Thursday, October 16, 2014

Puikus Arkadijaus Vinokuro straipsnelis

... apie dabartinę situaciją Europoje. Man atrodo kad straipsnelis gana gerai atspindi daugelio žmonių Baltijos šalyse ir Lenkijoje nuotaikas (nesakau "Rytų Europa", nes žinau kad kai kurios šalys to tikrai taip nemato).

"Jeigu tikrai buvusiems komunistų vergams iškrito atsakomybė atgaivinti politinio kūno idėją, tai tuo labiau mūsų politinių vadovų mąstysena turėtų atspindėti nurodytus kriterijus. Šiandien mums reikalingi ne tik politikai –ūkio tvarkytojai, bet vizionieriai besiremiantys vertybine politine pasaulėžiūra (tikėtinai demokratine), pasiruošusiais už ją tapti pajuokos objektais Europoje. Tai yra tais, sąmoningai praleidusiais „gerą progą“ patylėti. Tokiam kalbėjimui, jau sakiau, būtini sąjungininkai. Lenkams pirmiesiems turime ištiesti ranką."
  - Arkadijus Vinokuras 

Apie tai kad Europos problemos yra ne JAV politikos pasekmė rašo Kęstutis Girnius. Sunku su tuo nesutikti - juk Europos šalių politika yra formuojama tų kuriuos žmonės patys išsirinko.

No comments:

Post a Comment