Thursday, April 21, 2011

E.Lucas on Poles and Lithuanians

Here is a link to a post by E.Lucas on relations between Poland and Lithuania. The comments are as interesting as the article itself, for in my opinion they show the changing mood of the commentators, at least compared with some previous posts.

Sunday, April 17, 2011

Saturday, April 16, 2011

Between Shades of Gray

"The Financial Times" in their teen fiction review calls Ruta Sepetys' book "Between Shades of Gray" "a classic in the making". I have not read it yet, but it is on my list ;)

Sunday, April 10, 2011

Kai išeiviai išeina

Lietuvos Rytas turi įdomų pokalbį su buvusiu V.Adamkaus patarėju R.Mieželiu. Liūdna, kai peraugusi biurokratija ir kyšio noras taip stabdo Lietuvą. Gaila kad taip yra - išvažiuoja ne tik Lietuvoje gimę lietuviai - kurie galbūt nori pamatyti pasaulį, užsidirbti pinigų, bet ir tie idealistai kurie buvo grįžę į Tėvynę kad padėti jai prisikelti.

Aišku tokios Grybauskaitės šnekos kad išeivija daro per mažai yra labai nekorektiškos. Juk yra visokių žmonių, ir daug iš jų daro tai ką gali be jokio atlygio - o tokie pareiškimai įžeidžia visus.

Jei būtų okupacija, gal galėtum kaltinti kitus dėl padėties šalyje. Bet dabar? Kur tas Heraklis kuris nukirs biurokratijos Hidros galvas?

Saturday, April 9, 2011

Dar kartą apie tautines mažumas

Ryšium su Varšuvos priekaištais Vilniui, Lietuvos Rytas turi gerą straipsnelį kuris apžvelgia mažumų padėtį Lenkijoje.