Tuesday, June 21, 2011

1940

Kas vyko Lietuvoje 1940-aisiais metais? Apie tą įdomiame straipsnelyje rašo V.Valiušaitis.

Norėčiau pasidalinti viena citata:

„Kaip paaiškint vakariečiui, kad 10 kartų daugiau etninių lietuvių žuvo po karo, negu karo metais? – klausia Millersvilio universiteto (JAV) istorijos prof. Saulius Sužiedėlis, ir čia pat priduria: – Jiems tai tiesiog netelpa galvoje.“

No comments:

Post a Comment