Thursday, June 23, 2011

R.Paksas apie atominę elektrinę

Delfi.lt turi pono R.Pakso nuomonę atominės klausimu.

Noriu pateikti šią pono Pakso mintį:
"Nebijokime Tautos ir pasikliaukime jos išmintim - ji ir šį sykį priims teisingą sprendimą."

Paviršutiniškai žvelgiant, aš čia matau keletą problemų:
- darant referendumą (klausiant tautos) gana lengva manipuliuoti visuomenės nuomone (tarkim "juodosios technologijos", gal kažkur girdėta)
- tautai atiduodant sprendimą politikams nelieka jokios atsakomybės - kam tada juos rinkom
- ar tikrai visa tauta gali įvertinti visus technologinius ir finansinius aspektus kurie yra susieti su elektrinės statyba?

Čia grįžtam prie sprendimų priėmimo paradokso, kurį vikingai buvo pastebėję prieš daug šimtų metų.

No comments:

Post a Comment