Thursday, August 28, 2014

Lietuva - Ukraina


Just stumbled upon a web page that provides support to Ukraine.
ukraine.popo.lt

Čia rašoma apie lietuvių paramą ukrainiečiams.

Thursday, August 14, 2014

Mintis šiai dienaiGood judgment comes from experience, and a lot of that comes from bad judgment.

-Will Rogers

Tuesday, August 12, 2014

Labai įdomus K. Skrupskelio straipsnelis

... yra čia. Straipsnelis parodo kaip žydai buvo vaizduojami tarpukario Lietuvos spaudoje.

Niekad neužmiršiu K. Skrupskelio pastabos per viena iš paskaitų man dar būnant studentu. Berods jis (būdamas JAV lietuvis) per šią filosofijos pamoką darė aliuziją apie pasikeitimus Lietuvoje ir skirtumą tarp Lietuvoje likusių ir nuo sovietų pabėgusių tautiečių.

Jo klausimas maždaug buvo toks: "Jūs turite kojinę. Tą kojinę nešiojate kiekvieną dieną ir ji suplyšta. Jūs ją užlopote ir toliau nešiojate. Galiausiai iš pradinės kojinės mažai kas beliko, nes viskas buvo pakeista lopais. Ar tai jau kita kojinė?"

Gana įdomiai apie Klaipėdos krašto (Memelland) prijungimą prie Lietuvos

... yra šiame video.

Man įdomūs yra šie faktai apie šio krašto paėmimą:

1. Vokietija Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos nesipriešino, ko gero planuodama šį kraštą atsiimti vėliau. Kaip alternatyva jis galėjo atitekti Lenkijai ar Prancūzijai. Lietuva buvo vertinama kaip daug silpnesnis oponentas.

2. Tai buvo gerai diplomatiniais kanalais koordinuota operacija - buvo įjungtos Sovietų ir Vokietijos vyriausybės.

3. Amerikos lietuviai aktyviai dalyvavo šiame procese. Amerikos konsulas buvo vienintelis Vakarų šalių atstovas kuris Kaune sveikino paradą skirtą Klaipėdos prijungimui.

4. Klaipėdos prijungimas buvo pripažintas tarptautiniu mastu de jure ir de facto Klaipėdos Konvencijoje (skirtingai nuo Vilniaus prijungimo prie Lenkijos).

5. Šis kraštas turėjo ypatingai plačią autonomiją; labai stipri buvo Vokietijos įtaka, jo gyventojai lengvai gaudavo Vokietijos pilietybę. Per visus 13 metų (iki 1939) dauguma gyventojų labiau identifikavosi su Rytprūsiais nei su Lietuva.


P.S. čia įdomus straipsnelis apie Kuršius

Monday, August 4, 2014

Apie Rytų Prūsiją


P.S. čia jau šiek tiek rašiau apie Prūsiją, o čia gana įdomi Karaliaučiaus kvartalo Sackheim istorija.
Čia keletas istorijų apie Klaipėdos kraštą (Memelland).
http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Leidiniai/Prusviet.lt.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XKcxRN6Wbls 
 https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fisch_Litauen
East Prussia — Germany's "bowels of iron and heart of steel"