Sunday, October 30, 2011

Lietuvio mentalitetas

Delfi.lt pateikia gana įdomų straipsnelį apie taip kaip lietuviai ir estai save pristato kitiems. Visumoj lietuviai dažnai apie savo šalį daug nekalba - ar tai yra labai kuklūs, ar nemato rimtos priežasties ko čia pasakoti apie savo šalį ar ja didžiuotis.

Man visgi atrodo kad čia yra visuomenės savivokos problema. Taip kaip žmonės save suvokia ir kaip save pristato yra įdiegiama mokykloj, per televiziją ir spaudą. Jei visą laiką girdi vien negatyvą, elgiesi atitinkamai. Jei tarkim kitoj ko gero labai panašioj šaly spauda yra pozityvesnė - mano nuomone tas pamažu turėtų išstumti tą visuomenę labiau į priekį. Žmonės pasidaro labiau linkę tikėti savo ateitim, mažiau emigruoja, bando įsitvirtinti savo šalyje.

Summa summarum - visuomenės informavimo priemonės yra neįtikėtinai galinga visuomenės keitimo jėga ir Lietuvoj ji destruktyvi.

P.S. Įdomumo dėlei - Steve Jobs pastabos kalbant apie Rupert Murdoch.

Užkalnis rašo apie susijusį fenomeną.

P.P.S. 11.28 šiandien pasirodė du geri straipsniai ta pačia tema
* K. Girnius
* V.V. Landsbergis

Wednesday, October 26, 2011

Anti-Soviet resistance in Lithuania after WWII

Here is a link to a new documentary by a Swede Jonas Öhman that deals with Lithuanian anti-Soviet resistance that started in 1944. The documentary is in English, and most people who created it are either not from Lithuania or are Lithuanian but have been raised in the West - so this provides a new perspective on the Partisan movement in Lithuania after WWII.

Tuesday, October 18, 2011

Klausimas Lietuvos istorikams

Ko gero nesuklysiu sakydamas kad Lenkijos politikai ko gero daug info gauna is kurierwilenski.lt. Taigi reikia suprasti kokios problemos keliamos. Kad ir sekantis straipsnelis. (Galima naudoti translate.google.com)

Nassim Taleb talks about Wall Street protests

Friday, October 14, 2011

Lenkijos lenkai apie Lietuvos lenkus

Lietuviška spauda atkreipia dėmesį į Newsweek.pl straipsnelį kuris kalba apie Lietuvos lenkus.

Iš principo (kaip jau daug kartų rašiau) Lietuvos valdžia daro klaidą neleisdama rašyti Lotyniško alfabeto raidžių kurių nėra lietuviškoj abėcėlej (gal galima tą pavadinti "trijų raidžių kombinacijos problema"? q,w,x ;-), bet faktas yra ir tas kad vietiniai lenkai yra visai be reikalo vietinių politikų užangažuoti ir sukurstyti. Aišku, politikams nuo to geriau - nes juk politikai yra tokie sutvėrimai kuriems reikia kuo daugiau dėmesio - bet iš viso to reikalo pralošia tik tie vaikai kuriems neleidžiama mokytis lietuviškai. Man atrodo čia vietiniai lenkai nuėjo per toli - ir jei tarkim ministerija sustabdytų tų mokyklų finansavimą dėl patvirtintų ir bendros Lietuvos-Lenkijos komisijos peržiūrėtų programų nesilaikymo, Lenkija nelabai ką galėtų padaryti . Pabandykit įsivaizduoti kad lietuviškos mokyklos etninėse lietuviškose žemėse Lenkijoj bandytų kažką panašaus padaryti (bet nedarys, nes supranta kad lenkų kalba jiems naudinga). Taigi vietinė publika bus save įsivariusi į kampą.

Čia jau Lietuvos politikų gudrumo klausimas kaip jie sužais - ignoruos (t.y. stručio įkišančio galvą į smėlį strategija - kas labai dažnai atsitinka) - ar bandys kažkokiu gudriu būdu užbaigti tą nesamonę. Gera pradžia būtų vieną kartą ir visiems laikams užbaigti lenkiškų užrašų ir trijų raidžių kombinacijos problemą - tas atimtų oficialiajai Lenkijai kokį 80% nepasitenkinimo priežasčių. Dėl žemės grąžinimo Vilniaus krašte - pripažinti kad valdininkai buvo korumpuoti ir pradėti tyrimus - ką bet kuriuo atveju reikia daryti, ir ne tik aplink Vilnių. Tada mokyklos nesuteiks jokių problemų - oficiali Varšuva tikrai negali rimtu veidu prieštarauti kad mokiniai gauna keletą pamokų lietuviškai?

Wednesday, October 12, 2011

APIE EUROPOS PROBLEMAS - TRUMPAI

Europoj gana dažnai galima išgirsti kritikos apie Ameriką. Įdomumo dėlei, čia yra "Washington Post" vedamasis, kuris gerai susumuoja Europos problemas ir pateikia Europos kritiką. Gal ir gerai kad Lietuva dar neturi Euro?

Apie Islandiją

Apie Islandiją rašiau čia ir čia.

Šiandien pamačiau kaip ši šalis save pristato. Man tas stilius labai patinka - viskas labai neformaliam lygyje, draugiška ir - kiek aš suprantu - gana tipiška. Ar tu būtum ministras, ar žmogus iš gatvės.

Wednesday, October 5, 2011

Tuesday, October 4, 2011