Sunday, October 30, 2011

Lietuvio mentalitetas

Delfi.lt pateikia gana įdomų straipsnelį apie taip kaip lietuviai ir estai save pristato kitiems. Visumoj lietuviai dažnai apie savo šalį daug nekalba - ar tai yra labai kuklūs, ar nemato rimtos priežasties ko čia pasakoti apie savo šalį ar ja didžiuotis.

Man visgi atrodo kad čia yra visuomenės savivokos problema. Taip kaip žmonės save suvokia ir kaip save pristato yra įdiegiama mokykloj, per televiziją ir spaudą. Jei visą laiką girdi vien negatyvą, elgiesi atitinkamai. Jei tarkim kitoj ko gero labai panašioj šaly spauda yra pozityvesnė - mano nuomone tas pamažu turėtų išstumti tą visuomenę labiau į priekį. Žmonės pasidaro labiau linkę tikėti savo ateitim, mažiau emigruoja, bando įsitvirtinti savo šalyje.

Summa summarum - visuomenės informavimo priemonės yra neįtikėtinai galinga visuomenės keitimo jėga ir Lietuvoj ji destruktyvi.

P.S. Įdomumo dėlei - Steve Jobs pastabos kalbant apie Rupert Murdoch.

Užkalnis rašo apie susijusį fenomeną.

P.P.S. 11.28 šiandien pasirodė du geri straipsniai ta pačia tema
* K. Girnius
* V.V. Landsbergis

No comments:

Post a Comment