Friday, October 26, 2012

A couple of thoughts about energy independence

There has been much talk about energy independence in Lithuania. The Russian monopoly charges almost double the price for gas that it charges its Western European customers, and one is tempted to think that this is politics - just to show that without Russia these "midget states" (Putin's term, not mine) will not survive. That is why the Schroeder-Putin pipeline (aka Nordstream) was met with such distrust a few years ago.

However, hopefully this will end one day soon. There are significant shale gas deposits in Lithuania and other Baltic countries; and recently the US giant Chevron obtained a stake in a local company to explore for gas in Samogitia. Fracking, anyone?

Thursday, October 25, 2012

An interesting video about 1940-1953

IMHO the authors of the video below try to give a balanced view of the anti-soviet (and anti-nazi) resistance during and in the aftermath of the WWII.
P.S. a couple of related notes:

* The documentary is Russian, and one thing that caught my eye was the statement at the beginning saying that Lithuania had a very long history of wars and invasions because of the neighbourhood of big countries - Poland, Germany, Russia. I would take Poland out - I do not think it was a predator in most people's mind until around 1918. Also, I would conditionally take Germany out - Prussia was where a significant Lithuanian minority lived and Lithuanian books were printed at the time of the Lithuanian press ban - there was a lot Lithuanian thought coming from there during the years of Tsarist suppression in the 19th century.

* Here is an eyewitness account of the WWII time in Lithuania:

1941 - 1944 metai

Tai vokiečių okupacijos metai. Buvo grąžinamos žemės, nacianalizuotas turtas ir pan. Buvo verbuojami vyrai ir moterys darbams į Vokietiją, vėliau jėga buvo gaudomi vyrai darbams ir į frontą. Reikėjo duoti ir maisto produktų. Nutolo fronto gaudesys, atrodo, niekas ir nepasikeitė - saulė tekėjo ir leidosi, sodiečiai užkasinėjo sviedinių išmuštas duobes, vėl sėjo javus. Miesteliuose vėl buvo turgūs, vyko prekyba maisto produktais, gyvuliais, čigonai arkliais prekiavo, buvo visokių prekeivių. Turguje buvo didelis šurmulys - prekeiviai garsiai reklamuodavo savo prekes:
" kam kir -kam regata- kam į lempą naują knatą !" ( kir ir regata buvo cigaretės).

Dar buvo ir muzikantas "Pupų dėdė". Jis turėjo armoniką, įsėsdavo pas žmogų į vežimą grodavo ir dainuodavo. Žmonės duodavo jam pinigėlių, barankų virtinę užkabindavo, nes jo dainos žmonėms patikdavo. Policija nebausdavo, sakydavo "seniui vieno šulo trūksta". Turėjo jis savo "grupę" iš paauglių. Jų tikslas buvo sekti ar nėra arti policijos. Jei dainuška buvo nešvanki ant valdžios žmonių , o arti buvo policija, jie duodavo ženklą ir dainos žodžius pakeisdavo. Vokiečių pareigūnų nebijojo, nes jie nesuprato lietuviškai.

Kaime tos dainuškos buvo populiarios. Štai kelios iš jų:

Tupi Stalins už karklyna,
renka uteles iš klyna
Kur didžiąsias-siųs į frontą,
kur mažąsias- pats sukromta.

arba:
Toks čia draugas, toks tas ponas.
Abiejų tokia spalva.
Veins raudonas, kaip šetonas,
kitas rudas, kaip šuva.

arba:
Juokiasi ir varlė žalioji baloj,
kad lietuvaitės voliojas patvoriais su šleivais ir kreivais vokiečiais.
Atėjo rusai, paliko rusiukų, atvažiavo prūsai, bus ir vokietukų.

Kai gaudavo ženklą, kad yra "pavojus", daina būdavo kita:

Gražus paukštis pelėda,
gražūs vaikai pelėdos.
Oi, lylia, oi lylia gražūs vaikai pelėdos.

Gražios plunksnos pelėdos,
gražus snapas pelėdos,
oi, lylia lylia gražus kaklas pelėdos ir t.t.

Suėję į būrius kaimynai ėmė tylomis kalbėtis, kad suimami žydai, ne vien vyrai, bet ištisos šeimos, uždaromos jų krautuvės. Niekaip nesupratom , kuo jie prasikalto? Išgirdom, kad suvarė žydus vyrus į dvaro daržinę Rainiuose (kitoje kelio pusėje, kur dabartinė koplyčia), liepė patiems išsikasti duobes ir naktį sušaudė. Moterys ir vaikai už Viešvėnų miestelio dauboje sušaudyti. Nesupratom kodėl? Gal dėl turto, nes žydai turėjo aukso, vertingų daiktų.

Monday, October 22, 2012

Sunday, October 21, 2012

Saturday, October 20, 2012

Thursday, October 18, 2012

Filmas apie Čiurlionį

Britų režisierius Bob Mullan pastatė filmą apie M.K.Čiurlionį. Bus smagu pamatyti ;)

Sunday, October 14, 2012

Rinkimai Lietuvoje

Situacija liūdna. Panašu kad valdžią formuos ir koalicijai vadovaus Darbo Partija.

Gerai R. Valatka rašo:

" Kita žinia – bloga: Lietuva antrąkart užlipo ant to paties grėblio – V.Uspaskicho.

Panašu, kad tas daugiau nei penktadalis ar panašiai rinkėjų, balsavusių už Kėdainių kniazių (tą, kuris pirko aukštojo mokslo diplomą, bėgo slėptis nuo teisingumo į motiną Rusiją, darė fiti-miti su partijos buhalterija, kurio įmonės net minimalias algas darbuotojams mokėjo vokeliuose), palyginti net su „drąsiųjų kelių“ apsėstaisiais, yra gerokai blogesnėje padėtyje.

Meilė V.Uspaskichui – lyg oro – lašeliniu būdu plintantis virusas, kuriuo užsikrėtęs lietuvis kartą ir visiems laikams praranda tautinę savigarbą. Taigi, galima teigti, kad, net palyginti su „drąsiaisiais“, „darbiečių“ gerbėjai serga nepagydoma liga. Tuo metu „drąsiųjų kelių“ balsuotojai jau netrukus turės neblogą galimybę išsivaduoti nuo juos apėmusio kvaitulio. Ir labiausiai tam pasitarnaus pati N.Venckienė."

A.Užkalnis bando išlikti optimistas - ir ko gero jis irgi dalinai teisus - juk reikia laiko kad Darbo Partija gautų parodyti kad jos pažadai yra melas.  Galbūt todėl jie ir nori į valdžią įtraukti Liberalų sąjūdį - kad kartu visi susikompromituotų?

P.S. gana įdomi porinkiminė analizė kurią padarė Rokiškis

P.P.S. aš ko gero neteisus apie tai kad valdžia formuos Darbo Partija. Apie tą spręsti dar per anksti - viskas gali apsiversti aukštyn kojom - ir apie tai savo naujam straipsnelyje rašo R. Valatka.

Thursday, October 11, 2012

Alfred Erich Senn talks about his visit to Lithuania

A new tourist destination for Lithuanians ;)

Myanmar is all the rage right now. The old dictatorship is out and the new government is in. The property prices are soaring. Places like Mandalay are for all to visit now.

The situation perhaps is somewhat similar to what was in Lithuania and the rest of Eastern Europe some 20 years ago. Similarities do not end here - Lithuania at some point claimed to be a bridge between Russia and the Western Europe, Myanmar can claim to be the bridge between India and China ;)

Even the flag of Myanmar is new as of 2010. Would this not be a reason to visit Myanmar sporting our Lithuanian flag (which probably would get you some friends)?  Pretty cool, huh?

Myanmar
Lithuania

Garbage Warrior

kažkiek susieta su atomine tema - dokumentinis kuris vadinasi "Garbage Warrior"

Wednesday, October 10, 2012

Dėl atominės elektrinės

A.Mamontovas - turint galvoj kad jis nėra tos srities specialistas - pateikia gana argumentuotą nuomonę dėl atominės elektrinės.

Aš irgi balsuosiu "prieš". Ne dėl saugumo, bet dėl to kaip viskas iki šiol buvo daroma. Viskas atbulai - netgi "patariamasis" referendumas - iš pradžių buvo sukirsta rankomis dėl elektrinės, o paskui visų klausiama. Su tokia vadyba ta elektrinė labai realiai gali pasidaryti "the money pit". Čia mano pagrindinis argumentas.

P.S. čia nuoroda į straipsnelį apie mažus atominius reaktorius. Norint išlikti atomine šalimi, gal reiktų pradėti paruošiamąjį darbą dabar - jei dabar planuojamas gigantas bus nestatomas? Kad nereiktų vėl skubėti kaip paskutiniais socialdemokratų valdymo metais (2008)?

P.P.S. 2012.10.14 Čia S. Kuto nuomonė apie elektrinę. Pirmu paragrafu viskas pasakyta. 

Monday, October 1, 2012

The Other Dream Team

Apparently the film by a Lith-American M.Markevičius has hit the screens not only in Lithuania but now in the USA. LA Times provides this review .

I really liked the movie - in my opinion it well represents what the people were feeling back then in Lithuania. It is a sports documentary that is not only about sports, but about politics, self-identification and the sheer pride in being free again - in 1992 Lithuania was back on the map: it has thrown off the Soviet yoke just about a year ago.

To people the sports victories perhaps meant as much as political victories - it signified that Lithuania and Lithuanians are not "Russian" or "Soviet" any more.  Or - "Better dead than red", as the Grateful Dead would say.