Tuesday, March 14, 2017

puikus K. Sabaliauskaitės rašinėlis

yra čia.

"Vienas didžiausių pasaulio poetų, kuriuos pagimdė jam už sveikatą buvusi brangesnė Lietuva, šiandien labiau gerbiamas pasaulyje, nei tokioje jam nedėkingoje Tėvynėje, su Nikolajaus Novosilcevo aršumu persekiojančioje jo pavardės rašybą. Jie nebegali, kaip Novosilcevas, fiziškai įkišti už Lietuvos laisvę kovojusio poeto į kalėjimo celę Bazilijonų vienuolyne. Nebegali, bet nors parodys, kas čia šeimininkas, tarsi kalbos ochrankos policininkai perrašydami šventą Lietuvos dainiaus pavardę pagal savo mentalinio kalėjimo celės taisykles."
...
"Mums reikia bijoti ne X, Q ir W, ne lotyniškų raidžių, kurios Lietuvoje, atėjusios kartu su raštu, vienuolijomis ir universitetu, gyveno nuo amžių, ir net ne svetimų kultūrų. Mums labiausiai reikia bijoti savo pačių nekultūringumo ir mankurto kepurėlės suluošintos, išprievartautos aukos traumos, kai išprievartautasis pats tampa prievartautoju, nes vėliau pasitenkinti gali tik gėdingai išprievartaudamas kitą. Mums reikia bijoti totalitarinės prievartos savo piliečiams – kad neva normalu biurokratui ir valstybei perkrikštyti tą, kurį tėvai ir Viešpaties sakramentas pakrikštijo."

- K. Sabaliauskaitė

Thursday, March 2, 2017

Kaip laimėti rinkimus

Šveicarijos žurnalas keistu pavadinimu "Das Magazin" (t.y. lietuviškai žurnalo pavadinimas būtų "Žurnalas" - kiek pamenu J.Erlickas irgi buvo parašęs knygą pavadinimu "Knyga" ;)) padarė labai įdomų tyrimą apie Trump'o ir Brexit'o sėkmę.

Tyrimą pasigavo vokiečių bei rusų žiniasklaida - rusiška versija yra čia. Labai rekomenduoju paskaityti.

Straipsnis rašo apie Big Data ir kaip tai rinkimams panaudojo britų firma vardu "Cambridge Analytica".

Esmė ta, kad kiekvienas "like" feisbuke labai daug pasako apie žmogų. Dirbtinio intelekto programos puikiai nustato žmogaus asmenybės tipą ir pan  ir paskui sugeba tai panaudoti rinkiminėje kompanijoje sukurdamos tik tam žmogui skirtą reklamą. Pvz. jei programa žino kad jūs mėgstat Clinton bet neapkenčiat kokio nors vieno bruožo, jums būtinai tas bruožas bus vis pateikiamas.

Pabaigai citata iš rusiško šaltinio:

<<Модель оказалась настолько хороша, что стало возможным предугадывать ответы испытуемого на определенные вопросы. Опьяненный успехом, Козинский продолжал: скоро модель смогла лучше узнавать личность после десяти изученных лайков, нежели его коллеги по работе. После 70 лайков — лучше, чем друг. После 150 лайков — лучше, чем родители. После 300 лайков — лучше, чем партнер. С еще большим количеством изученных действий можно было бы узнать о человеке лучше, чем он сам. В день, когда Козинский опубликовал статью о своей модели, он получил два звонка: жалобу и предложение работы. Оба звонка были из компании Facebook.>>

Apie Astravo atominę elektrinę

... rašo Ainius Lašas.

Mano supratimu, geros įžvalgos. Dangus tikrai negriūva - juolab kad dar 2008 metais pats ponas Kubilius galėjo realiai įtakoti Astravo projektą. Nepaisant to, kai kurie krikdemai ir konservatoriai ant šito arkliuko pastatė beveik visą savo 2016 metų rinkiminę kompaniją.

Gal verta pradėti galvoti apie "planą B" - jei Astravo sustabdyti nepavyks, kokie bus evakuacijos planai Lietuvoje bei kokie bus taikomi elementarūs apsaugos būdai?

"Taigi žvelgiant į visumą, norisi, kad mūsų politikai nebijotų kalbėti apie tai, ką realiai galima pasiekti valdant Astravo projekto grėsmę, o ne lengva ranka mėtytųsi apokaliptinėmis vizijomis ir neadekvačiais tikslais."
-A. Lašas
P.S. Jei kas apie tai rimtai galvoja ir bijo atominės apokalipsės, sužinokit kur įsigyti jodo tablečių - čia gana įdomus straipsnis apie tai.

P.P.S. 50km yra niekas įvykus rimtai avarijai. Priklausomai nuo vėjo, radioktyvios dulkės bus paskleistos gana plačiai ir padidintos radiacijos zona gali siekti šimtus kilometrų. Naujos kartos reaktoriai (tokie kaip Astrave) nesudaro galimybių įvykti tokiai avarijai kaip Černobylyje.
Tuesday, November 22, 2016

Kuodis apie liberalizmą, mokesčius ir kitus dalykus

geltonosios spaudos portalas delfi.lt pateikia gana neblogą klausimų sesiją su ekonomistu R. Kuodžiu.

Čia jis pataiko tiesiai į vinį:

"Kitas laimės ekonomikos akcentuojamas veiksnys yra teisingumas – ar kaimyno uždirbtos pajamos uždirbtos teisingai. Liberalai turbūt iškart atmestų šį argumentą kaip reliatyvų. Bet Lietuvoje neteisingumo labai daug. Daug pajamų gaunama iš korupcijos, šešėlinės ekonomikos, nepotizmo. Tai labai blogina moralinį klimatą šalyje ir yra viena priežasčių, dėl kurių žmonės į viską spjauna ir važiuoja į anglijas. Šalia emigracijos, savižudybių, alkoholizmo, korupcijos lygių, kurie atspindi visuomenės būklę, svarbus ir socialinis kapitalas – pasitikėjimais piliečiais ir valdžios institucijomis. Jis Lietuvoje nedaug pakilęs nuo grindų. Visi šitie dalykai paaiškina, kodėl mes taip linkę masiškai emigruoti, palyginti, tarkime, su estais, kurie daug geriau tvarkosi savo viešajame sektoriuje, tvarkingiau moka mokesčius ir labiau pasitiki politine sistema."

Tuesday, October 25, 2016

keletas minčių po rinkimų

Rinkimai praėjo ir juos laimėjo Valstiečiai-Žalieji. Į Seimą ateina virš 50 niekad Seime nebuvusių asmenų - taigi atsinaujinimas kaip reikiant. Kokios mintys?

1. Pradėsiu nuo semantikos. Angliškai lietuviai žodį "valstiečiai" verčia kaip "Peasants", bet manau kad čia blogas vertimas. Kodėl? Pateikiu žodžio "peasant" apibrėžimą":

<a poor farmer of low social status who owns or rents a small piece of land for cultivation (chiefly in historical use or with reference to subsistence farming in poorer countries)
More informal
an ignorant, rude, or unsophisticated person; a person of low social status.>


Taigi jei šiais laikais anglakalbiui ką pristatai kaip "peasant", tai mintimis keliesi į viduramžius ir įsivaizduoji maždaug baudžiauninko atitikmenį. Todėl manau, kad "farmer" yra daug tikslesnis šiems laikams atitikmuo ir manau kad patys valstiečiai jį turėtų naudoti. Juolab kad valstietis lietuviškai neturi to neigiamo krūvio kurį turi "peasant".

2. Kas yra Karbauskis? Jis yra labai sėkmingas kolūkio pirmininko sūnus iš prekybos trąšomis susikrovęs pirmą milijoną € berods 1997 metais būdamas visai jaunas (gimė 1969.12.5). Čia nereikia pasakoti kad tėvo ryšiai ir įtaka ne prie ko. Ko gero reikia paminėti katastrofišką konservatorių kaimo politiką kada gerai neapgalvojus buvo išdraskyti kolūkiai ir visa įranga įvairių nurašymų ir išpardavimų būdu nukrito į buvusių pirmininkų, agronomų, zootechnikų ir panašiai glėbį. Iš principo konservatorių blogai atlikta reforma išdraskė ir suerzino kaimą tuo pačiu atiduodama gamybos priemones buvusiam kaimo "elitui". Aš šiuo nieko blogo nenoriu pasakyti nes čia jau taip atsitiko, kad kaime kitų specialistų kaip ir nebuvo.

3. Žemės grąžinimo reforma, kolūkių "elito" demonizavimas atvėrė kelią Brazausko sugrįžimui 1992 metais. Brazauskas gerai jautė kaimą ir gerai pažinojo tūlą kolūkio pirmininką ir suprato kas prie ko. Tik problema su juo ir su jo partija buvo ta, kad jie norėjo pratęsti ankstesnės nomenklatūros valdymą, "buvusieji" ko gero jausdami galą rūpinosi savo reikalais ir visai nenorėjo tokio atsinaujinimo kokį padarė estai Martui Laarui esant valdžioje. Tas negalėjo būti sėkminga - ir čia prasidėjo švytuoklė. Tauta 1996 metais grąžino į valdžią konservatorius.

4. Nė viena iš šių dviejų pagrinidinių partijų pilnai neatspindi ir neatspindėjo didžiosios daugumos gyventojų interesų. Tas sukūrė dirvą visokiems "gelbėtojams". "Nusipelnėm gyventi geriau" sakė Paulauskas. "Tvarka ir Teisingumas" sakė Paksas, "Darbas" - sakė Uspaskich, "Prisikėlimas" sakė Valinskas ... Ir rinkėjai balsavo. Taip atėjom iki šių rinkimų. Banga atnešė dar dvi partijas - Liberalų sąjūdį ir Valstiečius Žaliuosius. Mano supratimu Liberalai ko gero būtų nušlavę Seimą jei ne vis dar nepasibaigęs Masiulio skandalas. Šis skandalas atvėrė duris Karbauskio partijai.

5. Taigi nekritikuodamas ir gerbdamas daugumos lietuvių apsisprendimą aš linkiu šiai partijai sėkmės ir gerų darbų mūsų visų labui. Pyktis ir tempti vežimą į skirtingas puses paprasčiausiai nebėra laiko. Mano nuomone jei jie suvaldys alkoholizmą ir tai jau bus nemažas pasiekimas.

P.S. čia K.Girniaus straipsnelis išėjęs diena po šio įrašo.

P.P.S. šiek tiek nemalonu skaityti ad hominem atakas  prieš rinkimų nugalėtojus. Aš žinau, kad yra nemalonu pralaimėti ir kai kam norisi voliotis savigailoj ir pagiežoj kitiems bei visus gąsdinti apokaliptiniais scenarijais. Taip įsivaizduoju Trumpą besielgiant kai jis netrukus pralaimės rinkimus. Civilizuotoj valstybėj manding žmonės (įskaitant politikus ir žurnalistus) priima tautos sprendimą ir susitelkia bendram tikslui - šalies gerovei - taip kaip jį supranta dauguma. Spaudoj ir TV tikrai nesimato tokio pagiežos srauto po rinkimų. Po pietų šaukštais nemojuojama.

Thursday, July 14, 2016

Keletas pamąstymų rinkimams artėjant

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” - Edmund Burke

Po skandalo į kurį pakliuvo E. Masiulis, daugelis ankstesnių LS rėmėjų (ir aš ten buvau ...) buvo lengvam šoke. Kodėl tiek daug grynųjų? Apie ką jis šnekėjo mašinoj su Kurlianskiu? Ar tam tikras segmentas partijoje bent bendrais bruožais žinojo kas čia vyksta? Kodėl A. Guoga iš LS rainmaker'io savivaldybių ir ES rinkimuose staiga tapo persona non grata? Kodėl E. Masiulis atsisakė neliečiamybės, o Gapšys ne? Ar todėl kad Seimo tyrimas neliečiamybei panaikinti yra atviras, o kriminalinis - uždaras? Klausimų daug, o informacijos mažai.

Nors ir vidinės informacijos neturiu (nepriklausau jokiai politinei jėgai) manau, kad mano pareiga yra parašyti kaip pasikeitė mano LS vertinimas ir kodėl aš už juos nebebalsuoskiu per 2016 metų rinkimus.

Pažvelkim į keletą viešai matomų LS sprendimų ir pagalvokim kaip visa tai galima interpretuoti.

A. Liberalai yra kategoriškai prieš NT ir automobilių mokesčius (feisbuke buvo atskiras pareiškimas apie tai, jau po Masiulio skandalo). Šie mokesčiai yra laikomi vienais iš teisingiausių mokesčių, nes jie apmokestina tikrai turtingus žmones. Jei LS iš viso nepatinka mokesčiai, jie galėjo naujai socialdemokratų finansų ministrei pasiūlyti panaikinti PVMą keliems patiems būtiniausiems maisto produktams ir stipriai sumažinti darbo jėgos apmokestinimą mainais už pritarimą NT mokesčiams. Po tokio pasiūlymo visi pensininkai ko gero per naktį būtų pasidarę liberalais. Kadangi taip neįvyko, aš spėju kad liberalai dengia žmones kurie prisipirkę daug NT ir brangių automobilių. Gal visgi juos žemyn tempia seni įsipareigojimai?

B. Vilniaus meras su dideliu pasitenkinimu facebuke irgi neseniai pranešė, kad beveik pabaigtų "Maskvos namų" statybos buvo sustabdytos, nes savivaldybės išduotas leidimas neatitinka kažkokio teisės akto - berods liečiančio namo aukštingumą. Čia į akis krinta keli dalykai: 1. tas yra labai neliberalu ir panašu į Rusijos valdžios veiksmus 2. tas pastatas jau beveik baigtas ir jis buvo pastatytas pagal patvirtintus brėžinius, juolab kad toliau matosi panašaus aukščio Lietuvos Energijos pastatas 3. kokią žinią tas siunčia kitiems (užsienio) investuotojams? ar Vilniaus savivaldybė yra tikra, kad ji laimės galimą bylą ir ar Lietuvos gyventojai savo mokesčiais turės dengti bylinėjimosi išlaidas?4. ar buvo rasti valdininkai kurie patvirtino tuos brėžinius? 5. kodėl yra visiškas štilis dėl tariamai nelegalių statybų Verkių ir Pavilnių regioniniuose parkuose?


Maskvos namai


C. Balvonus pakeitęs Audi ant Vilniaus Žaliojo tilto.

Iš šių pavyzdžių matosi kad liberalai iš tikrųjų yra nacionalistiniai libertarai kurie atstovauja labai turtingiems žmonėms (spėju 5% populiacijos, o gal ir mažiau), tuo pačiu rodydami gana stiprų ir visai neliberalų nacionalizmą (Maskvos namų statybų įsaldymas projektui beveik pasibaigus). Šaržuojant - gal ir R. Malinauskas į šią kompaniją pagal pasaulėjautą visai pritiktų, tik gal jis yra ten kur yra dėl tėvo ryšių ir geresnio padėties įvertinimo? Gal visgi geriausia užmiršti liberalą Churchill'į ir jo vertybes, ir pagalvoti iš nedidelį dvarelį Verkių parke pasistačiusio žmogaus pozicijos. Ar LS yra jo partija?

Atrodo kaip karikatūra, todėl prašau, prašau - pasakykit, kur aš neteisus. Viltis man dar nemirė, bet jei nieks nepasikeis, ši partija - nepaisant jos pasiekimų Klaipėdoje - mano akyse taps NULIU.

P.S. čia pokalbis su A.Guoga kur jis paaiškina savo pasitraukimą

===============================================

Dar keletas minčių:


Astronomai yra gana seniai užregistravę maždaug kas 11 metų pasikartojantį saulės aktyvumo padidėjimą. Šis ciklas laikosi maksimume apie metus ar du, ir tuo metu Žemėj būna nežymiai šilčiau, didesnė radiacija iš Kosmoso. Tas ciklas buvo pasiekęs viršūnę apie 1990 metus (https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cycle), dabar praėjus porai ciklų jis vėl pasiekė viršūnę. Įdomu būtų sužinoti ar Saulės ciklas daro įtaką žmonėms, nes panašu kad tuo metu politikoje atsitinka labai daug įdomių dalykų. 1990 subyrėjo sovietija, 1939 prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, o dar prieš 22 metus, 1917, įvyko Rusijos revoliucija.

Taigi dabartinis maksimumas, 2015-2016, panašu, į Pasaulį atnešė dar vieną smegenų sujaukimą. Ne tik ISIS, Brexit ar Trump, bet ir arčiau namų politikoje vyksta masinis smegenų sujaukimas. Visą laiką galvojau kad esu liberalų rėmėjas, bet paskutiniai įvykiai privertė tuo suabejoti. Po skandalo su Masiuliu galvojau, kad gal čia tik vienas žmogus, partijos nariai dori ir turintys pakankamai sveiko proto. Bet po viešo patikinimo kad jie kategoriškai prieš bet kokius NT ir automobilių mokesčius (http://www.liberalai.lt/naujiena/r-simasius-liberalai-nepalaikys-ministres-siulomu-nauju-mokesciu/) tuo labai suabejojau.

Esmė ta kad libertarinė gyvenimo be mokesčių idėja yra šiuo metu neįgyvendinama. Politika yra kompromiso menas ir čia liberalai turėjo griebtis už šios idėjos tarsi skęstantysis už šiaudo. NT mokestis yra vienas iš teisingiausiu mokesčių kuris apmokestina tuos kurie tikrai yra turtingi. Taigi buvo galima širdingai pritarti NT mokesčiui su sąlyga kad bus panaikintas PVM už maistą arba proporcingai sumažintas darbo apmokestinimas (ko beje ir siekia patys liberalai http://www.liberalai.lt/naujiena/atsinaujine-liberalai-turi-plana-kaip-lietuvoje-paskatinti-atlyginimu-augima/). Be išlygų pasisakydami prieš NT mokesčius, liberalai pastato save į labai apibrėžtą poziciją. "Mes jauni, sėkmingi, prisipirkę žemės ir mašinų, nereikia mums jokių mokesčių, teisingi jie ar neteisingi. Kiti tegu eina sau." Ir aš dabar matau kad toks yra liberalo elektoratas. Keista kad aš ten buvau. Aš noriu daugiau kompromiso.

Taigi pradėjau žiūrėti už ką dar galiu balsuoti. Akivaizdus pasirinkimas - Konservatoriai. Partija kažkiek girgžda, neaišku ar nariai remia naują lyderį. Na bet tiek to, jie man irgi gana artimi, juolab kad ten yra labai daug gerų ir gerbtinų žmonių. Bet štai - išlenda Dagys su savo idėja, kad valstybė reguliuos kada 2 žmonės yra šeima o kada ne. Ir visi prabalsuoja už. Kvepia viduramžiais arba sovietmečiu. O gal ir abiem. Tas yra ypač ironiška po to, kai popiežius prieš porą dienų paragino priimti kitokių pakraipų žmones (http://edition.cnn.com/2016/04/08/europe/vatican-pope-family/). Išeina kad Konservatoriai nori, kad valstybinės institucijos būtų labiau konservatyvios nei pati Katalikų bažnyčia. Dabar suprantu iš kur ateina tas Protestantiškas pranašumo jausmas - juk žmogus ten nusprendžia pats.
 
Socdemai, tvarkiečiai, darbiečiai - net negalvoju, vieni buvę komunistai, kiti gryno plauko populistai, nors ir tarp vienų ir tarp kitų yra puikių žmonių - pvz. labai gerbiu Liną Linkevičių. Greitai sukurtas "Lietuvos Sąrašas" su Maldeikiene ir Kuoliu - nežinau, jie ką tik atsirado.

Taigi va, šis Saulės ciklas privedė mane prie to, kad pradėjau studijuoti Valstiečių ir žaliųjų sąjungos programą. Crazy!

Wednesday, March 9, 2016

Vietnamas

Vietnamo istorija gana ilga ir komplikuota. Prieš šalį kolonizuojant prancūzams 19 a viduryje, ji apie 900 metų buvo gana laisvai valdoma karalystė. Po to sekė apie 100 metų Prancūzijos valdžia veikianti pagal kolonijinį modelį - kolonijoje kultivuojami tik natūralūs ištekliai, mažai investuojant į šalį ir didžiumą pelno išvežant iš šalies. Sistemos tikslas yra išspausti kuo daugiau pelno ir laikyti gyventojus kuo didesniam varge kad jie negautų jokių idėjų kad kažkas gali būti kitaip. (Tas modelis visai nebuvo atsitiktinis - kolonizatorių visa ta priespauda buvo daroma sąmoningai, pilnai suprantant kad visa tai yra "nehumaniška", "nemoralu", "negražu" ir pan. Tokio modelio baisiausias pavyzdys yra aprašytas Adamo Hochschildo knygoje kuri vadinasi "King Leopold's ghost" ir kuri aprašo Belgijos Kongą. Vietname įtariu taip blogai nebuvo, bet kolonijinė valdžia darė savo ir todėl tarp išsilavinusių vietinių buvo daug nepatenkintų.) Galiausiai po antro pasaulinio karo Vietnamas sukilo prieš prancūzus ir juos išstūmė 1954. Tačiau tuo viskas nesibaigė - panašiai kaip Korėja, Vietnamas buvo padalintas į šiaurinę ir pietinę dalį. Šiaurinė dalis ieškojo ir rado paramą šalyje kur "išnaudotojų" klasė buvo išnaikinta. Šiaurės lyderiai lankėsi ir mokėsi Maskvoje ir kituose Rusijos miestuose. Tuo tarpu pietinė dalis buvo "kapitalistinė" ir valdoma diktatoriaus, kuris kėlė ne tik valstiečių, bet ir budistų nepasitenkinimą, komunistų partijai buvo uždrausta. Kalbant apie "demokratiją", mano kuklia nuomone jos ko gero buvo daugiau šiaurėj nei pietuose - ir tas yra priežastis kodėl "pietūs", nors ir remiami iš JAV, ko gero negalėjo laimėti. Pilietinis karas buvo žiaurus, kruvinas ir ilgas - neramumai tęsėsi nuo 1954 iki 1974. Prie pietų didžiausio miesto - Saigono (dabar Ho Ši Min) - sukilėliai iškasė krūvas tunelių kad slėptis nuo JAV ir pietų Vietnamo pajėgų. Kaip visi žinom, 1974 m galiausiai šiaurė laimėjo ir šalis tvirtai atsistojo ant socializmo kelio. Ant jo stovi ir dabar.

Vietname gausu socializmo simbolių - plakatai su darbininku ir darbininke, kūjis, pjautuvas, raudonos vėliavos ir pan. Man akį rėžia, bet aš suprantu kad čia visai kitas kontekstas. Filosofiškai pažiūrėjus, būna visaip - kartais "kapitalistinė" diktatūra (nors ir remiama galingiausių valstybių) gali būti blogiau nei "komunistų" valdžia. Ypač jei ji yra "demokratiška". Šiuo metu man kažkaip sunku viską šiam kontekste nupiešti vienareikšmiškai. Kažkodėl pagalvojau apie V.S. Naipaul'o "Among the believers".

Maždaug 1990 pradžioj Vietnamo valžia kopijuodama Kinijos reformas pradėjo rinkos liberalizaciją ir atvėrė šalį įvairiems gamintojams. Kadangi šalis pigesnė nei Kinija, su laiku į Vietnamą persikėlė dalis gamintojų. Vietnamas pamažu atsidarė turistams, ir dėl gero klimato bei gražių paplūdimių tų turistų vis daugėja. Bet apie tai vėliau.

Kiek suprantu vietnamiečiai kalba ir rašo skiemenimis. Pavyzdžiui kava - rašoma ir tariama "Ca Phe". Taigi šiame aprašyme bandysiu sekti šį susitarimą.

Pirmas sustojimas - Can Tho

Can Tho yra vienas iš daugelio (didžiausias) Mekongo upės deltos miestų. Pati upės delta yra milžiniška - ji užima 39,000 km2 (t.y. Lietuvos plotas minus Žemaitija). Toje deltoje gausybė miestų, miestelių ir kaimelių kur susisiekimas yra vandeniu arba mažais keliukais jungiančiais salas (panašiai kaip Mingė), neįtikėtinai daug augalų bei paukščių. Mes gyvenom pas vietnamietį vardu Pierre jo homestay viloje "villa My Long". Pierre 20 metų gyveno Prancūzijoj - iš pradžių mokėsi, paskui dirbo. Grįžęs pasistatė vilą kurioje priiminėja turistus. Labai rekomenduoju šią vietą - švaru ir erdvu, geras maistas, ir tuo pačiu tipiška Mekongo deltos aplinka - maži nameliai, ryšintys pionieriškus kaklaraiščius vaikai, senukai ... Labai daug žmonių ir viskas vyksta apie upę - plaunami indai, maudomasi, gaudoma žuvis ir pan. Gatvelės ir tiltai yra tokie kad prasilenktų du dviračiai ar motoroleriai. Namų sklypeliai gan maži, gal pusė sodo sklypo - toks įspūdis kad kiekvienam iš jų gyvena bent du ar trys maži vaikai kurie tau praeinant šypsosi, mojuoja ir šaukia mokykloje išmoktas frazes: "Hello! What's your name!"

Ho Ši Min - buvęs Sai Gon

Šis vieno iš modernaus Vietnamo įkūrėjų vardu pavadintas miestas yra didžiausias Vietname, populiacija apie 10 milijonų. Miestas išplitęs, palyginus su kitais Azijos didmiesčiais pastatai neaukšti. Profesine akim vertinant statybų metodus matosi daug "overkill" ir projektavimo "iš lentelių" (t.y. nenaudojant tikslių skaičiavimų leidžiančių optimizuoti statybą.) Daug naujesnių pastatų primena brandaus sovietmečio statybą - pagalvojau gal Vietnamo inžinieriai konstruktoriai gavo išsilavinimą Rusijoj? Daug žmonių, daug turistų, daug triukšmo. Mieste milijonai motorolerių kurie nestoja net jei pėstysis įžengia į perėją. Taigi iš vietinių teko išmokti kaip pereiti gatvę - turi įžengti į gatvę ir žiūrėdamas į artėjantį eismą koja už kojos eiti. Motoroleriai tave mato ir apvažiuoja. Eisi kiek per greitai ar per lėtai - motoroleris nespės pakoreguoti savo maršruto ir sustos. Tas priveda prie kortų namelio efekto - už jo gauna sustoti kitas ir taip toliau - per eismo srovę nuvilnija trukdis. Šiame mieste yra pakankamai turtingi vietiniai ir gan daug "vietiniams" skirtų puikiai įrengtų tikrai gero maisto restoranų. Palyginimui pagrindiniam miesto turguj maistas ir aplinka daug prastesni ir bene dvigubai brangesni. Čia viskas turistams - laikrodžiai, begalė rūbų, batai, krepšiai ... Viena vietnamietė man aiškino kad viskas yra nukopijuota, bet tu gali pirkti brangią kopiją arba pigią. Geriau brangią, nes kokybė geresnė. Timberland, Gucci, Louis Voutton, The North Face, Omega, Tissot, kas tik nori - viskas nukopijuota. A copy of a copy of a copy of a copy ... Turistai yra objektai iš stebuklų šalies kuriais reikia pasinaudoti ir paimti iš jų kiek jie duoda. "It is not much for you", net jei to daikto kaina visam civilizuotam pasauly du kartus pigesnė. Taigi, būk pasiruošęs derėtis. Jei esi turistinėj vietoj, tai kainos bus ypač užkeltos ir pardavėjos labai agresyviai bando tave priversti pirkti. Jei deriesi gerai, pardavėjos mina pasidaro rūgšti ir ji susiraukusi nieko nesakydama tau atiduoda prekę. Po kiek laiko supratau, kad jei pardavėja po derybų atrodo supykusi yra gerai. Nes jei šypsosi, reiškia kad misija įvykdyta - kvailas turistas išdurtas. Didelis kontrastas lyginant su Maroku, kur bet kurią transakciją palydi šypsena ir "šukran".

Da Lat - Vietnamo gėlių sostinė

Da Lat yra kalnuose. Gražūs pušynai, ežeriukai, labai sausas oras.  Netoliese yra atominė elektrinė. Ši vieta patraukė mūsų dėmesį nes čia vienas žmogus prieš gerą dvidešimt metų pradėjo labai tarp turistų populiarų verslą kuris vadinasi Easy Rider. Jie tave paima ir su motociklu vežioja po Da Lato apylinkes. Pogodos, kriokliai, kavos plantacija, šilko fabrikėlis... Žodžiu, yra kas užpildo dieną. Šiuo metu Da Late daug kas siūlosi tave pavežioti ir jie visi sakosi esą - atspėkit kas - "Easy Rider". A copy of a copy of a copy ... Šiam mieste yra vienas gana įdomus namas kuris vadinasi "Crazy house". Jis yra Maskvoj mokslus baigusios miesto architektės nuosavybė ir pritraukia pilnus autobusus turistų, ypač čarterines rusų grupes iš Nha Trang. Per visą kelionę tiek daug rusų vienoj vietoj nebuvau matęs kaip čia.

Hoi An - UNESCO paveldas

Hoi An yra kolonijinis prancūzų laikų miestelis kuris gana gerai išsilaikė nes čia buvo naudojamas mūras. Šalia jūra ir multimilijoniniai nekilnojamo turto vystymo objektai.  Šis miestas jau gan seniai "atrastas" - senamiestyje vietinių beveik nėra, tik jūra turistų. Miestas labai gražus, ypač naktį kai upe paleidžiamos degančios lanternos ir visas miestas pasidaro labai romantiškas. Turistai čia daugiausia amerikiečiai, doleris yra valdanti valiuta. Smagu buvo sutikti ir lietuvių porelę.

Iš Vietnamo išsinešu saldžiarūgštį jausmą. Kaip niekur kitur jaučiausi esąs objektas, turistai vietiniams įdomūs tik tiek kiek iš jų galima paimti pinigų. Mačiau daug skurdo. Bet buvo ir puikių vietų ir puikių žmonių tokių kaip "villa My Long". Graži gamta, vis dar pigios kainos. Jei žinai kur ieškoti, geras maistas. Kažin ar ilgam?
  
Tuo ir užbaigsiu savo rašinėlį. Pabaigai - keletas nuotraukų.