Tuesday, February 26, 2013

Geras Marko Zingerio straipsnelis apie ...

... vasario 16osios eitynes.

Ko gero kalbant apie inteligentiją ir elitą verta atskirti kad pokario Vokietijoje buvo dar likę žmonių mačiusių kitą santvarką nei nacizmas (naciai valdė Vokietiją nuo 1933 iki 1945, daugmaž?) - Lietuvoj gi, praktiškai visas prieškarinis elitas buvo iššluotas (1940-1990); kažin ar galima būtų pasakyti, kad dabar su viena kita išimtim šalį valdo mutavęs buvęs sovietinis elitas (kuris beje gali būti labai nacionalistiškas, bet ne pasaulietiškas)???

No comments:

Post a Comment