Wednesday, November 28, 2012

A couple of good reads

The first one is called "Underground: A Novel" by A.Sileika; and the second one is "Viking" by E. Sevela.

Both of them deal with the same period - the sad aftermath of the WWII in Lithuania and resistance to the Soviet occupation. This period lasted much longer than the war itself, and during this period the country lost more people than in the war. I will leave it up to you to find out why that was.

Sad sad period - but it has to be remembered nevertheless. So, enjoy the reading if you are up to it. 

P.S. this never leaves us even to this day - here are some thoughts on a similar theme by a Lith journalist S. Parulskis: 

"Pastaruoju metu svarstau įdomią problemą – kaip elgčiausi, jeigu vėl grįžtų rusai. Okupantai. Mano kolegė vokietė sako: Putinas sadistas. Jis lauks, kol jūs patys pasiprašysite atgal į Sovietų imperiją. Jis galėtų paimti jėga, ir niekas tam realiai nesipriešintų, bet jis ambicingas sadistas, kuriam bus daug saldesnis kerštas, kai jūs patys pasiprašysite atgal. 

Skamba kaip pokštas, bet man visai nejuokinga. Netgi jaučiu, kaip per nugarą nubėga šiurpas, o kažkur viduje giliai atsiranda sunkumo pojūtis. Tarsi vidurių užkietėjimas – nepakartojamas jausmas, kai tavo subinėje kregždės sulipdo lizdą

Bėgti ar eiti į mišką? Nusižudyt, tarnaut okupantui, rašyt šūdiną literatūrą su apgailėtinomis rezistencinėmis razinomis? Košmaras. Baisiau, nei solistas su šeimyniniais triusikais. Į mišką eiti irgi jau nebebūtų prasmės. Tiesą sakant, į kokį mišką? Viskas privatizuota. Nereiks ir okupanto – savi nušaus. Savininkai."

No comments:

Post a Comment