Wednesday, August 29, 2012

Thursday, August 23, 2012

Migration out of the Baltics

Here is an interesting report that deals with the emigration from the Baltics. The trends do not look good as the article predicts that emigration could further increase as it is becoming easier to leave the country due to established communities elsewhere. This is in addition to the worsening birth statistics in the post-Soviet countries.

An interesting parallel can be drawn with the emigration from the Lithuanian part of the Russian empire more than 100 years ago.  Wikipedia states that back then between 30% and 50% of emigrants returned, this report estimates that returnees are at around 40% of all current emigrants.

Apie korupciją Ignalinos AE

Įdomiai gaunasi - JAV korupcija buvo įrodyta, o Lietuvoj - ne. Reikia paminėti kad bylos "numarinimas" įvyko Socialdemokratams valdant

Thursday, August 16, 2012

Atsakymas tiems kas yra prieš imigraciją

Neseniai R.Valatka rašė apie Lietuvos demografines problemas. Tai va, šiandien pasirodė atsakymas tiems kurie vis dar nusiteikę prieš imigraciją.

Aš galvoju kad Jevgenijus Šuklinas yra tikresnis lietuvis nei Donata Rimšaitė. O kaip jūs?

Apie komentarus Lietuvos spaudoje

Lrytas.lt rašo apie tai ką seniai buvo galima nujausti. Komentarai internetinėje spaudoje yra įtakos forma kuria gali naudotis ir naudojasi kitos valstybės.

Sunday, August 12, 2012

Labai rimtas ir tikslus R. Valatkos straipnelis

apie Lietuvos demografines problemas. Aš dar pridėčiau galimus sprendimo būdus - kurių iš principo yra tik vienas - tinkamai suorganizuota imigracija ir imigrantų integracija. Įdomu, kiek laiko praeis kol politikai apie tai pradės kalbėti?

Saturday, August 11, 2012

Pennsylvanijos angliakasiai


Kada aš ėjau į mokyklą - o tas buvo besibaigiant sovietinei erai - mums niekas daug nepasakojo apie Lietuvos istoriją. Kažkiek daugiau apie tai sužinojom jau prasidėjus Sąjūdžiui - ir tai buvo daugmaž Šapokos istorija. Visi staiga pradėjo kalbėti apie arklius Juodojoje jūroje girdančius lietuvius (patys istorikai paskui iš to šaipėsi nes 1. - arkliai sūraus vandens negeria ir 2. Lietuvos ekspansija į slavų žemes vyko vestuvių būdu) ir kitokius panašius su tikrove mažai ryšio turinčius pasakojimus.

Po to buvo kalbama apie spaudos draudimą 1864-1904 metais ir sukilimus prieš caro valdžią ir labai aktyvią rusifikaciją. Čia jau daug aktualesnės ir rimtesnės temos kurios yra paremtos faktais ir palieka daug mažiau erdvės interpretacijai.   Tarkim kad ir Kražių skerdynės .

To viso atgarsis buvo masyvi emigracija - kuri visgi mano supratimu yra nepakankamai nušviesta.

Žmonės bėgo iš Lietuvos nuo priverstinio šaukimo į caro armiją, nuo religinio persekiojimo, nuo negalėjimo rašyti savo kalba, ir - kas be ko - nuo skurdo. Įdomiausia yra tai, kad jie norėjo išsivežti savo Tėvynę ir papročius kitur - išliekant kartu - ir jie labai rėmė Lietuvos nepriklausomybės siekį. Tarkim rašytoja Žemaitė važiavo į JAV kelti lėšų savo veiklai.

Taigi kas buvo tie žmonės kurie sukūrė mažą Lietuvą kitoje Atlanto pusėje 19 amžiaus pabaigoje - 20 amžiaus pradžioje?  Pažvelkim į mažą miestelį Pennsylvanijos valstijoje - jis vadinasi Shenandoah.
20 a pradžioje jame buvo 30-40 tūkst. gyventojų, dabar gal kokie 3-4 tukst. Dauguma tų žmonių buvo angliakasiai - vyrai eidavo į šachtas kirsti anglies, ta anglis buvo iškeliama į paviršių ir suskaldoma  bei išvaloma nuo priemaišų (akmenys ir pan.) - tas buvo berniukų, invalidų (užgriuvus šachtai galima lengvai tapti nedarbingu) ir senių darbas.  Mergaitės dažnai dirbdavo tarnaitėmis, prižiūrėdavo vaikus; moterys plaudavo rūbus ir panašiai. Tipinis atvejis buvo kad prakutusi šeima nusipirkdavo mažą namelį į kurį įsileisdavo kelis nuomininkus. Šeimininkė plaudavo jiems rūbus, gamindavo maistą; o visi vyrai eidavo kasti anglies. Gyvenimas buvo sunkus - vyrai gerdavo (pvz. Wikipedia sako kad " This coal town offered more bars per thousand people than any other location in the world"), nuo sunkių sąlygų (jei neatsitikdavo nieko kito, per laiką anglies dulkės užkimšdavo plaučius) jie mirdavo sulaukę 30-40 metų; tik tie kurie įsitvirtino ir tarkim atidarė užeigą ar grįžo į Lietuvą ir nusipirko žemės (tokių buvo apie trečdalis) gyveno ilgiau. Tačiau čia buvo daugumos iš jų Lietuva - jie statė lietuviškas bažnyčias, mokyklas ir išlaikė kalbą. Daugumos žmonių pavardės buvo užrasytos kitaip nei mes jas dabar užrašytume - Rusijos Imperijoje tai buvo lietuvių kalbos draudimo laikai. Be to, daug kas "suanglindavo" savo pavardes. Labai paplitusi pavardė yra su galūne "avage" ("evičius"). Kapinėse tokių pavardžių labai daug.

Jiems atminti įdėjau keletą nuotraukų iš mano kelionės į šį mažą miestelį. Jei įdomu, parašykit - įdesiu daugiau.

USA, circa 1910
P.S. Šiandien įmečiau dar keletą nuotraukų į flickr.com. Nuoroda:
http://www.flickr.com/photos/tautietis/sets/72157631079965096/

Nuorodos:

1. "7 Pennsylvania Lithuanian Men For The Gallows" by Jay Zane

2. St. George's church demolition

http://www.lithaz.org/info/action/stgeorge_usalis.html

http://popalis.50webs.com/stgeorge.htm

http://republicanherald.com/news/diocese-plans-to-tear-down-st-george-church-in-shenandoah-1.281522?firstComment=40

http://www.traditioninaction.org/HotTopics/a074ht_Demolition.htm

3. Straipsniai apie Shenandaoh, PA

http://www.lithuaniangenealogy.org/databases/pa/1957/index.html 

 http://global.truelithuania.com/pennsylvania-usa-108/

4. Genealogy

http://www.lithuaniangenealogy.org/databases/pa/st_george/index.html

https://familysearch.org/search/records/index#count=20&query=%2Bsurname%3Awhitecavage~%20%2Bany_year%3A1840-1901~

5. Miscellaneous

http://www.lituanus.org/1994_2/94_2_05.htm

http://www.lituanus.org/1998/98_1_05.htm

http://vilnews.com/?p=12858

http://www.lithuaniangenealogy.org/articles/PA/whypenn.html

http://www.lituanus.org/1991_1/91_1_07.htm

http://www.bbc.co.uk/legacies/immig_emig/scotland/strathclyde/article_1.shtml

Thursday, August 9, 2012

Geras straipsnelis

balsas.lt.

O čia dar vienas - vis ta pačia tema - pilietiškumas ir artėjantys rinkimai.

Tuesday, August 7, 2012

Pritariu Seimo sumažinimui

Daugiau informacijos apie iniciatyvą sumažinti Seimą nuo 141 iki 101 atstovo galima rasti čia.

Friday, August 3, 2012

Wednesday, August 1, 2012

Stulbinanti statistika

"The Economist" turi straipsnelį kur teigiama kad tik maždaug 28% visų Amerikiečių turi bakalauro lygio išsilavinimą. Kita vertus, Lietuvoje tik pagrindinį išsilavinimą turinčių žmonių yra 8.1%. Tas reiškia, kad maždaug bakalauro lygio išsilavinimą turinčių žmonių yra 91.9%?

Pabandykim suprasti šiuos du skaičius:

JAV  - 28%
Lietuva - 91.9% 

Pagal šią statistiką išeina, kad Lietuvoje kuriami išsilavinę (žinau, labai galima apie tai diskutuoti) specialistai su aukštuoju kurie paskui neranda darbo pagal kvalifikaciją. Visiem įmušta kad jei turi aukštąjį, tai jau gerai - kitaip sakant "žmogus su aukštuoju" ir pan. Jei tik mokslas būtų raktas į šalies ir visuomenės sėkmę, tai aš būčiau labai patenkintas. Bet panašu kad taip nėra. Perdaug mokslo yra pastangų ir lėšų švaistymas.

Palyginimui JAV geras meistrelis ar šiaip veiklus žmogus gali uždirbti kur kas geriau nei diplomuotas inžinierius... Taigi - ar verta tiek iš visų mokesčių mokėtojų kišenės maitinti peraugusią akademinę sistemą?