Tuesday, July 10, 2018

Apie "runkelius", "elitą", nacionalizmą, populizmą ir pan.

Steve Bannon yra labai kontroversiškas veikėjas, bet tai ką jis sako labai tinka ir prieš "runkelius" burnojančiam "elitui" Lietuvoje. Nors su juo dažnai nesutinku, bet buvo įdomu paklausyti.

Keletas užkliuvusių minčių:

* Europos Sąjunga netaps kita JAV bet liks nacionalinių valstybių ekonomine sąjunga. Dabartinė nacionalizmo banga tą įrodo. Nuo savęs pridėčiau kad ES netgi netaps kita Sovietų Sąjunga, nes ES valstybės turi daug daugiau autonomijos

* JAV po 2008 krizės yra socializmas turtingiems bei vargšams, o vidurinė klasė liko "kapitalistiškai" neapsaugota ir moka už viską: ji po įstatymų pakeitimų 2008 m. buvo priversta mokėti už "too big to fail" bankų padarytą žalą (kur iš principo buvo nubausti kurie taupo ir apdovanoti tie kurie skolinasi ir išlaidauja) bei kitas vyriausybės inicijuotas programas ir iš čia kilo dabartinis nepasitenkinimas

* Populistiniai procesai JAV seka paskui procesus Europoje, jie atsilieka maždaug 1-2 metais

Daugiau čia:


Monday, July 9, 2018

Mintis šiai dienai

Leges sine moribus vanae
Įstatymas be moralės yra niekas 
- Romėnų patarlė

Nėra įstatymo be apstatymo
 - Sovietmečio išmintis

Tuesday, June 19, 2018

Apie vesternus ir dar kai ką

Vieniem vesternai patinka, kitiem ne. Man patiko italo Sergio Leone’s trilogija - A Fistful of Dollars (Už saują dolerių); For A few dollars more (Už kiek daugiau dolerių); The Good, the Bad and the Ugly (Geras, Blogas, Bjaurus).Dažnai vesternų tema gana paprasta - betvarkę kokiame laukinių vakarų miestelyje padeda suvaldyti geras veikėjas - tai gali būti šerifas, reindžeris, arba šiaip koks kietas teisybės ieškotojas. Tuose filmuose aišku daug fantazijos ir išgalvojimų, bet vienas dalykas yra tikras - jie duoda tam tikrą vaizdą ar įžvalgą kaip žmonės tada (t.y. 19 amžiuj) organizavosi. Valstybė padėties nekontroliavo ir darė labai mažai ir todėl žmonės patys turėjo susiorganizuoti, apsiginti nuo banditų, užsitikrinti tvarką ir t.t. Ko gero iš čia ir kyla tradicinė teisė turėti ginklą, apsimokestinus ir surinkus pinigų atlyginimui išsirinkti miestelio šerifą. Tam kad išlikti, žmonės patys turėjo susiorganizuoti ir sukurti tam tikras struktūras kurios užtikrino bendruomenės gyvybingumą. Tai gana nesena istorija, kai pagalvoji. Tarkim aktyvios kovos su indėnais ir naujų žemių užsėdimas dar vyko 1890 metais.

Palyginimui Europos kelias buvo kiek kitoks. 19 amžiuje žemės seniai jau buvo pasidalintos, valdžios struktūros sukurtos ir labai dažnai tvarka buvo nuleidžiama iš viršaus. Man neteko girdėti kad kur būtų rinkę miestelio policijos viršininką, jis būdavo paskiriamas. Taip pat nusistovėjusi valdžia nemėgo kai paprasti žmonės turi ginklus ir iš čia buvo įvesti didesni apribojimai. Gal todėl ir vyko dažni karai kurių metu būdavo sulaužomos senos struktūros ir sukuriamos naujos - tarkim Prūsija, kuri tada buvo vadinama ne valstybe su armija, bet "armija su valstybe".

Iš to galima daryti įvairias išvadas kas liečia dabartį, bet tada JAV vakaruose žmonės tikrai buvo laisvesni - nors ir gyveno daug pavojingesnį gyvenimą ;) Ko gero iš čia kilo didelis pilietinis aktyvumas, iniciatyvumas ir noras aktyviai kurti savo gyvenimą nelaukiant pagalbos iš valdžios.

Beje, tas gana gražiai susijungia su Mancur Olson'o knyga "The rise and decline of nations", kur pagrindinė idėja yra struktūrų susidarymas ir jų stabarėjimas. Naujų struktūrų kūrimasis išlaisvina tautos kurybines galias ir sąlygoja šalies kilimą; kai struktūros įsisenėjusios, nelinkusios pokyčiams, tada seka stagnacija ir leidimasis.


Saturday, May 26, 2018

apie tautinius kostiumus

Vis mintimis grįžtu prie man patikusios knygos - "The Silk roads".

Gana įdomiai viskas susijungia - mongolų laikais statuso demonstravimas buvo prisengant brangakmenius prie kepures ar kito galvos papuošalo.

Tiems laikams tai buvo gana drąsu, milžinišką turtą prisegi prie kepurės ir nebijai kad kas atims ;)


Taip Rusijos caras turėjo kepurę ant kurios prisegti brangakmeniai, ta tradicija taip pat matosi Vidurinės Azijos tautose bei rusų moterų kykuose. Gana įdomu, ši tradicija panšu kad atėjo iš mongolų - niekad apie tai nebuvau pagalvojęs ;)

Įdomumo dėlei, čia Jono Šliūpo aprašytas lietuvių apdaras.

Sunday, May 20, 2018

Mintis šiai dienai

A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer.

Išminčius išmoksta daugiau iš kvailo klausimo nei kvailys iš protingo atsakymo.

- Bruce Lee

Men are so simple and yield so readily to the wants of the moment that he who will trick will always find another who will suffer himself to be tricked.

Žmonės yra paprasti ir taip pasiduoda momento įgeidžiams, kad tas kuris nori apgauti visada ras norintį būti apgautu.

- Niccolo Machiavelli (XVI amžius)