Monday, June 27, 2011

Santuokų statistika

Delfi.lt pateikia įdomų rašinėlį apie santuokų statistiką.

Įdomi lentelė - lietuvės moterys daugumoj išteka už vakariečių, o lietuviai vyrai daugumoj veda moteris slaves - ruses, baltaruses, ukrainietes. Tokių santuokų yra maždaug 16.6% - t.y. maždaug 1 iš 6.

Tai kad lietuviai vyrai neveda vakariečių moterų ko gero yra patriarchalinės sistemos pasėkmė. Gal galima būtų pasakyti kad 'vidutiniškai' moterys ieško vyrų kurie gali finansiškai jomis pasirūpinti - taigi turtingos šalies pilietei lietuvis vyras nelabai įdomus , o tuo tarpu lietuvei vakarietis atrodo gerai?

Iš kitos pusės, panašu kad lietuvės moterys išvažiuoja, o lietuviai vyrai atsiveža nuotakas iš rytų. Taigi keistu būdu vyksta suartėjimas ne su vakarais o su rytais?

PNK Orlen in Lithuania

There have been various stories about why the Polish company bought Mažeikių Nafta in Lithuania after the Russian company that owned it - Yukos - was taken over by the Russian government. Some said that the Polish company wanted to expand; some others - that the Poles felt and still feel brotherly feelings to Lithuania (we've been a country of two peoples - Rzeczpospolita Obojga Narodów - for more than 400 years) and therefore want to invest there.

Later on, there were some accusations that Lithuania does not give preferential treatment to the company, to which Lithuanian Prime Minister Mr. Kubilius answered that the state cannot give preferential treatment to one company and not give to another. There was pressure from one government on another, which was further soured by the spelling issue and claims about minority rights in Vilnius/Vilna/Wilno region. V. Savukynas also provides a good article here.

I do not know if this is over, but recently in Lithuanian press showed up a story that that quotes WikiLeaks to explain why the Polish company came to Lithuania. The story is long, but the idea is that if Mažeikių Nafta were bought out by some Russian company, PKN Orlen would have likely become bankrupt in 4-5 years. So this is a pre-emptive strike in order to buy some time and use Lithuania in pressing Russia to repair the pipeline "Druzhba". Now I do not know if this is true, but to me it sounds reasonable.

Any opinions or insights?

Thursday, June 23, 2011

R.Paksas apie atominę elektrinę

Delfi.lt turi pono R.Pakso nuomonę atominės klausimu.

Noriu pateikti šią pono Pakso mintį:
"Nebijokime Tautos ir pasikliaukime jos išmintim - ji ir šį sykį priims teisingą sprendimą."

Paviršutiniškai žvelgiant, aš čia matau keletą problemų:
- darant referendumą (klausiant tautos) gana lengva manipuliuoti visuomenės nuomone (tarkim "juodosios technologijos", gal kažkur girdėta)
- tautai atiduodant sprendimą politikams nelieka jokios atsakomybės - kam tada juos rinkom
- ar tikrai visa tauta gali įvertinti visus technologinius ir finansinius aspektus kurie yra susieti su elektrinės statyba?

Čia grįžtam prie sprendimų priėmimo paradokso, kurį vikingai buvo pastebėję prieš daug šimtų metų.

Tuesday, June 21, 2011

1940

Kas vyko Lietuvoje 1940-aisiais metais? Apie tą įdomiame straipsnelyje rašo V.Valiušaitis.

Norėčiau pasidalinti viena citata:

„Kaip paaiškint vakariečiui, kad 10 kartų daugiau etninių lietuvių žuvo po karo, negu karo metais? – klausia Millersvilio universiteto (JAV) istorijos prof. Saulius Sužiedėlis, ir čia pat priduria: – Jiems tai tiesiog netelpa galvoje.“

Monday, June 20, 2011

Apie kavos virimą

Scientific American pateikia gana įdomų straipsnelį apie kavą ir kavos virimą. Skanaus!

Wednesday, June 15, 2011

Foto iš Atgimimo laikų

Radau seniai ieškotą nuotrauką (http://www.lietuvele.com/osc/images/pabudome_ir_kelkimes_atgimimo_dainos.jpg). Aišku sunku perduoti emocijas, kurias tada daug kas jautė, bet manding ši nuotrauka gana gerai tą padaro ;)

Monday, June 13, 2011

Apie antrą PK

Labai įdomus straipsnis apie antrąjį Pasaulinį karą - ir kaip tai liečia Lietuvą.

Dar kartą apie žiniasklaidą

V.V. Landsbergis pateikia įdomius samprotavimus.

P.S. Veide irgi pasirodė jo mintys ta pačia tema.

Aleksandro Štromo 80 metų jubiliejus

Kažkaip praleidau šio iškilaus žmogaus gimtadieni - balandžio 4. Dabar jam būtų 80 metų - ir ta proga pateikiu šį L. Donskio straipsnelį.

Gero skaitymo!

Sunday, June 12, 2011

Keistas pasaulis

Gal kai kas jau žino - dabar JAV yra kilęs su Anthony Weiner susietas skandalas. Šis aukšto rango politikas siuntinėjo savo pusnuogio nuotraukas per Twitter ar Facebook. Atrodo kad normalus žmogus, bet kai pagalvoji - gal tikrai politikoj yra "self-selection"- t.y. į ten eina tik tam tikras žmogaus tipas?

Top 30 vietų lankant Lietuvą

Aprašymas yra čia.

Anot žurnalo "Savaitė" populiariausios turizmui vietos yra šios:
1. Trakai
2. Neringa
3. Druskininkai
4. Aukštaitijos nacionalinis parkas
5. Kėdainiai
6. Kretinga
7. Kryžių kalnas
8. Vilniaus universitetas
9. Anykščiai
10. Niūronys („Arklio“ muziejus)
11. Palanga
12. Biržai
13. Rokiškis
14. Birštonas
15. Pakruojis
16. Kairėnai (Kairėnų botanikos sodas)
17. Grūto parkas
18. Europos parkas
19. Rumšiškės (Lietuvos liaudies buities muziejus)
20. Pažaislis
21. Telšiai
22. Marijampolė
23. Veliuona
24. Kulionys (Molėtų observatorija)
25. Ventės ragas
26. Kurtuvėnai
27. Dzūkijos nacionalinis parkas
28. Žemaitijos nacionalinis parkas
29. Vištyčio regioninis parkas
30. Dieveniškių istorinis regioninis parkas

Monday, June 6, 2011

How Latvia Came Through the Financial Crisis

There is a new book by the Latvian PM V. Dombrovskis and A. Åslund called "How Latvia Came Through the Financial Crisis". Lithuanian press has this summary in Lithuanian.

Sunday, June 5, 2011

Įdomus pokalbis su A. Vaišniu

yra čia.

Kadangi ta mintis man kažkur matyta, norėčiau ja pasidalinti:
<<
Tomas Venclova sako, kad prisitaikėliškumą iš dalies lemia valstietiškai buožiškos šaknys – mentalitetas, kurio tipiniai atstovai neturi kitų interesų, išskyrus „savo šimtą margų“. Ar sutinkate su šiuo požiūriu?

Tik iš dalies. Nereikėtų iš aukšto žiūrėti į lietuvių tautą. Juolab augus „tarybinio elito“ padangtėse, to, kuris turėjo – kaip sakiau –– teisę žinoti daugiau už visą likusią „tarybinę liaudį“.>>

Saturday, June 4, 2011

Thursday, June 2, 2011

Vienas straipsnelis

Balsas.lt pateikia viena straipsnelį kuris panašu susumuoja ką aš jau buvau rašęs. Aš tik nesutinku su terminu "Skandinavų viliotinis" - atvirai sakant čia Lietuvai reikia stengtis kad Skandinavai priimtų ją į savo ratą. O Aage Myhre yra geras lietuvis kuris nori kad tas įvyktų - jis gyvena ir jo vaikas(i) auga Lietuvoj!