Tuesday, July 10, 2012

Geras V.V.Landsbergio rašinėlis

... su kuriuo aš sutinku. Sovietinio laikmečio žmonės kurie sakė kad viskas turi pasikeisti be didelių sukrėtimų (tokie kaip Brazauskas) mano supratimu rūpinosi ne žmonių gerbūviu, bet tuo kad užsitikrinti sklandų resursų ir valdžios perėmimą pritaikant jį naujoms sąlygoms. Pavyzdžiui tūlas Imbrasas (EP narys) iš principo yra tos mąstysenos žmogus - argi reikia priminti reikalus su Nacionaliniu stadionu ar aplinkkelio statyba jam būnant Vilniaus meru. Cinizmas, formalus teisumas (nieko neįrodysi), savo asmeninės naudos žiūrėjimas kitų sąskaita valdo.  Taigi mintis kad grįžę emigrantai pakeis Lietuvą skamba naujai - bet ji nėra nauja. Tarpukario Lietuva būtent tokia ir buvo - ir iš dalies dėka to progresas tuo metu buvo neįtikėtinas. Izraelis irgi geras pavyzdys. Taigi va, gaunasi kad šiai dienai vėl tinka Maironio eilės:

Užtrauksim naują giesmę, broliai,
Kurią jaunimas tesupras!
Ne taip giedosme kaip lig šiolei:
Kitas mąstysime dūmas.

        Drąsiai, aukštai
        Pakils balsai:
        Išauš kita gadynė!
        Užgims darbai,
        Prašvis laikai.
        Pakils jauna tėvynė!

Aušra naujos gadynės teka:
Nušvis ir saulės spinduliai;
Juk nujautimas širdžiai šneka
Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai.

        Drąsiai, aukštai
        Iškils balsai ir t. t.

Numesk, tėvyne, rūbą seną,
Kurį užvilko svetimi!
Jį meilės kerštas tekūrena
Tėvynės meilės ugnimi!

Į darbą, vyrai! Šalį jauną
Prižadins meilės rytmetys;
Galybė meilės viską griauna:
Žiemos ledus ji sutirpys.

Ranka mus spaudžia geležinė.
Krūtinę apkala ledais:
Uždekim meile sau krūtinę!
Į kovą stokim milžinais!

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę
Bailiai kaip kūdikis apleis;
Kursai pamins, ką bočiai gynė
Per amžius milžinų keliais.

Tas ne lietuvis, kurs jos būdo.
Jos žemės dainų nemylės;
Neverks, kad patys sūnūs žudo
Kas verta meilės ir garbės.

Tas ne lietuvis, kurs dar bijo
Atsižadėt sapnų nakties,
Kurs bėgs nuo žygių, kalavijo,
Kursai didžiais darbais nešvies

Į darbą, broliai, vyrs į vyrą.
Šarvuoti mokslu atkakliu!
Paimsme arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuvos keliu!

        Drąsiai, aukštai
        Iškils balsai:
        Išauš kita gadynė!
        Užgims darbai,
        Nušvis laikai.
        Atgims jauna tėvynė.

No comments:

Post a Comment