Sunday, March 31, 2013

citata šiai dienai

"The problems we face today are there because the people who work hard for a living are now vastly outnumbered by those who vote for a living. "


 - Marc Faber
gloomboomdoom.com

Ta proga labai geras buvusios finansų ministrės I. Šimonytės rašinėlis

Friday, March 22, 2013

Margi Sakalai

Įdomus simbolizmas V.Mykolaičio-Putino eilėse:

Lydėdami gęstančią žarą vėlai
Pakilo į dangų margi sakalai.
Paniekinę žemės vylingus sapnus,
Padangėje ištiesė savo sparnus.
Ir tarė margieji: negrįšim į žemę,
Kol josios pakalnės ir kalnai aptemę.
Sapnai ir šešeliai padangėse mums
Šviesiųjų į saulę kelių nebedrums.
Mes skaisčiąją aušrą dangum pasiviję,
Iš josios vainiko nuskinsim leliją -
Ir miegančios žemės laukus ir uolynus
Paversim į žėrinčius saulės gėlynus.
Ir tarė, suplojo iš naujo sparnais,
Tolyn ir aukštyn, koliai kraujas užkais
Pavytosios saulės ieškota liepsna,
Ir žemei užgims pranašauta diena.

Bet štai rytuose jau nuraudo dangus,
Jau nušvietė saulė uolas ir laukus,
Tačiau iš dangaus nei anksti, nei vėlai
Negrįžo į žemę margi sakalai.

1922

Kažkuo primena M.Gorkio 1895m "Dainą apie Sakalą"

"Рожденный ползать - летать не может!.."
<...>

"Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых - вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью...

Но будет время - и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!.."

<...>

Pabaigai citata iš Tahir Shah'o "The Caliph's House" - irgi apie būties dvylipumą:

"Two reeds drink from the same stream.
One is hollow, the other is sugarcane"
- Moroccan proverb


Taigi - už tuos kurie nebijo!

Tuesday, March 19, 2013

Stebuklai iš betono - nuotraukos

Gana graži ir plastiška Toyo Ito architektūra naudojant betoną. Kalbant apie betoną reikia paminėti tai, kad projektuotojas turi žinoti ką jis daro. Pvz., Fallingwater balkonai buvo pradėję linkti - ir jiems reikėjo gana egzotiško remonto (external fiber reinforcing, post-tensioning ir pan.)

150 years ago...

the January Uprising took place in the former Polish-Lithuanian Commonwealth against the Tsarist Russia.

Some historians think that this was the last time Lithuanians and Poles fought side by side against a common enemy...

Some quotes from Wikipedia:

"It is of interest to note that it persisted in Samogitia and Podlaskie, where the Greek-Catholic population, outraged and persecuted for their religious convictions, clung longest to the revolutionary banner."

"The government confiscated 1,660 estates in Poland and 1,794 in Lithuania. A 10% income tax was imposed on all estates as a war indemnity."

"Polish, Lithuanian and Belarusian insurgents were more numerous (up to 30,000 men at the peak of uprising) and a little better armed, but there were 135,000 Russian troops and 6,000 Cossacks in Lithuania and another 45,000 Russian troops in Volhynia. In every major military engagement of the uprising insurgents were outnumbered at least 10 to 1."

"In addition to the thousands who fell in battle, 128 men were hanged personally by Mikhail Muravyov ('Muravyov the Hangman'), and 9,423 men and women were exiled to Siberia (2,500 men according to low Russian data estimates, Norman Davies gives the number of 80,000 noting it was the single largest deportation in Russian history)."

P.S. this Walt Richmond's article tells the story of what happened to Circassians during roughly the same time period.

Monday, March 11, 2013

Kovo 11osios mintys

Visų pirma - visus su Švente! Tai ypatinga data - be jos viskas galėjo susiklostyti kitaip.

Čia tarsi drugelio efektas, kai drugelio plastelėjimas viename pasaulio gale iššaukia didelius pokyčius visiškai kitoje vietoje...

 Čia mano supratimu visai įdomus pokalbis su V.V.Landsbergiu.


Wednesday, March 6, 2013

Šio blogo statistika

Šiandien nusprendžiau patikrinti kokia kalba šį blogą daugiau skaito. Atsakymas vienareikšmiškas:


Tuesday, March 5, 2013

Puikus pokalbis su ponu S.Druckenmiller'iuĮdomu tai kad jis susirūpinęs kad pensininkai JAV "vagia" iš dirbančio jaunimo, kuris net negalės svajoti apie tokią paramą kokią dabar gauna pensininkai. Primena Lietuvą? (Įdomumo dėlei - JAV vienam pensininkui tenka 4.5 dirbančiojo, Lietuvoj - apie 2 ???)