Sunday, February 13, 2011

Ronald Reagan - 100 metų jubiliejus

Neblogas žurnalisto A. Užkalnio straipsnelis apie Ronald Reagan'ą. Aš dar paminėčiau R. Reagano jumoro jausmą - netgi kalbant per TV.

Paimkim kad ir šitą:

"It's probably true that nobody's died from too much work. But why take the chance?" -- Ronald Reagan

"Gal ir teisybė kad nieks nemirė nuo persidirbimo. Bet kam rizikuoti?" -- Ronald Reagan

No comments:

Post a Comment