Monday, May 14, 2012

Nebėra paprastų žmonių?

Paskaitęs šį straipsnį, galėtum pagalvoti kad pagal pasiūlos ir paklausos dėsnį daug kas iš tų kur turi universitetinį ar kolegijos lygio išsilavinimą turėtų turėti problemų susirasdami darbą. Gal tas irgi prisideda prie emigracijos augimo?

No comments:

Post a Comment