Monday, January 24, 2011

Lietuva - Lenkija: ir vėl

Šarūnas Liekis pateikia įdomių minčių apie Lietuvos ir Lenkijos santykius. Tikrai - ar nereiktų Lietuvai būti truputį atviresnei - juk lenkai mūsų neužims? Juk laikai keičias ir dabar jau nebe tarpukaris?

Pabaigai - V.Laučiaus straipsnelis ir V.Landsbergio nuomonė apie Lietuvos ir Lenkijos problemas.

No comments:

Post a Comment