Sunday, December 25, 2011

Ką sako Lietuvos pinigai?


Visai neseniai skaitinėjau Motiejaus Valančiaus "Palangos Juzę" ir bandžiau įsivaizduoti tuometinės Lietuvos gyvenimą - rūbai, gyvenimo būdas ir pan. Gyvenimas juk tikrai buvo nelengvas - rusifikacija, žmonių laisvės mažėjimas, 1831 ir 1861 metų sukilimai. M. Valančius ne tik žadino lietuvišką dvasią, pats rašė ir rėmė knygnešius, bet taip pat kovojo su girtuoklyste. Jo įkurtas blaivybės sąjudis buvo toks galingas kad privatūs bravorai nešė mažai pelno arba gavo užsidaryti ir Rusijos imperija paskelbė valstybinį alkoholio monopolį. Aišku toks sąjūdis negalėjo patikti tuometinei valdžiai, taigi M.Muravjov jį 1864 metais uždraudė.Tai va, paskaičiau Valančiaus rašinį apie Palangos Juzę, ir pasidarė įdomu kiek žemaičių yra pavaizduota ant lietuviškų pinigų. Taigi pradedam:

1 litas : Julija Žemaitė-Žymantienė (žemaitė)
2 litai: Motiejus Valančius (žemaitis)
5 litai: Jonas Jablonskis (suvalkietis)
10 litų: Steponas Darius ir Stasys Girėnas (žemaičiai)
20 litų: Maironis (žemaitis nuo Raseinių)
50 litų: Jonas Basanavičius (suvalkietis)
100 litų: Simonas Daukantas (žemaitis)
200 litų: Vydūnas (lietuvninkas, gyvenęs Mažojoje Lietuvoje bei Žemaitijoje - Telšiuose)
500 litų: Vincas Kudirka (suvalkietis)

Visų pirma, nežinau pagal kokį kriterijų šie žmonės paskirti prie tam tikros piniginės vertės. Ar veidai prie banknotų priskirti be ypatingos tvarkos? Jei ne, tai ar svarbesni sudėti ant mažesnių kupiūrų - tam kad dažniau juos matytume ir prisimintume - bet jei taip, tai kodėl Žemaitė yra svarbesnė už M.Valančių?

Na bet nukrypstu - juk skaičiuojam kiek yra žemaičių ant lietuviškų pinigų. Taigi gaunasi kad turim 6 žemaičius (10 litų turi du - Darių ir Girėną), 1 lietuvninką ir 3 suvalkiečius.

Taigi ką sako lietuviški pinigai? Visų pirma jie pasako kad dabartinę Lietuvą labai įtakojo "pakraščių" žmonės, ypač žemaičiai. Pamatęs tik pinigus, galėtum pagalvoti kad žemaičiai yra pagrindinė Lietuvos subetninė grupė. Kadangi taip ko gero nėra, tai kyla sekantis klausimas: ar tikrai nebuvo aukštaičių - tarkim kur nors nuo Panevėžio ar Utenos - kurie nusipelnė būti pavaizduoti ant litų?

P.S. Čia gana įdomus straipsnelis apie M. Valančių

P.P.S. pridedu keletą dainų kurias galima rasti ir Palangos Juzėj;


1 comment:

  1. Kaip smagu prisiminti litus! Gaila, kad pereinam vis labiau prie elektroninių pinigų.. Va, net paskutinės kelios paskolos internetu buvo, nors anksčiau imdavau grynaisiais... :)

    ReplyDelete