Wednesday, December 8, 2010

Apie Lietuvos visuomenę

Gana įdomus pokalbis su Charles Woolfson.

Taip pat labai įdomiai rašo S.Kanovičius apie dabartinį lietuvių ir žydų santykį.

Kas liečia išsilavinimą, neseniai aptikau gana naudinga lentelę kuri rodo kaip skiriasi žmonių išsilavinimo lygis įvairiose šalyse.

Kažin kodėl estams taip gerai išeina susitvarkyti, sukurti pagrindą ateities augimui? Ar čia kultūrinis/religinis palikimas (Estija buvo valdoma vokiečių žemvaldžių, Lietuviai vietinių, istoriškai dominuojanti religija Estijoj - Protestantizmas, Lietuvoj - Katalikybė), ar kažkas daugiau?

Jau praėjo 20 nepriklausomybės metų, bet ar mes tikėjomės kad taip bus? Kad bus toks skirtumas tarp šalių vystymosi? Juk tada "Baltijos sesės" buvo labai panašios - bet gal čia tik man taip atrodė?

No comments:

Post a Comment