Monday, September 29, 2014

Ukraine now

... and Ukraine then. Here is the review by Glenn Beck of a documentary called "The Soviet Story" (the story is on youtube). How eerie. :
Senator McCain on the events in Ukraine: http://video.ft.com/v/3769867257001

Sunday, September 28, 2014

Pora gerų straipsnių

... pirmas yra apie Bobelio šeimos istoriją, ypač tai kas liečia Brazaitį ir sukilimą prieš sovietus (dvi geros nuorodos apie tuos įvykius - pirma ir antra). ... antras yra R. Valatkos straipsnelis apie vakarų dabartinę impotenciją ir tai ko dabar reikia Lietuvai.

Saturday, September 27, 2014

Friday, September 26, 2014