Tuesday, April 2, 2013

Aleksandrui Štromui atminti

Balandžio 4 dieną A.Štromui būtų suėję 82. Tikrai iškilus žmogus, talpinęs savyje lietuvį ir žydą...

Mano nuomone, jis yra viena iš pačių iškiliausių asmenybių kilusių iš okupuotos (Tarybų) Lietuvos.

Jo rafinuotumas, supratimo gilumas ir atlaidumas mano supratimu labai gerai atsispindi šioje citatoje:

<...>

"Kadangi nežinau, ar panašius žodžius yra parašiusi žydų rašytojo plunksna, jaučiu pareigą užpildyti šią spragą. Taip, mes, žydai, daug šimtmečių gyvenome su mus priėmusiomis tautomis - vokiečiais, lenkais, lietuviais ir kitais. Mes kalbame jų kalbomis, mes - jų istorijos ir kultūros dalis. Mes turime abipusių skriaudų, bet jos neturi užtemdyti to, kas bendra, arba pakeisti fakto, kad mes ir toliau eisime kartu tuo pačiu keliu. Antisemitizmas toks pat kraupus kaip antivokiškumas, antilenkiškumas, antilietuviškumas, kaip visi priešdėliai "anti-", reiškiantys priešišką nusistatymą.

Tačiau būtume neteisūs, apsimesdami, kad bet koks antisemitizmas - vien kitų tautų prietarai bei fantazija ir nei visiškai, nei iš dalies neatspindi tos perdėtos reakcijos į realų blogį, kurį kai kurie mūsų tikrai esame padarę. "

<...>

"Privalom visiems laikams suprasti, kad tautų su kuriomis gyvename, pralaimėjimai ir praradimai yra taip pat mūsų pralaimėjimai ir praradimai; o jų laimėjimai - taip pat ir mūsų laimėjimai; kad istorijos valia - gerai tai ar blogai - mes sudarom vieną šeimą ir turime atitinkamai galvoti bei elgtis."

A. Štromas, "Laisvės Horizontai" p. 507 (ISBN 9955-429-45-3)

No comments:

Post a Comment