Saturday, May 17, 2014

Geras D. Pancerovo straipsnelis ir kelios mintys apie Prūsiją

mėgaudamasis perskaičiau Dovydo straipsnelį kuris vadinasi "Neatstumkime savo piliečių rusų!". Su kai kuo sutinku, su kai kuo ne.

Tarkim Rusijos vėliavos iškėlimas  kai Rusija užima kitą šalį yra nejautrumas ir situacijos nesupratimas kuris legvai gali būti interpretuojamas kaip parama Rusijos politikai.

Bet visumoj bendra žinutė gera - Lietuva yra visų joje gyvenančių namai ir ji turi būti visiems teisinga ir gera. 

Beskaitydamas straipsnelį kažkodėl pagalvojau apie Prūsiją. Gana išsami jos istorija yra australo Christopher Clark knygoje "Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947". Iš principo Prūsija buvo daugiatautė valstybė kurios centras buvo  Berlyne (Rytprūsiai davė tik vardą) ir kuri dėl savo geografinio išsidėstymo dažnai balansavo ant išlikimo ribos. 

Huguenotai, persekiojami protestantai iš Lietuvos, kašubai, įvairūs slavai, prancūzai - visi ten galėjo keltis po marų ir karų. Šalis turėjo pavyzdingą biurokratiją, jokios korupcijos, o raštingumas tiems laikams buvo vienas pačių aukščiausių visoje Europoje. Protestantizmas neslopino įvairių kultūrų, visi galėjo naudoti ir puoselėti savo kalbas (pavyzdys - lietuvių kalba kuri rašto pavidalu pirmiau atsirado šalyje, kuri vadinos Ost Preussen, o ne Rzeczpospolita Obojga Narodow.)

Žmonės save laikė prūsais (šiuo atveju aš nekalbu apie baltus), nes jie identifikavosi su kraštu ir sistema kurioje jie gyveno. Geriausias pavyzdys yra Klaipėdos kraštas kur "etniniai" lietuviai labiau identifikavosi su "prūsiška" tvarka nei su didžiąja Lietuva. Beje geras straipsnelis apie tai yra čia, grožinis kurinys kalbantis apie panašias problemas yra Ievos Simonaitytės "Vilius Karalius". 

Lietuvninkai mes esam gimę, 
Lietuvninkai mes turim būt.
Tą garbę gavome užgimę,
Tą ir neturim leist pražūt.Esmė tinka ir šiai dienai - priimdama kitas tautas ir kultūras, leisdama jiems gyventi taip kaip jie nori, šalis tampa sėkminga; užsidarydama, sukurdama barjerus, nustatydama tuos kurie nusipelno gyventi geriau, o kurie nelaukiami, šalis pasmerkia save sunykimui. 

P.S.  

1. Žymus prūsų (vokiečių) filosofas I. Kant kyla iš Klaipėdos, jo tėvas tariamai buvo škotas. Iš kur škotai Klaipėdoj? Viena iš versijų kad jie persikėlė iš Kėdainių (kurie beje vienu metu turėjo didelę škotų bendruomę, nuoroda čia) po to, kai katalikai išvarė protestantus (cf. protestantų Radvilų ir Bonos Sforzos priešprieša, istorija su Barbora Radvilaite). 

2. čia yra gana įdomios W. Churchill citatos - tiesa, apie Prūsiją, ne Rytprūsius (pasidaro kiek nejauku žinant apie Vilko vaikus):

"Whenever they become strong they seek their prey, and they will follow with an iron discipline anyone who will lead them to it. The core of Germany is Prussia. There is the source of the recurring pestilence."

"The Nazi tyranny and Prussian militarism are the two main elements in German life which must be absolutely destroyed. They must be absolutely rooted out if Europe and the world are to be spared a third and still more frightful conflict. Controversies about whether Burke was right or wrong when he said, "I do not know a method of drawing up an indictment against a whole people," these controversies seem to be at this time sterile and academic."

- W. Churchill 

No comments:

Post a Comment