Sunday, February 20, 2011

Lietuvos užsienio politika

Tarp Lietuvos politikų yra tapę geru tonu rinkiminėje anketoje norodyti mokant keletą užsienio kalbų. Be rusų, būna gana egzotiškų mūsų kraštui - tarkim prancūzų ar ispanų. Tačiau šiuo metu labai dažnas kandidatas į Seimą anketoje nurodo ir anglų kalbą. Kadangi manau kad kažkiek anglų kalbą moku, tai noriu pateikti keletą pastebėjimų kas liečia Lietuvos politikų tikrąsias užsienio kalbos žinias.

Galima pradėti nuo kurioziško atvejo su ponu R. Paksu. Taigi ponas Paksas savo rinkiminėje anketoje kaip ir pridera nurodė mokąs angliškai. Tačiau koks buvo mano nustebimas kai pačiame "Borisovo ir Pakso" skandalo įkarštyje šis ponas Jungtinės Karalystės kanalui BBC interviu davė ... rusų kalba. Aš tada nesuprasdamas ilgai krapščiau galvą - Jungtinėj Karalystėj visi kalba angliškai, ponas Paksas buvo Lietuvos prezidentas. Taigi logiški kalbų pasirinkimai buvo kalbėti angliškai, arba lietuviškai. Kodėl tada rusiškai - gal BBC neturėjo vertėjo iš lietuvių kalbos ir ponas Paksas sutiko kalbėti rusiškai? Bet kam tada meluoti ir sakyti kad moki angliškai?

Pono Pakso atvejis nėra išskirtinis. Pavyzdžiui visai neseniai teko dalyvauti Vasario 16 minėjime skirtame angliškai kalbančiai auditorijai. Priimant kad Lietuva yra Vakarų pasaulio dalis (ES ir NATO), natūralu būtų galvoti, kad toks žmogus kaip Lietuvos užsienio reikalų ministras turėtų laisvai mokėti angliškai (ir aš esu tikras kad ponas A. Ažubalis tą ir parašė savo rinkiminėje anketoje). Tačiau mano supratimu realiai ta jo kalba yra pradedančio arba geriausio atveju vidutinio lygio - žmogus visiškai nejaučia kalbos niuansų ir - kas diplomatui ypač svarbu - įvairių mandagumo išsireiškimų. Aš jau nekalbu apie akcentą - tarkim vietoj "that" tas žmogus sako "vat". Youtube turi pakankamai mūsų ministro kalbos pavyzdžių.

Prie šito reiktų pridėti "patriotizmą" kuris kuris nepadarytų "gėdos" bet kokiam Smetonos laikų lenko-fobui - ir mes turime situaciją kuri kelia rūpestį buvusiam prezidentui V. Adamkui.

Taigi sugrįžtu prie klausimo kurį buvau iškėlęs anksčiau - kiek tas realiai kainuoja Lietuvai? O gal visiems jau "dzin"?

No comments:

Post a Comment