaizduoji maždaug baudžiauninko atitikmenį. Todėl manau, kad "farmer" yra daug tikslesnis šiems laikams atitikmuo ir manau kad patys valstiečiai jį turėtų naudoti. Juolab kad valstietis lietuviškai neturi to neigiamo krūvio kurį turi "peasant".

2. Kas yra Karbauskis? Jis yra labai sėkmingas kolūkio pirmininko sūnus iš prekybos trąšomis susikrovęs pirmą milijoną € berods 1997 metais būdamas visai jaunas (gimė 1969.12.5). Čia nereikia pasakoti kad tėvo ryšiai ir įtaka ne prie ko. Ko gero reikia paminėti katastrofišką konservatorių kaimo politiką kada gerai neapgalvojus buvo išdraskyti kolūkiai ir visa įranga įvairių nurašymų ir išpardavimų būdu nukrito į buvusių pirmininkų, agronomų, zootechnikų ir panašiai glėbį. Iš principo konservatorių blogai atlikta reforma išdraskė ir suerzino kaimą tuo pačiu atiduodama gamybos priemones buvusiam kaimo "elitui". Aš šiuo nieko blogo nenoriu pasakyti nes čia jau taip atsitiko, kad kaime kitų specialistų kaip ir nebuvo.

3. Žemės grąžinimo reforma, kolūkių "elito" demonizavimas atvėrė kelią Brazausko sugrįžimui 1992 metais. Brazauskas gerai jautė kaimą ir gerai pažinojo tūlą kolūkio pirmininką ir suprato kas prie ko. Tik problema su juo ir su jo partija buvo ta, kad jie norėjo pratęsti ankstesnės nomenklatūros valdymą, "buvusieji" ko gero jausdami galą rūpinosi savo reikalais ir visai nenorėjo tokio atsinaujinimo kokį padarė estai Martui Laarui esant valdžioje. Tas negalėjo būti sėkminga - ir čia prasidėjo švytuoklė. Tauta 1996 metais grąžino į valdžią konservatorius.

4. Nė viena iš šių dviejų pagrinidinių partijų pilnai neatspindi ir neatspindėjo didžiosios daugumos gyventojų interesų. Tas sukūrė dirvą visokiems "gelbėtojams". "Nusipelnėm gyventi geriau" sakė Paulauskas. "Tvarka ir Teisingumas" sakė Paksas, "Darbas" - sakė Uspaskich, "Prisikėlimas" sakė Valinskas ... Ir rinkėjai balsavo. Taip atėjom iki šių rinkimų. Banga atnešė dar dvi partijas - Liberalų sąjūdį ir Valstiečius Žaliuosius. Mano supratimu Liberalai ko gero būtų nušlavę Seimą jei ne vis dar nepasibaigęs Masiulio skandalas. Šis skandalas atvėrė duris Karbauskio partijai.

5. Taigi nekritikuodamas ir gerbdamas daugumos lietuvių apsisprendimą aš linkiu šiai partijai sėkmės ir gerų darbų mūsų visų labui. Pyktis ir tempti vežimą į skirtingas puses paprasčiausiai nebėra laiko. Mano nuomone jei jie suvaldys alkoholizmą ir tai jau bus nemažas pasiekimas.

P.S. čia K.Girniaus straipsnelis išėjęs diena po šio įrašo.

P.P.S. šiek tiek nemalonu skaityti ad hominem atakas  prieš rinkimų nugalėtojus. Aš žinau, kad yra nemalonu pralaimėti ir kai kam norisi voliotis savigailoj ir pagiežoj kitiems bei visus gąsdinti apokaliptiniais scenarijais. Taip įsivaizduoju Trumpą besielgiant kai jis netrukus pralaimės rinkimus. Civilizuotoj valstybėj manding žmonės (įskaitant politikus ir žurnalistus) priima tautos sprendimą ir susitelkia bendram tikslui - šalies gerovei - taip kaip jį supranta dauguma. Spaudoj ir TV tikrai nesimato tokio pagiežos srauto po rinkimų. Po pietų šaukštais nemojuojama.