Tuesday, August 12, 2014

Gana įdomiai apie Klaipėdos krašto (Memelland) prijungimą prie Lietuvos

... yra šiame video.

Man įdomūs yra šie faktai apie šio krašto paėmimą:

1. Vokietija Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos nesipriešino, ko gero planuodama šį kraštą atsiimti vėliau. Kaip alternatyva jis galėjo atitekti Lenkijai ar Prancūzijai. Lietuva buvo vertinama kaip daug silpnesnis oponentas.

2. Tai buvo gerai diplomatiniais kanalais koordinuota operacija - buvo įjungtos Sovietų ir Vokietijos vyriausybės.

3. Amerikos lietuviai aktyviai dalyvavo šiame procese. Amerikos konsulas buvo vienintelis Vakarų šalių atstovas kuris Kaune sveikino paradą skirtą Klaipėdos prijungimui.

4. Klaipėdos prijungimas buvo pripažintas tarptautiniu mastu de jure ir de facto Klaipėdos Konvencijoje (skirtingai nuo Vilniaus prijungimo prie Lenkijos).

5. Šis kraštas turėjo ypatingai plačią autonomiją; labai stipri buvo Vokietijos įtaka, jo gyventojai lengvai gaudavo Vokietijos pilietybę. Per visus 13 metų (iki 1939) dauguma gyventojų labiau identifikavosi su Rytprūsiais nei su Lietuva.


P.S. čia įdomus straipsnelis apie Kuršius

No comments:

Post a Comment