Friday, October 24, 2014

Apie geriamąjį vandenį Lietuvoje

... gana įdomus straipsnelis yra čia. Neįtikėtina kad Lietuva turi šį resursą. Kitose šalyse pardavinėja filtruotą vandenį buteliukuose (tas vanduo nėra giluminis).

Lietuvoj iš čiaupo gali įsipilti giluminio gryno švaraus vandens - geresnio nei iš bet kokio buteliuko - berods tik Islandijoj taip dar galima ;)

Apie žydus ir lietuvius tarpukaryje

Anksčiau buvusio K. Skrupskelio straipsnio tęsinys yra čia.

Thursday, October 16, 2014

Puikus Arkadijaus Vinokuro straipsnelis

... apie dabartinę situaciją Europoje. Man atrodo kad straipsnelis gana gerai atspindi daugelio žmonių Baltijos šalyse ir Lenkijoje nuotaikas (nesakau "Rytų Europa", nes žinau kad kai kurios šalys to tikrai taip nemato).

"Jeigu tikrai buvusiems komunistų vergams iškrito atsakomybė atgaivinti politinio kūno idėją, tai tuo labiau mūsų politinių vadovų mąstysena turėtų atspindėti nurodytus kriterijus. Šiandien mums reikalingi ne tik politikai –ūkio tvarkytojai, bet vizionieriai besiremiantys vertybine politine pasaulėžiūra (tikėtinai demokratine), pasiruošusiais už ją tapti pajuokos objektais Europoje. Tai yra tais, sąmoningai praleidusiais „gerą progą“ patylėti. Tokiam kalbėjimui, jau sakiau, būtini sąjungininkai. Lenkams pirmiesiems turime ištiesti ranką."
  - Arkadijus Vinokuras 

Apie tai kad Europos problemos yra ne JAV politikos pasekmė rašo Kęstutis Girnius. Sunku su tuo nesutikti - juk Europos šalių politika yra formuojama tų kuriuos žmonės patys išsirinko.

Monday, October 6, 2014

Sunday, October 5, 2014

Lietuvos Ambasada JAV

... yra seniausiai veikianti iš visų Lietuvos ambasadų. Ji veikė net sovietinės okupacijos metais. Tiesa, tuo metu dalis ambasados pastato turėjo būti parduota kad Ambasada iš vis galėtų išsilaikyti ...

Kažkokia paralelė su Lietuvos istorija - Lietuva juk irgi vis dar egzistuoja, nors ir po didelių netekčių.

Ambasada iki nepriklausomybės praradimo

Ambasada dabar

Monday, September 29, 2014

Ukraine now

... and Ukraine then. Here is the review by Glenn Beck of a documentary called "The Soviet Story" (the story is on youtube). How eerie. :
Senator McCain on the events in Ukraine: http://video.ft.com/v/3769867257001

Sunday, September 28, 2014

Pora gerų straipsnių

... pirmas yra apie Bobelio šeimos istoriją, ypač tai kas liečia Brazaitį ir sukilimą prieš sovietus (dvi geros nuorodos apie tuos įvykius - pirma ir antra). ... antras yra R. Valatkos straipsnelis apie vakarų dabartinę impotenciją ir tai ko dabar reikia Lietuvai.