Wednesday, October 12, 2011

APIE EUROPOS PROBLEMAS - TRUMPAI

Europoj gana dažnai galima išgirsti kritikos apie Ameriką. Įdomumo dėlei, čia yra "Washington Post" vedamasis, kuris gerai susumuoja Europos problemas ir pateikia Europos kritiką. Gal ir gerai kad Lietuva dar neturi Euro?

No comments:

Post a Comment