Saturday, May 31, 2014

Mohanojaus Lietuviška Mainerių Orkestra

Kiek anksčiau čia buvau rašęs apie Pennsylvanijos angliakasius. Čia gana linksma "mainerių" muzika - kiek suprantu iš Suvalkijos?

No comments:

Post a Comment