Thursday, May 8, 2014

Atmenant Antrojo Pasaulinio karo aukas

... įdomi V. Adamkaus citata iš 15min.lt:

"Mes iki 1938 metų diplomatiniais santykiais su Lenkija netikėjome, jie buvo įtempti dėl Vilniaus. Kai Lenkijos kariuomenė pradėjo bėgti ne nuo vokiečių pusės, o iš pasienio su Rusija pusės, Lietuva atidarė sienas ir draugiškai priėmė tuos, kurie 20 metų buvo okupavę Lietuvos sostinę. Man, jaunam žmogui, tai buvo ypatingo pasididžiavimo jausmas: mes vis tik buvome žmogiški, jautrūs ir priėmėme lenkų kariuomenę“
<...>

"Didžiuojuosi, kad Lietuva parodė didvyriškumą savo didžiausiam priešui, kuris per 20 metų mums buvo atėmęs Lietuvos sostinę. (...) Žmonės juos priėmė, maitino, rūpinosi, slėpė, nelegaliais būdais siuntė į Angliją ir kitur. Tai buvo aukščiausio žmoniškumo parodymas iš lietuvių tautos
."

No comments:

Post a Comment