Monday, May 16, 2011

T.H.Ilves kalba

Kaip rašiau anksčiau, gana daug atgarsio susilaukė Estijos prezidento T.H.Ilves kalba.

Kalba gana įdomi, ji paliečia dabartines revoliucijas arabų pasaulyje ir tarp kitų dalykų nori perduoti vieną idėją: tos šalys kurioms nesiseka pasiekti demokratijos daro įvairias ir skirtingas klaidas, o tos kur pasidaro sėkmingos padaro tai darydamos daugmaž vienodus dalykus. Jis bando suklasifikuoti kuriuos dalykus reikia daryti kad šalis būtų sėkminga.

“All successful post-despotic countries reformed alike. Each unsuccessful country finds its own excuse.”

Taigi čia pora idėjų ko reikia sėkmingai šaliai Europos kontekste:
1. parlamentinis, o ne prezidentinis valdymas: sėkmingos šalys turi silpną prezidentą (įdomumo dėlei galima prisiminti kad tūlas R.Paksas agitavo už stiprų prezidentą);
2. daugpartinė sistema: sėkmingose šalyse yra daugiau nei dvi partijos. Tas sumažina valdžios aparato politizavimą ir politiškai motyvuotą kadrų kaitą po rinkimų.

Aš manyčiau kad šios dvi idėjos neapima visų sąlygų reikalingų tam kad sukurti sėkmingą šalį. Juk daug kas pasakytų kad Estija skiriasi nuo Lietuvos savo pasiekimais, bet tuo pačiu metu abi aukščiau patiektos sąlygos yra išpildytos?

Keletas papildomų idėjų:
- sutelkta ir bendrai paėmus nesupriešinta visuomenė;
- tarpusavio pasitikėjimas; tikėjimas tais kuriuos renki ir reikalavimas atsakomybės;
- pagarba bendrapiliečiams;
- mokesčių mokėtojų išlaikomo biurokratinio aparato "pastatymas į savo vieta"; mažas visokių kontorų ir inspekcijų aparatas?
- išsilavinusi ir teigiamą kaimynų patirtį pasiruošusi perimti biurokratija bei politinis elitas (čia gana įdomus Aage Myhre's straipsnelis apie bandymus perduoti Norvegijos patirtį Lietuvoje)
- ...

Gal dar kas turi idėjų?

No comments:

Post a Comment