Thursday, February 14, 2013

Keista ...

... kai kurie politikai rimtu veidu šneka kad reiktų iš kitų šalių prašyti kompensacijos už emigrantus-gydytojus. Kas toliau - vizos tiems kas nori išvažiuoti (kaip sovietmečiu)?

Jei padarytų apmokamas studijas ir nekurtų tiek daug daktarų kurie paskui neranda gerai apmokamo darbo, tai tokie klausimai net nekiltų. Ar nebūtų geriau peržiūrėti valstybės finansuojamų vietų skaičių, mokymo programas ir paklausą/pasiūlą prieš šnekant tokias nesąmones tarkim anglams ar norvegams. (Jau dabar aiškus atsakymas - ir man atrodo tą pasakytų kiekvienas bent kiek sveiko proto turintis žmogus: "Mes tų jūsų daktarų neprašėm atvažiuoti - jie patys atvažiavo ir naudojasi mūsų visuomenės pasiekimais, infrastruktūra ir sistemos teikiamomis galimybėmis - tai kodėl mes dabar dar už juos turėtume mokėti?")

No comments:

Post a Comment