Sunday, May 19, 2013

Dar kartą apie karą

Kai kas visai neseniai šventė bene šešis metus trukusio Antrojo Pasaulinio Karo pabaigą (1945 gegužės 8.) Aš džiaugiuosi su jais.  Bet buvo ir kita šio įvykio pusė - dalis Europos tapo Sovietų Sąjungos satelitinėmis valstybėmis, o Baltijos šalys buvo okupuotos.

Įtariu kad visos demokratinės šalys taip džiaugėsi taika, kad nejučiom parmiršo kad kai kur vis dar vyksta blogi dalykai. Kai kurios šalys mielai atidavė sovietams tai kas anksčiau priklausė dabar jau okupuotoms šalims - ambasadų pastatus, aukso atsargas ir pan. Kai kurių šalių slaptos tarnybos skatino žmones grįžti į Lietuvą ir tęsti pogrindinę kovą - ko gero gerai žinodamos kad siunčia tuos žmones į mirtį; dar kitos šalys grąžino Baltijos šalių pabėgėlius atgal į Sovietiją. Berods tik JAV formaliai nepripažino Baltijos šalių prijungimo prie Sovietų Sąjungos.

Kitas aspektas buvo prieš tai buvusi nacių okupacija kuri irgi yra labai nevienareikšmiškai vertinama.  bernardinai.lt pateikia įdomų straipsnelį apie ss legionus Baltijos šalyse.

Skaudūs dalykai, bet reikia žiūrėti pro juos (ne į juos) ir eiti tolyn ...

No comments:

Post a Comment