Wednesday, May 29, 2013

Apie modulinius atominius reaktorius

šie reaktoriai yra 5 ar daugiau kartų mažesnės galios nei įprastiniai; bet kas įdomiausia kad JAV reguliatorius NRC juos gali patvirtinti naudojimui jau 2014.

Popular Mechanics turi ir daugiau įdomių straipsnelių šia tema.


"We can make the reactor in a factory, split it in half, take it anyplace in the country on a railcar, and then assemble it."
  - John Goossen, VP, SMR development, Westinghouse

Trumpa ir aiški Reino Raud nuomonė

... yra čia. Kažkaip sunku patikėti kad 23iais nepriklausomybės metais problemos su asmenvardžių rašyba, homofobija, abortų draudimu. Laimėję laisvę, pasirinkimo laisvę uždraudinėjam?

Tuesday, May 28, 2013

Gana įdomiai apie Kaliningrado AE

... rašo lrytas.lt. Man įdomu kad jie galvoja apie mažą atominį reaktorių - 40 MW galios (KLT - 40S tipo, povandeninių laivų reaktorių pagrindu).

Sunday, May 19, 2013

Dar kartą apie karą

Kai kas visai neseniai šventė bene šešis metus trukusio Antrojo Pasaulinio Karo pabaigą (1945 gegužės 8.) Aš džiaugiuosi su jais.  Bet buvo ir kita šio įvykio pusė - dalis Europos tapo Sovietų Sąjungos satelitinėmis valstybėmis, o Baltijos šalys buvo okupuotos.

Įtariu kad visos demokratinės šalys taip džiaugėsi taika, kad nejučiom parmiršo kad kai kur vis dar vyksta blogi dalykai. Kai kurios šalys mielai atidavė sovietams tai kas anksčiau priklausė dabar jau okupuotoms šalims - ambasadų pastatus, aukso atsargas ir pan. Kai kurių šalių slaptos tarnybos skatino žmones grįžti į Lietuvą ir tęsti pogrindinę kovą - ko gero gerai žinodamos kad siunčia tuos žmones į mirtį; dar kitos šalys grąžino Baltijos šalių pabėgėlius atgal į Sovietiją. Berods tik JAV formaliai nepripažino Baltijos šalių prijungimo prie Sovietų Sąjungos.

Kitas aspektas buvo prieš tai buvusi nacių okupacija kuri irgi yra labai nevienareikšmiškai vertinama.  bernardinai.lt pateikia įdomų straipsnelį apie ss legionus Baltijos šalyse.

Skaudūs dalykai, bet reikia žiūrėti pro juos (ne į juos) ir eiti tolyn ...

Ką emigrantai gali padaryti kad Tėvynėj būtų geriau

... čia pokalbis su M. Dargužaite.

O čia labai įdomus straipsnelis iš lrytas.lt

Friday, May 17, 2013

Gana geras straipsnelis apie Lietuvos darbo rinką kamuojančias problemas

... pokalbis su R. Dargiu. Aš irgi manau kad čia labai svarbūs klausimai kuriuos reikia pradėti spręst dabar - kitaip bus per vėlu.

Keletas citatų iš aukščiau pateikto lrytas.lt  straipsnelio:

"Pesimistinius vertinimus šios [emigrantų grąžinimo] ir kitų panašių strategijų atžvilgiu dėstė R. Dargis. „Žmonių reikia čia ir dabar, nes visa valstybės išlaikymo sistema priklauso nuo žmonių, kurie moka mokesčius. Jokia „virtuali Lietuva“ nepapildo „Sodros“ biudžeto, todėl jis kiekvienais metais eina gilyn.“

Antra sistema, kuri priklauso nuo Lietuvoje dirbančių žmonių, anot R. Dargio, yra sveikatos apsaugos sistema. „Viena grupė moka mokesčius, bet nesinaudoja valstybinės sveikatos paslaugomis, kita grupė – pensininkai - jau nemoka mokesčių, bet labai aktyviai naudojasi ta sistema. Tų vyresnio amžiaus žmonių, kurie nemoka mokesčių, gausėjimas, rodo, kur eina mūsų sveikatos sistema“, - tvirtino Pramonininkų konfederacijos vadovas, pabrėždamas senėjančios visuomenės keliamas grėsmes.

Konferencijoje kalbėjusio migracijos eksperto Dainiaus Paukštės duomenimis, 2050 metais Lietuvoje pirmą kartą vyresnio amžiaus žmonių bus daugiau nei jaunimo."
 ...
"„Lietuvos švietimo sistema niekaip neatspindi to, ko reikia Lietuvos darbdaviams. Pernai tarp abiturientų populiariausi egzaminai buvo lietuvių kalbos, anglų kalbos ir istorijos. Lietuvių ir anglų kalbos – privalomi dalykai, be kurių neapsieisi. O matematiką ir fiziką laiko mažuma abiturientų, kai verslui kasmet reikia bent 5000 fizikų. Tad iš kur jų paimti? O dar po to girdime priekaištus, kad grįžtame į sovietmetį, nes ir vėl norime priversti žmones mokytis tam tikrų dalykų...“
Tuo pat metu verslininkas atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje nesiruošiama darbo vietų sukūrimui. „Tarkime, atvažiuoja verslininkas į tam tikrą Lietuvos regioną, norėdamas pastatyti fabriką, kuriame įdarbintų 300 žmonių. Kreipiasi į savivaldybę, klausia, kokių žmonių turi. O savivaldybė nežino – kiek joje moterų, kiek vyrų, koks jų išsilavinimas. Savivaldybės nežino, nes nesiruošia verslo investicijoms“, - tvirtino R. Dargis. "

Sunday, May 12, 2013

Tuesday, May 7, 2013

Thursday, May 2, 2013

Straipsnelis apie PhD studijas

... yra čia. Gero skaitymo ;)

"Many of those who embark on a PhD are the smartest in their class and will have been the best at everything they have done. They will have amassed awards and prizes. As this year's new crop of graduate students bounce into their research, few will be willing to accept that the system they are entering could be designed for the benefit of others, that even hard work and brilliance may well not be enough to succeed, and that they would be better off doing something else. They might use their research skills to look harder at the lot of the disposable academic. Someone should write a thesis about that."