Thursday, December 30, 2010

Puiki A.Kubiliaus kalba

Gana išsami kalba kuri apibrėžia kaip p. A. Kubilius mato Lietuvos ateitį. Smagaus skaitymo ;)

Wednesday, December 29, 2010

Welcome to the New Middle Ages?

Here is an interesting article by Parag Khanna that was printed by Financial Times. I find it rather interesting - the world being run by multinational companies, strong or rich individuals and the lines between the states being blurred by globalisation. Welcome to the brave new world ;)

Wednesday, December 8, 2010

Apie Lietuvos visuomenę

Gana įdomus pokalbis su Charles Woolfson.

Taip pat labai įdomiai rašo S.Kanovičius apie dabartinį lietuvių ir žydų santykį.

Kas liečia išsilavinimą, neseniai aptikau gana naudinga lentelę kuri rodo kaip skiriasi žmonių išsilavinimo lygis įvairiose šalyse.

Kažin kodėl estams taip gerai išeina susitvarkyti, sukurti pagrindą ateities augimui? Ar čia kultūrinis/religinis palikimas (Estija buvo valdoma vokiečių žemvaldžių, Lietuviai vietinių, istoriškai dominuojanti religija Estijoj - Protestantizmas, Lietuvoj - Katalikybė), ar kažkas daugiau?

Jau praėjo 20 nepriklausomybės metų, bet ar mes tikėjomės kad taip bus? Kad bus toks skirtumas tarp šalių vystymosi? Juk tada "Baltijos sesės" buvo labai panašios - bet gal čia tik man taip atrodė?

Saturday, December 4, 2010

Atominė saga tęsiasi

Kaip turbūt jau visi žino - ilgai trukęs (gal kokius metus?) konkusas dėl naujos atominės baigėsi niekuo. Visuomenėje visokios nuomonės - vieni sako kad naujos elektrinės reikia ir todėl reikia nenuleisti rankų, kiti mano kad nieko čia tokio.

A. Sekmokas aišku šneka kaip politikas ir kaip ministras - juk jis negali viešai pripažinti kad nesugeba padaryti to ką užsimojo. Trumpam pamirškim korėjiečius - juk kiek anksčiau jis buvo sakęs kad yra 5 ar 7 galimi investuotojai. Taigi klausimas - kur jie dingo? Kodėl privatus kapitalas nusprendė kad jiems čia eiti neapsimoka? Ar einant tiesioginių derybų keliu kažkas pasikeis ir jiems tą daryti pradės apsimokėti? Bet kas už tą "apsimokėjimą" iš tikrųjų užmokės? Ar nebus kaip su Williams - stambi kompanija pasiėmė stambius atlyginimus už bandymą padaryti Mažeikių Naftą pelninga įmone, o visi finansiniai ir kiti įsipareigojimai liko valstybei - t.y. Lietuvos mokesčių mokėtojams?

Čia tik klausimai - aš teisingo atsakymo nežinau. Kol kas spaudoje tik emocijos ir jomis grįstos juodai baltos reakcijos. Man atrodo kad viso šito reiktų perdaug nesureikšminti - jei tas finansiškai neveikia tai nieko čia nepadarysi - patinka atominė energija ar ne. Aš labai susirūpinčiau jei didelio techninio išsilavinimo neturintys (bet turintys didelį ego) politikai savo emocingomis kalbomis pradėtų poliarizuoti visuomenę ir iš to daryti politiką.

Bus elektros jungtys su Lenkija, Švedija; gal su laiku ateis geresni reaktoriai.

P.S. 2010.12.7 - VŽ pokalbis su p. A.Kubilium.

P.P.S 2010.12.9 - Saulius Stoma išreiškia savo nuomonę. Manau verta paskaityti - tik neesu tikras dėl 'nacionalinio investuotojo' - ar jei nacionalinis tai (1) žino/turi patirtį kaip statyti atomines elektrines (2) pelnas jam nerūpi? Taip pat įdomi Artūro Zuoko nuomonė.

Labai įdomu:

The December 11-17 edition of The Economist provides a very interesting overview of nuclear reactors. Enjoy!

Svari LEI ekspertų nuomonė išdėstyta čia.

Tuesday, November 23, 2010

Wednesday, November 17, 2010

Litvakai ir lietuviai

Prieš kurį laiką jau buvau rašęs apie litvakus - iš Lietuvos kilusius žydus. Visai neseniai pasirodė įdomus L.Donskio rašinėlis pavadintas "Litvakai: išplėštas istorijos lapas".

Turiu pripažinti kad visai sutinku su autoriaus nuomone.

Tuesday, November 16, 2010

V. Adamkus apie padėtį Lietuvoje

Gana įdomus pokalbis - rekomenduoju.

Apie atominę

VZ.lt šiandien rašo apie galimus investuotojus į naują atominę elektrinę. Man gerai atrodo korėjiečiai - KEPCO; su prancūzais suomiai turėjo labai daug problemų - projektas vėlavo ir kainavo kur kas daugiau nei planuota. Svarbu kad privatus investuotojas deda savo pinigus ten kur galvoja galima uždirbti; šiaip gali atsitikti taip kad didelės elektrinės bus išstumtos mažesnių.

Thursday, November 11, 2010

Grybauskaitė ir Lukašenko

Nežinau kas ką sakė ir kas ką pasakė, bet panašu kad įdomi intriga vystosi tarp D. Grybauskaitės ir A. Lukašenkos.


Čia
- apie tai ką rašo Lietuvos spauda, o čia - kaip tą vertina Baltarusijos opozicija.

Sunday, November 7, 2010

Barzdų kultas ir Lietuvos dabartis: ar istorija yra Lietuvos privalumas?


Dažnas iš mūsų prisimena Maironio eilėraštį:

Kur lygūs laukai,
Snaudžia tamsūs miškai,
Lietuviai barzdočiai dūmoja;

Galanda kirvius,
Kalavijus aštrius
Ir juodbėrį žirgą balnoja …

Gražios eilės – nieko nepasakysi. Barzdoti nenugalimi lietuviai galanda kirvius ir ruošiasi kovai. Garbinga ir šlovinga praeitis. Tik klausimas – ar čia tokia svarbi tema dabartiniams lietuviams ir ar Lietuva turi eikvoti tiek energijos ir lėšų tam, kad įamžinti šitą praeitį? Čia ko gero nieko naujo nepasakau – juk visi žino apie Valdovų rūmus ir daugelį kitų paminklų ko gero trims (Vytautas, Gediminas, Mindaugas – kas dar?) Lietuvos kunigaikščiams kurie gyveno maždaug prieš šešis šimtus metų.

Svarbu paminėti kad tada nebuvo tokio etninės tautos supratimo koks yra dabar. Todėl tempti tuos kunigaikščius į etninį šios dienos kontekstą mano manymu yra nekorektiška. Juolab kad mes šiuos kunigaikščius priešpastatom tiems kurie buvo vėliau – tarsi vieni kovojo už Lietuvą, o kiti “išdavė” Lietuvą “suktiems” lenkams? Beje, reikia neužmiršti, kad ir rytuose lietuvių kunigaikščiai vesdavo kokią slavų kunigaikštytę ir po to gana greitai priimdavo kitą tikėjimą ir slavišką vardą. Ar juos galima smerkti už tai?

Ar teisinga šios dienos supratimą apie tautą (kuris beje atsirado 19 amžiaus gale, t.y. prieš 120-130 metų ) primesti žmonėms kurie gyveno prieš 500-600 metų? Mano atsakymas būtų “ne” - juk tada jie neturėjo tos pačios etninės savivokos kuri dominuoja dabar.

Taigi, tęsiant mintį tolyn kyla kitas klausimas: ar žmonių gyvenusių prieš daug šimtų metų sureikšminimas yra prasmingas? Žinoti ir vertinti savo istorija yra labai svarbu, bet ar mes tinkamose vietose dedame akcentus?

Kaip visada ko gero čia turime ieškoti motyvo ir atsakyti į klausimą: kas tuo pasiekiama ir kodėl mes norim daryti daugiau nei jau yra padaryta? Ar nėra taip, kad kada mes galvojam kad mes įamžinam 600 metų senumo Lietuvos praeitį mes tampam žmonių su dideliais ego ir dar didesnėm “vizijom” įkaitais?

Juk apie visa tai parašyta knygose ir parodyta muziejuose – ar reikia kažko daugiau – pvz.įvairių paminklų bei rūmų? Prisimenu vienas žmogus aiškino kad yra Pilies gatvė nes senovėje tos gatvės gale buvo pilis su rūmais! Taigi dabar mes tuos rūmus turim atstatyti nes kitaip tas gatvės pavadinimas nelabai logiškas? Mano klausimas būtų toks – juk yra Žydų gatvė, Totorių gatvė – turbūt ten kažkada gyveno žydai ir totoriai – tai gal dabar ten vėl juos apgyvendinti?

Taigi prieinu prie pagrindinės savo minties: Ar istorija yra Lietuvos privalumas?

Ir vėl mano atsakymas būtų “ne”. Taip sakau nes man nėra visiškai aišku ką tas mums duoda - tarkim palyginus su estais ar latviais kurių istorija "prasidėjo" maždaug prieš šimtą metų.

Nesupraskit manęs neteisingai – mes turim žinoti ir gerbti savo istoriją. Bet ar pernelyg fokusuodamiesi į vieną istorijos tarpsnį mes nekuriame iš tos istorijos stabo užmiršdami dabarties žmogų?

P.S. šį straipsnelį rašydamas kažkiek sutirštinau spalvas - kad įdomiau būtų ;)

P.P.S. Dabartinė Lietuvių valstybė turi labai mažai bendro su senovės barzdočiais. Šis straipsnelis teigia kad apie 93% Lietuvos gyventojų buvo valstiečiai. Tie senoves karžygiai jau seniai buvo patapę rusų ir lenkų kilmingaisiais kuriems dažniausiai labiau rūpėjo jų ūkių našumas.

* Paveikslas - Jan Matejko 1878 "Bitwa pod Grunwaldem" (Battle of Grunwald)

P.P.S 2011.10.14 Lietuvos Ryto straipsnelis apie Lietuvos valdovus irgi įdomus ir argumentuojantis į panašią pusę

Monday, October 25, 2010

Nesėkminga Lietuvos užsienio politika

Kažkodėl gana daug minčių atėjo pradėjus galvoti apie Seimo kvailystes liečiančias nelietuviškų pavardžių rašymą bei bandymą įtvirtinti "lygesnių tarp lygių" principą. Pagalvojus, na gerai - Seime visokie TT, Darbo Partija, prisikėlėliai ir pan - taigi rinkėjai juos tokius išrinko. Na bet juk ne visi tokie?

Bet štai pačioj netikėčiausioj vietoj - Užsienio Reikalų ministerijoj - daroma (šią nuorodą rekomenduoju atidaryti kitam lange - lėtas ryšys) sunkiai pataisoma žala Lietuvai.

Aš jau net nešneku apie pono A.Ažubalio prašovimą pro šalį su lenkiškomis pavardėmis:
Cituoju:
"„Pagal tarptautinės tiesės dokumentus nėra jokios prievolės Lietuvai, kuri įpareigotų ją elgtis taip, kaip teikta šiame įstatymo projekte. Čia nėra santykių su Lenkija klausimas“, – Alfa.lt komentavo A. Ažubalis"
Deja deja realybė rodo kad Ažubalio supratimas apie santykius su Lenkija yra labai klaidingas.

Čia pateikti tik plika akimi matomi Lietuvos užsienio politikos vado "paklydimai". Aš esu tikras kad čia tik ledkalnio viršūnė - juk mes nežinome apie visus vakarėlius ar susitikimus su kitų šalių ambasadoriais ar atstovais kur mūsų diplomatijos vado minties "deimančiukai" tikrai sužiba.

Klausimas - kiek Lietuvos žmonėms kainuoja tokia situacija? Ar būtų galima kaip nors įvertinti prarastas verslo galimybes ir (dar labiau) sugadintą tarptautinį šalies įvaizdį?

P.S. Čia dar vienas lrytas.lt straipsnis apie santykius su Lenkija.

Edward Lucas kalba us BNS apie Lietuvos užsienio politiką.

Nepaisant to kas teisus,nepaisant purvo kuris teka Lenkijos žiniasklaidoj, A.Ažubalis gana silpnai atrodo prieš R.Sikorskį (tinklapis čia). Aš Lietuvos ministrui rekomenduočiau pagilinti anglų kalbos žinias ir manieras ;(
O gal tas jau nebesvarbu?

Laikas atsibusti


Reikalas su lenkiškų pavardžių rašymu darosi makabriškas.

Kaip ir rašiau anksčiau, aš galvoju kad čia jokia problema, kad vardas būtų rašomas taip kaip nori jo savininkas. Ypač jei tas vardas užrašytas lotyniška abėcėle paremtu raidynu - toks koks yra lenkiškasis. (Problemų gali atsirasti jei pradėtume rašti hieroglifus - tada reiktų lotyniškos transkripcijos?) Bendrai paėmus, gal reiktu neišradinėti dviračio, tik pažiūrėti kaip tą daro kitos "kultūringos" Europos tautos - tarkim danai ar vokiečiai. Tada jei kam ta tvarka nepatinka - galima parodyti pirštu į tą šalį ir paklausti - "O kodėl jiems tas galima?"

Jei valdžia nurodinėja kaip mums rašyti mūsų vardus, tai gal greitai ji pradės nurodinėti kokios spalvos švarka man dėvėti, ar - kaip sakė liūdnai pagarsėjęs ponas R.Paksas - kurioj rankoj laikyti šaukštą?

Visumoj, dėl šitos niekinės problemos Lietuvai daroma didelė žala. Kaitinamos aistros, gadinami politiniai ir ekonominiai santykiai, Lietuva atrodo kaip "bambukų" šalis tarptautinėje žiniasklaidoje. Ir aišku - kai kas gali pasakyti, kad tas atveria daug geresnes galimybes negeranoriškų jėgų veiklai. Kai du pešasi tai trečias laimi, ar ne? Juolab, kai pešasi dėl tokio mažmožio.

P.S. Atrodo, kad Lenkija ir Rusija vystys Kaliningrado aprūpinimo elektra klausimus. Jei aš būčiau Audronius Ažubalis man ko gero būtų labai labai gėda dėl tokios milžiniškos užsienio politikos nesėkmės. Ko gero tokią politiką galima pavadinti taip "prie ko priveda ir kiek kainuoja 'smetoninis' patriotizmas šiais laikais". Gėda!

Saturday, October 23, 2010

A.Kubilius - "Yes, we can"

Čia yra nuoroda į gerą straipsnelį. Aš manau, kad ponas A.Kubilius yra visiškai teisus. Mes susiduriame su vištos ir kiaušinio problema - ar iš pradžių reikia tikėti tuo kad bus viskas gerai - ar iš pradžių viskas turi pasidaryti gerai kad tuo patikėtume. Deja, žmogaus mąstysena tokia kad jis linkęs matyti daugiau bloga nei gera - todėl tikėti kad viskas bus gerai yra sunku. Kiek buvo kritikų ir netikėtojų kad Lietuva bus laisva - bet ji pasidarė, nes žmonės to norėjo ir tuo tikėjo. Su ekonomika kiek sunkiau - visokie populistai, korumpuoti valdininkai - čia viskas ne taip juoda ir balta - bet galbūt visgi reikia išlaikyti viltį ir dirbti ta linkme? Juk jei pradingsta tas tikėjimas, tai kas belieka?... Emigracija?... Bet ar tai atneš laimę?

Friday, October 22, 2010

The car of the Future?

"Verslo Žinios" has an interesting article about a person in Lithuania who remade his Honda to run on electric power only. This is pretty cool - let us hope that they can put those ideas to good use ;)

Friday, October 15, 2010

Geras straipsnis

Neseniai pasirodė gerai parašytas V.Laučiaus straipsnis apie šiuodieninę Lietuvos situaciją. Straipsnis pavadintas "Spalio revoliucija, žvaigždės, politika, amžinybė"

Praktiškai nėra ko pridėti. Gal tik tai kad tokios kaip autorius norėtų rimtos politinės jėgos nesimato. Taigi rinkėjui reikia rinktis iš socialdemokratų, įvairaus plauko populistų (TT, DP ir pan), bei konservatorių, centristų ar liberalų. Taigi - kuri kombinacija yra mažiausia blogybė?

Ir dar - demografija per rinkimus lemia viską. Dabar Lietuvoj apie trečdalis gyventojų gauna pensiją (ir, anot The Economist, situacija tik blogės). Taigi išeina taip, kad ta partija kuri pataikauja šiai grupei turi gerus šansus laimėti. O ši grupė - kiek galima spręsti iš praeitų rinkimų - vidutiniškai labiau mėgsta savo bendraamžius. Tokius, koks buvo a.a. A.Brazauskas. Arba tokius kurie daug žada - gal ką iš savo pažadų ir įvykdys?

Iš to taško žiūrint, "moralūs" politikai pasmerkti - juk jie negali meluoti ar žadėti to, kas užkraus ateinančioms kartoms nepakeliamą naštą.

Visgi perskaičius šį gerą straipsnį lieka klausimas - o ką daryti?

P.S. Visgi vilties gal reiktų neprarasti - juk kaimynai latviai išsirinko ne populistus, o tą pačią valdžią kuri darė labai skausmingas reformas. Juk ir Lietuvoj tas įmanoma?

Wednesday, October 6, 2010

Where do we come from?

Quite recently I watched a fascinating 13 part video on youtube - it is called "Journey of Man: A Genetic Odyssey". It was really stimulating to me - and I highly recommend it to everybody.

Coming closer to home, here is a great book by Marija Gimbutas that tells us about the Balts - the tribes that formed the core of present day Latvian and Lithuanian nations and that inhabited the eastern shores of the Baltic sea for quite a long time.

So, where do we come from ;-) ?

Monday, September 20, 2010

Nuclear Energy in Lithuania

One of the latest issues of Lituanus vol 56:1(2010) (lituanus.org) has a good article by S.Bačkaitis and R.Slavickas called "Lithuania's Energy at a Difficult Crossroads: Anxiety and Hope". The authors present a good review of available energy sources and come to the conclusion that by 2020 the present model of huge nuclear power plants could become obsolete as it might be replaced by small nuclear reactors. So, in effect the authors caution against current drive to build a new large reactor in Lithuania.

One of the references is the article that discusses various kinds of small (American) reactors.

It is interesting to see this type of discussion - I had a post about these and other types of nuclear reactors some time ago as well.

Note on September 28:
While perusing the September 25th 2010 edition of The Economist on p. 33 I have noticed that Polish company PGE is looking for Nuclear Power Programme Director. The ad states that they plan to commission the first nuclear unit by 2022. The agreement between PGE and Westinghouse seems to confirm this. I still doubt that there will be a joint Baltic nuclear project, but I guess now one can say for sure that there will be no joint nuclear project with Poland...

Saturday, September 11, 2010

Negatyvi spauda

Turbūt visi jau yra atsikandę lietuviškos spaudos. Kai kuriais atvejais negatyvios naujienos (ypač jei jos yra konstruktyvios, be asmeniškumų tokių kaip visų valdininkų vadinimas "dundukais" ar pan.) skatina pokyčius, tačiau dar dažniau tik sugadina nuotaiką. Jau kuris laikas neskaitau R.Valatkos vedamųjų - tas žmogus man atrodo turi kažkokį planą - vienus kritikuoja, kitus ne; vienus remia kai tam nėra priežasties (tas beje vyksta labai retai), o apie berods akivaizdžiai teigiamus dalykus visai nieko nerašo.

Prieš kelias dienas pasidomėjau Lrytas.lt akcininku pokyčiais. Įdomūs dalykai - didelė dalis valdoma firmos Snoras media, kuri savo ruožtu valdoma Rusijos piliečių kurie lyg ir turi gerus ryšius su Kremlium.

Nesinori leistis į sąmokslo teorijas, bet kas gali paneigti kad tam tikros jėgos (kaip pasakytų vienas profesorius) nori kontroliuoti Lietuvos viešąją nuomonę?

Įdomu kodėl negatyvumą lengviau parduoti nei teigiamus dalykus?

Pabaigai - V.V. Landsbergio straipnelis apie spaudą, partizanus ir kitus dalykus:
http://www.alfa.lt/straipsnis/10407835/?Gera..kai.gera=2010-09-10_07-00

P.S. čia naujas straipsnelis apie Snoro savininkus

Monday, August 16, 2010

VDU - mano Alma Mater

Prezidentas V.Adamkus mano kad VDU nusipelnė geriau. Studentas būdamas pažinojau V.Kaminską kai jis dar buvo Informatikos fakulteto dekanas ir turiu pripažinti kad tas žmogus buvo toks koks minimas straipsnyje. Sėkmės VDU!

P.S. Čia geras Ainiaus Lašo straipsnelis apie Lietuvos mokslą.

Monday, August 2, 2010

Pokalbis su V.Adamkumi

www.delfi.lt pateikia pokalbį su V.Adamkum. Man buvo įdomu kad ponas Adamkus nenoretų kad A.Kubiliaus vyriausybė išliktų po ateinančių rinkimų.Aš norėčiau - man patinka Kubilius bei daugumo jo ministrų. Dėl situacijos šeimose ir pilietinio auklėjimo, deja, tenka sutikti.

Čia pateikiu K.Girniaus nuomonę. Kas liečia užsienio politiką, manding ji labai skiriasi nuo V. Adamkaus nuomonės.

Man artimesnis Girniaus požiūris - saviizoliacija nieko neduoda ypač jei stengdamasi izoliuoti Rusiją Lietuva izoliuojasi nuo Europos 'sunkiasvorių' - Vokietijos ir Prancūzijos - kurie mielai bendrauja ir bando išplėsti santykius su Rusija.

O dėl politikos moralumo? Čia ko gero labai ilga discusija ...

Monday, July 19, 2010

A find in Samogitia


Recently I was talking to an acquaintance of mine and he showed me a really neat belt-buckle.

Apparently, this is a replica of an archeological find near Apuolė that dates back to around XII-XIIIth century.

We discussed what that might be. One idea was that this is a "Samogitian" or a "Couronian" type of viking - i.e. the local who was fighting with the Scandinavian Viking invaders. The horns on the helmet are turned down - and for a good reason: the 'typical' viking horns would hang on the branches of trees in the forests that were once abundant in the area - thus making these helmets unpractical. Thus the locals turned the horns down.

Another idea occurred to me just recently. Could this be a pagan deity Velnias? Before Christianity he was a good guy - a defender of oppressed and poor, guardian of the Underworld and usually is associated with an animal.

Be as it may, this 800 year old find is one cool piece of art!

Thursday, July 1, 2010

Brazauskui atminti

Spaudoje daug straipsnelių ir nuomonių. Pateikiu porą:

* V.V.Landsbergio rašinys yra čia. Šiame rašinėlyje prof. V.Landsbergio sūnus apmąsto savo tėvo ir A.Brazausko vaidmenį atgaunant Lietuvos nepriklausomybę.

* telegraph.co.uk straipsnelis pateikia gana išsamų A.Brazausko gyvenimo aprašyma ir yra vienas iš geresnių kuriuos man teko matyti.

Lai lengva būna jam žemė ...

Thursday, June 3, 2010

Jewish Ghetto in Vilnius Old Town

Here is a video by Daumantas Liekis that explores Vilnius sewers that connected Vilnius Ghetto to the rest of the town. It was used by the resistance to Nazis, Jewish partisans and to escape the Ghetto.

Thursday, April 8, 2010

Šiaudiniai patriotai


Mano manymu svarūs R.Šimašiaus pamąstymai:
http://simasius.blogas.lt/siaudinio-patriotizmo-triumfas-252.html

Mano supratimu Seimas padarė didelę žalą Lietuvai. Nežiūrint į tarptautines pasekmes, ši Seimo kvailystė apriboja žmonių laisvę ir bando paneigti fakta kad Lietuva yra daugiatautė valstybė. Esu tikras, kad atsiras daug lojaliu Lietuvos piliečių kurie dėl šio sprendimo taps ne tokie lojalūs.

O argumentai dėl lietuvių kalbos išnykimo neatrodo rimtai. Juk net caro rašytinės lietuvių kalbos draudimas 1864-1904 to nepadarė!

Klausimas - kas tokiu sprendimu pasiekta ir kam nuo šio sprendimo geriau?

Friday, March 12, 2010

Quo vadis, Lithuania

In Lithuanian press of the recent days there are some interesting thoughts about the achievements of the country in the last 20 years. A lot of people look at the positive things and point out the economic prosperity, freedom of movement and thought, memberships in the international organisations. There are pessimists who point out at the bureaucracy and lost or botched opportunities - such as the pathetic deal with Williams or failure to progress with the construction of the new nuclear power plant.

I have experienced the transition of Lithuania from a Soviet Socialist Republic to the independent Lithuania. I remember the Gorbachev's perestroika, calls for more openness and more power in the regions. In a sense the Gorbachev's perestroika was hijacked in Lithuania - democratically elected Supreme Soviet of Lithuania declared that it - expressing the will of Lithuanian people - declares that Lithuania is independent from the Soviet Union. All went according to the Soviet Constitution, but of course the Soviet Union's leadership was not happy. The Western leaders, happy at the thaw in the relations when the Gorbachev came to the power, were also not very happy - they were confused, and perhaps unwilling to jeopardise their relations with the Soviet Union.

Iceland was the first country that recognised the fact of Lithuania's independence. The small great country had the internal fortitude to do what is right and not what feels comfortable.

Meanwhile, Gorbachev asked Lithuania to think it over. Other countries were not rushing it, either. Think it over, go slow; perhaps be less dependent - but not fully free. Things like that.
To make the offer more convincing, the soviets imposed an economic blockade on Lithuania - stopping supplies to the factories and stores, not delivering oil and gas, and not buying any production. There were barely any cars in the streets, there were lines at gas stations. Food was rationed - people got coupons that gave them a privilege to buy flour, sugar and things like that. See what it is like being free! Fortunately, Latvia and Estonia were spared of this - their independence was proclaimed about a year later.

For some reason, at least I or people whom I know did not feel that we need to backtrack. People dug in and kept going. As they say - 'as the going gets tough - the tough keep going'. This thing lasted for months, and the soviets perhaps started feeling uneasy about this prolonged stand-off and the international attention this was generating. Finally it erupted - on January 13, 1991 the soviets attacked the TV tower in order to stop the flow of the local news. People came in their thousands to defend the TV tower and the Parliament building. There were casualties - unarmed people killed or injured by the soviet army. Perhaps then - it is easy to say it now - the soviets have lost. I would say 90% of the country was against them, those who were on the sidelines before by now have chosen their side. It would be very hard to pretend having a democracy and keeping the military all over the place to suppress demonstrations etc.

The things that followed - the coup d'etat in Moscow (calling for harsher measures and removing Gorbachev) and final recognition of the independence was the result of the events that were set off on March 11, 1990.

Now I would like to go back to Lithuanian press. There is a couple of interesting articles that provide some food for the thought. One is by E.Lucas, and the other one is by K.Girnius. Both of them are interesting, and I feel they provide different points of view. Should Lithuania be paying the price for having a principal position with Russia and at the same time being sidelined by the 'great' European powers like Germany or France? Is it not curious that not ONE high EU official came to this very important commemoration - the 20th anniversary of the Independence of Lithuania? Is this the kind solidarity that the EU values? I just hope that they fix the mistake the next year - and come to the 20th anniversary of Latvia's and Estonia's independence.

I believe after the next 20 years the things will be much different. The EU will be much more coherent body that looks for its own, it will have a great common market, and I hope it will be able to compete in the changing world. Lithuania and Russia will be good partners, who honour each other's history and self-determination. And I hope the whole region that was known as Eastern Europe will be able to break this vicious circle of being on the clash line of warring fractions - and we will have a region famous for its tolerance and with diverse and unique traditions and customs. Customs and traditions that anybody would be proud of.

Happy 20th anniversary, the free Lithuania!

P.S. on a later date there was a very interesting interview with W.R. Mead.
Also, here is The Economist article from March 31, 1990 and E.Lucas' diary from a recent visit to March 11, 2010 celebration.

Wednesday, March 10, 2010

Su Kovo 11-ąja

Spaudoje labai daug gerų straipsnelių šia proga. Siūlau keletą - sakyčiau gana tipiškų:
* Prof. V. Ladsbergio kalba
* Pokalbis su E.Gentvilu
* L.Donskio pamąstymai
* L.Pečeliūnienės straipsnelis
* JAV Valstybės sekretorės Hillary Clinton sveikinimasSu Švente visiems!

Tuesday, March 9, 2010

Pokalbis su Rachel Margolis

Siūlau pažiūrėti ir pagalvoti ar mes viską padarėm kad praeities klaidos būtų ištaisytos:P.S. geras A.Čekuolio straipsnelis yra čia.

P.P.S. 2012.10.10. An article in English on a related issue

Friday, March 5, 2010

Eastern European kind of funk

Here is the Lithuanian finalist for this years Eurovision song contest - a band called "Inculto". Enjoy ;-)

Here is the lyrics for the song:


You've seen it all before
We ain't got no taste we're all a bore
But you should give us chance
Cause we're just victims of circumstance
We've had it pretty tough
But that's ok, we like it rough
We'll settle the score
We survived the reds and 2 world wars

Get up and dance to our Eastern European kinda funk!

Yes Sir we are legal we are, though we are not as legal as you
No Sir we're not equal no, though we are both from the EU
We build your homes and wash your dishes,
Keep you your hands all soft and clean
But one of these days you'll realize Eastern Europe is in your genes

Sunday, February 21, 2010

Poland and the EU

A good read about Poland and the EU from Edward Lucas can be found here.

Thursday, February 18, 2010

Nuclear reactor for Lithuania?


There is a lot of talk in Lithuania regarding the building of new reactors now since Ignalina NPP is closed. The Wall Street Journal provides an interesting article about a new trend in nuclear industry - small nuclear reactors. These reactors are the size of a train car and are much cheaper to build. The article is here.