Sunday, June 5, 2011

Įdomus pokalbis su A. Vaišniu

yra čia.

Kadangi ta mintis man kažkur matyta, norėčiau ja pasidalinti:
<<
Tomas Venclova sako, kad prisitaikėliškumą iš dalies lemia valstietiškai buožiškos šaknys – mentalitetas, kurio tipiniai atstovai neturi kitų interesų, išskyrus „savo šimtą margų“. Ar sutinkate su šiuo požiūriu?

Tik iš dalies. Nereikėtų iš aukšto žiūrėti į lietuvių tautą. Juolab augus „tarybinio elito“ padangtėse, to, kuris turėjo – kaip sakiau –– teisę žinoti daugiau už visą likusią „tarybinę liaudį“.>>

No comments:

Post a Comment