Thursday, November 14, 2013

Dar kartą apie demokratiją

Philip Coggan'o "The Last Vote" - labai įdomi knyga kur diskutuojama tai kokia trapi sistema yra demokratija.
Gana įdomu, ypač tas tinka Rytų Europai (bet ne tik) kur dėl politinės brandos stokos populistai gali visiškai sujaukti šalį.
P.S. čia gana įdomi R. Valatkos nuomonė apie demokratijos stovį Lietuvoje

No comments:

Post a Comment