Sunday, September 28, 2014

Pora gerų straipsnių

... pirmas yra apie Bobelio šeimos istoriją, ypač tai kas liečia Brazaitį ir sukilimą prieš sovietus (dvi geros nuorodos apie tuos įvykius - pirma ir antra). ... antras yra R. Valatkos straipsnelis apie vakarų dabartinę impotenciją ir tai ko dabar reikia Lietuvai.

No comments:

Post a Comment