Thursday, April 16, 2009

Pamąstymai apie lietuvius

Lietuvių tauta yra išsibarščiusi po visą pasaulį. Tai nėra naujas dalykas - kiek žinau jau 17 amžiuje katalikai išvarė protestantus iš Lietuvos - šie persikėle į Rytprūsius ir tapo lietuvninkais (prūsai jau buvo daugmaž išnaikinti), o ilgaainiui vokiečiais. Panašūs procesai vyko ir 20 amžiuje kada po karų daug kas išvyko laimes ieškoti svetur. Daug talentingų žmonių prarado tauta.

Ši istorija - karai ir negandos - pavertė mūsų tautą kažkiek užsidariusia savyje. Mūsų mąstysena formuoja mūsų elgseną, reakcijas į išorinius poveikius ir panašiai - t.y. realybę. Patikslinsiu, mes neuždari buvusios sovietinės sistemos papročių požiūriu - jais jau daug kas persisunkę iki kaulų smegenų - bet ar daug lietuvių gali pasakyti visiškai perpratę palyginus neseniai prienama pasidariusią "vakarietišką" mąstyseną? Paklausit - o kas tokio gero apie "vakarietišką" mąstyseną? Mano nuomone šiuo atveju galima būtų pasakyti kad pagrindinis dalykas yra asmeninės atsakomybės ir laisvės pajautimas ir atmetimas "aukos sindromo" (kada kažkas kitas dėl visko kaltas - "visi jie blogi", "valdžioj vagys", "jei aš nevogsiu tai kitas vogs" ir t.t.)

Iš to taško žiūrint, kiekvienas "vakarietiškos" mąstysenos žmogus Lietuvoj keičia tą nusistovėjusį pasaulio supratimą tuo pačiu priartindamas mus prie kitų Europos tautų ir atitolindamas mus nuo buvusių likimo brolių ir sesių.

Tas procesas bus ilgas. Biblijoj aprašyta Mozės klajonė po dykumą truko 40 metų - kol ta karta kuri patyrė vergiją išmirė ir ateitį galėjo kurti nauja karta. Klausimas Lietuvos atveju - ar ta "nauja" karta nėra neigiamai paveikta senosios (t.y. buvusių sovietinių funkcionierių) kartos?

Šiuo atveju aš matau reikšmingą prieškario Lietuvos gyventojų ir jų palikuonių galimą indėlį. Rašau "prieškario Lietuvos gyventojų" nes noriu kad ši sąvoka apimtų ne tik etninius lietuvius, bet visas Lietuvoj gyvenusias ir gyvenančias tautas. Ar tas Lietuvoj gyvenančių ir atvykstančių žmonių suartėjimas vyksta? Ar mes kažko galim iš jų išmokti? Ar mes atviri naujiems žmonėms kurie atvyksta į mūsų šalį? Ar mes galim kam nors pasakyti kad tolerancijos tradicija kuria didžiavosi Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė vis dar gyvuoja dabartinėje Lietuvoje?

Pabaigai pridedu straipnelį kažkiek suietą su mūsų tapatybės tema - gal bus įdomu:

http://www.lrytas.lt/-12397687551237469183-ba%C5%BEny%C4%8Dios-vargonininkas-ir-rokeris-i%C5%A1-%C4%8Dikagos-tikisi-lietuvoje-pelnyti-a-mamontovo-%C5%A1lov%C4%99-nuotraukos.htmPabaigai - dar vienas straipsnelis:
http://www.lrytas.lt/-12404599791238495455-sigitas-parulskis-berlyno-dienora%C5%A1tis-ko-galime-pavyd%C4%97ti-%C5%BEydams.htm

Liepos 15 - atnaujinta:
http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/article.php?id=23111453

Tuesday, April 14, 2009

Senos dainos

Visai neseniai radau keleta savo senelio dainų - įrašyta 1988 - gal bus įdomu paklausyti. Man atrodo kad bent jau vieną dainą galima aptikti M.Valančiaus "Palangos Juzėj" (http://anthology.lms.lt/texts/18/main.html):


Friday, April 10, 2009

A great book by A. Štromas

I've stumbled upon an excellent book by Aleksandras Shtromas "Totalitarianism and the prospects for world order" (http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandras_%C5%A0tromas).

Some items have come up in the usenet (soc.culture.baltics), and the answers - already known by most of us - are provided quite eloquently in the book.

There is an excellent article p. 21 "The Jewish and Gentile Experience of the Holocaust: A personal perspective" - where prof. Shtromas provides his take on the events in Lithuania during WWII (his father was killed in Lietukis garage).

Communism is also discussed at length:

p. 90
"For him it is self-evident that Communists everywhere are exclusively concerned with bringing justice and prosperity tothe backward national societies over which they rule <...> whereas I am bluntly stating that exactly the opposite is true and that communism is by definition global and oppressive of all the peoples it rules"

p. 91
1. "No communist regime has been established by means of free elections"
2. "Every communist regime has initially exercised its rule - aimed at the "socialist transformation" of the society it has taken over - by the means of relentless and indiscriminate mass terror directed against all sections of the country's population (for example, in Lithuania alone, about one third of the population was exterminated by the communists for the sake of "socialism" during the years 1940-1953"
3. "Every communist regime is permanently founded on the principle of the "leading role of the party" which invests total political, social and economic power in the hands of an a priori defined political apparatus to the exclusion of everybody else in society <...>"

If you are into this stuff - this is a great book - lots of great thoughts and insights by one of the leading Lithuanian dissidents.

Labai įdomus pokalbis su S. Kanovičium

Šį pokalbį galima rasti čia:
http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/93700