Sunday, April 10, 2011

Kai išeiviai išeina

Lietuvos Rytas turi įdomų pokalbį su buvusiu V.Adamkaus patarėju R.Mieželiu. Liūdna, kai peraugusi biurokratija ir kyšio noras taip stabdo Lietuvą. Gaila kad taip yra - išvažiuoja ne tik Lietuvoje gimę lietuviai - kurie galbūt nori pamatyti pasaulį, užsidirbti pinigų, bet ir tie idealistai kurie buvo grįžę į Tėvynę kad padėti jai prisikelti.

Aišku tokios Grybauskaitės šnekos kad išeivija daro per mažai yra labai nekorektiškos. Juk yra visokių žmonių, ir daug iš jų daro tai ką gali be jokio atlygio - o tokie pareiškimai įžeidžia visus.

Jei būtų okupacija, gal galėtum kaltinti kitus dėl padėties šalyje. Bet dabar? Kur tas Heraklis kuris nukirs biurokratijos Hidros galvas?

No comments:

Post a Comment