Wednesday, June 18, 2014

Apie referendumą dėl žemės pardavimo

Čia rašo kad visgi bus referendumas dėl žemės pardavimo. Įdomu kodėl tas buvo leista - ar ES teisė neaiškiai pasako ką Lietuva įsipareigojo įstodama į ES? Bet jei taip, tai ar visiškai anemiška Vyriausioji Rinkimų Komisija su Zenonu Vaigausku priešaky neturėjo paprašyti išaiškinimo kad tokį referendumą galima rengti tik išstojus iš ES? Ar Seimas neturėjo reaguoti grečiau? Taigi referendume kaip būtina sąlyga turi būti sprendžiama ir Lietuvos sąsaja su Europa.

Gaunasi kažkoks bandymas destabilizuoti - kurį remia "ūkininkas" milijonierius R.Karbauskis ir dėmesio trokštantis buvęs kandidatas į prezidentus B. Ropė. 

Konservatoriai siūlo referendume nedalyvaut. Viena pastraipa į kurią manding verta atkreipti dėmesį:
"Referendumo iniciatoriai taip pat siūlo Konstitucijos pataisą, kurią priėmus, būtų sumažintas referendumui surengti Konstitucijos reikalaujamas 300 tūkst. iniciatyvą remiančių piliečių skaičius iki 100 tūkst. Toks sumažinimas galimai atvertų kelią neatsakingoms iniciatyvoms, sukeltų politinę sumaištį ir sumenkintų parlamentinę demokratiją. Referendumo inicijavimui reikalingo piliečių parašų skaičiaus sumažinimas yra žalingas ir galimai keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Tai akivaizdžiai įrodo panašios „referendumų“ iniciatyvos, kokias matėme Ukrainos Kryme. Ne veltui tokiose senose demokratijose kaip Vokietija yra taikomi netgi žymiai griežtesni barjerai referendumų organizavimui."


Liberalai taip pat pateikia savo paaiškinimą:
"Reikėtų tiesiai šviesiai pasakyti, kas slypi už pseudopatriotinių norų pratęsti draudimus – tai yra siekis, kad žemės sklypų savininkai ir toliau neturėtų pasirinkimo bei žemę pardavinėtų pusvelčiui asmenims, susijusiems su stambiaisiais žemvaldžiais. Dėl apribotos žemės pardavimo rinkos Lietuvos žmonės per pastaruosius dešimt metų jau buvo nuskurdinti. Dabar norima tą nuskurdinimą dar kartą legalizuoti“
- E. Gentvilas 

No comments:

Post a Comment