Wednesday, February 22, 2012

LLRA ir Lietuva

Įdomus straipsnelis išreiškiantis V.Landsbergio nuomonę šiuo klausimu.

Reikia pastebėti kad Edward Lucas iš "The Economist" irgi apie tai rašo. Iš komentarų matosi, kad problemos aštrumas mažėja (palyginus su komentarais anksčiau) - ypač kas liečia Lenkijos lenkų nuomonę.

No comments:

Post a Comment