Monday, December 12, 2011

Apie liberalus

Skaitydamas Lietuvos naujienas gana atidžiai seku visų pakraipų liberalų partijas. Man ši pasaulėžiūra patinka, nes ji pasisako už valstybės kišimosi į žmogaus gyvenimą mažinimą.

Tačiau Lietuvos liberalai turi chronišką ligą - jie nesugeba susivienyti ir to pasėkoj nustumia save į paraštes. Dabar atsiradusi partija TAIP padidina liberalių partijų skaičių iki 3 (TAIP, Liberalų ir Centro Sąjunga bei Liberalų Sąjūdis).

Tai nėra gerai. Iš tikrųjų, tai vadovėlinis pavyzdys kaip daryti "balsu skaldymą" ( splitting the vote). Labai daug apie tai rašo William Poundstone savo knygoje "Gaming the Vote: Why Elections Aren't Fair (and What We Can Do About It)". Gali gautis taip kad dvi iš trijų partijų nepereis rinkiminio barjero ir liks paraštėse. Arba praeis dvi ir nesugebės susitarti kaip nesugeba to padaryti dabar?

Visgi - ar nebūtų geriau ieškoti kompromiso ir susivienyti? Aišku, niekas nėra idealus - bet jei liberalai rimtai žiūri į savo misiją įtvirtinti šias idėjas Lietuvoj - gal reiktų pagalvoti? Ar tai nebūtų didesnis gėris bei mažesnis blogis?

No comments:

Post a Comment