Friday, July 20, 2012

Dar kartą apie atomą

Yra toks pasakymas - "iš adatos vežimą priskaldo". Šiuo atveju dar įdomiau - iš atomo priskaldytas ne vežimas, bet visas vagonas.

Kad ir paskutinė iniciatyva dėl referendumo atominės elektrinės klausimu. Referendumas ne tikras, bet tik patariamasis - taigi žinant referendumo kainą ar nebuvo paprasčiau opozicijos partijoms pasamdyti kokią viešosios nuomonės tyrimų bendrovę ir paprašyti kad ji ištirtų tautos nuomonę šiuo klausimu. Galbūt netgi vyriausybė turėtų tą padaryti - juk kai kažką tokio monstriškai didelio darai, gerai žinoti elektorato nuomonę, ar ne?

Kadangi tas neįvyko, tai visumoj akivaizdu kad opozicija bando rinkti priešrinkiminius taškus inicijuodama referendumą. Grybauskaitė nepriima pozicijos šiuo klausimu, ir bando išlikti kaip toj pasakoj - nei nuoga nei apsirengusi. Iš principo irgi politikuoja, jei nepavyks ji galės kritikuoti Vyriausybę, o jei pavyks - ji irgi iš principo buvo už - tik nesakė to žmonėms prieš referendumą. Man klausimas - p. Grybauskaitė juk gali susipažinti su visa slapta informacija. Taigi ar jai kaip ekonomistei ir kaip tautoje turinčiam didžiausią svorį žmogui nepriderėtų išreikšti savo nuomonės? Manding rinkėjai už tai padėkotų?

P.S. čia straipsnelis iš Valstiečių Laikraščio ta pačia tema.

Saturday, July 14, 2012

"Eastern Europe" is dead

A good video from "The Economist". I like the term "Scared of Russia Europe":

Friday, July 13, 2012

Shale Gas

The Economist has a good article related to the extraction of shale gas. Perhaps this is a good option to look at if the nuclear option in Lithuania does not work?

Tuesday, July 10, 2012

Geras V.V.Landsbergio rašinėlis

... su kuriuo aš sutinku. Sovietinio laikmečio žmonės kurie sakė kad viskas turi pasikeisti be didelių sukrėtimų (tokie kaip Brazauskas) mano supratimu rūpinosi ne žmonių gerbūviu, bet tuo kad užsitikrinti sklandų resursų ir valdžios perėmimą pritaikant jį naujoms sąlygoms. Pavyzdžiui tūlas Imbrasas (EP narys) iš principo yra tos mąstysenos žmogus - argi reikia priminti reikalus su Nacionaliniu stadionu ar aplinkkelio statyba jam būnant Vilniaus meru. Cinizmas, formalus teisumas (nieko neįrodysi), savo asmeninės naudos žiūrėjimas kitų sąskaita valdo.  Taigi mintis kad grįžę emigrantai pakeis Lietuvą skamba naujai - bet ji nėra nauja. Tarpukario Lietuva būtent tokia ir buvo - ir iš dalies dėka to progresas tuo metu buvo neįtikėtinas. Izraelis irgi geras pavyzdys. Taigi va, gaunasi kad šiai dienai vėl tinka Maironio eilės:

Užtrauksim naują giesmę, broliai,
Kurią jaunimas tesupras!
Ne taip giedosme kaip lig šiolei:
Kitas mąstysime dūmas.

        Drąsiai, aukštai
        Pakils balsai:
        Išauš kita gadynė!
        Užgims darbai,
        Prašvis laikai.
        Pakils jauna tėvynė!

Aušra naujos gadynės teka:
Nušvis ir saulės spinduliai;
Juk nujautimas širdžiai šneka
Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai.

        Drąsiai, aukštai
        Iškils balsai ir t. t.

Numesk, tėvyne, rūbą seną,
Kurį užvilko svetimi!
Jį meilės kerštas tekūrena
Tėvynės meilės ugnimi!

Į darbą, vyrai! Šalį jauną
Prižadins meilės rytmetys;
Galybė meilės viską griauna:
Žiemos ledus ji sutirpys.

Ranka mus spaudžia geležinė.
Krūtinę apkala ledais:
Uždekim meile sau krūtinę!
Į kovą stokim milžinais!

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę
Bailiai kaip kūdikis apleis;
Kursai pamins, ką bočiai gynė
Per amžius milžinų keliais.

Tas ne lietuvis, kurs jos būdo.
Jos žemės dainų nemylės;
Neverks, kad patys sūnūs žudo
Kas verta meilės ir garbės.

Tas ne lietuvis, kurs dar bijo
Atsižadėt sapnų nakties,
Kurs bėgs nuo žygių, kalavijo,
Kursai didžiais darbais nešvies

Į darbą, broliai, vyrs į vyrą.
Šarvuoti mokslu atkakliu!
Paimsme arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuvos keliu!

        Drąsiai, aukštai
        Iškils balsai:
        Išauš kita gadynė!
        Užgims darbai,
        Nušvis laikai.
        Atgims jauna tėvynė.

Friday, July 6, 2012

Valstybės diena

Sako jei žmogus ko neturi tai stengiasi tą kompensuoti. Pavyzdžiui, jie jis yra storas, tai perka knygas apie plonėjimą; jei turi bendravimo problemų, tai perka knygas apie bendravima ir tt. Lietuva ilgai neturėjo savo valstybės, taigi dabar šalia Kovo 11 ir Vasario 16 yra dar viena valstybinė šventė - Valstybės diena arba Mindaugo karūnavimas. Aš asmeniškai esu gana kritiškas interpretacijoms liečiančioms 800 metų senumo istorijas, juolab kad netgi pati data yra ne faktas, o spėjimas ... Na bet kaip ten bebūtų dabartinė posovietinė Lietuva šiandien jau pragyveno viena diena ilgiau nei tarpukario Lietuva.

Su Valstybės diena! Lai Kovo 11 ir Vasario 16 aukos nenueina veltui - Tegyvuoja Lietuva!

Čia yra labai įdomus pokalbis su V.Adamkumi.

Thursday, July 5, 2012

Bronislaw Komorowski is in Lithuania

... on a personal trip, as reported by 15min.lt. He comes from an amazing family - it spans both Poland and Lithuania and has given us people such as Mykolas Römeris (Michal Römer). Sometimes I muse why during the interbellum it was OK to have an "ö" in one's name, and now in this post-soviet state we have all kinds of problems with this?

Tuesday, July 3, 2012

Income inequality

Did you know that according to some researchers, the income inequality in the US has not been this big since 1929? Here is the article by J.Stiglitz from project-syndicate.org.

Monday, July 2, 2012

Apie "vote splitting"

William Poundstone yra parašęs knygą kuri kalba apie rinkimų technologijas. Gana išsamus veikalas, kuris labai tinka Lietuvos situacijai. Tai va, dabar mes turim "Drasiaus kelias", "TAIP", Lietuvos Sąrašą - visos tos partijos kanibalizuos viena kitos balsus, nes tarkim Darbo partijos rinkėjas jau apsisprendęs - jam nesvarbu kas ponas Uspaskich vienu metu nuo teisėsaugos slėpėsi Maskvoje.

Taigi manau kad rinkimus bendrai paėmus laimės Socdemai, nepaisant "puotos maro metu" kurią jie buvo surengę 2007 - 2008 metais.