Thursday, August 28, 2014

Lietuva - Ukraina


Just stumbled upon a web page that provides support to Ukraine.
ukraine.popo.lt

Čia rašoma apie lietuvių paramą ukrainiečiams.

Thursday, August 14, 2014

Mintis šiai dienaiGood judgment comes from experience, and a lot of that comes from bad judgment.

-Will Rogers

Tuesday, August 12, 2014

Labai įdomus K. Skrupskelio straipsnelis

... yra čia. Straipsnelis parodo kaip žydai buvo vaizduojami tarpukario Lietuvos spaudoje.

Niekad neužmiršiu K. Skrupskelio pastabos per viena iš paskaitų man dar būnant studentu. Berods jis (būdamas JAV lietuvis) per šią filosofijos pamoką darė aliuziją apie pasikeitimus Lietuvoje ir skirtumą tarp Lietuvoje likusių ir nuo sovietų pabėgusių tautiečių.

Jo klausimas maždaug buvo toks: "Jūs turite kojinę. Tą kojinę nešiojate kiekvieną dieną ir ji suplyšta. Jūs ją užlopote ir toliau nešiojate. Galiausiai iš pradinės kojinės mažai kas beliko, nes viskas buvo pakeista lopais. Ar tai jau kita kojinė?"