Monday, June 13, 2011

Dar kartą apie žiniasklaidą

V.V. Landsbergis pateikia įdomius samprotavimus.

P.S. Veide irgi pasirodė jo mintys ta pačia tema.

No comments:

Post a Comment