Saturday, April 9, 2011

Dar kartą apie tautines mažumas

Ryšium su Varšuvos priekaištais Vilniui, Lietuvos Rytas turi gerą straipsnelį kuris apžvelgia mažumų padėtį Lenkijoje.

No comments:

Post a Comment