Sunday, April 27, 2014

R. Valatka rašo apie žemės pardavimą Lietuvoje

Ašara Dievo aky,
Lietuva, ką tu veiki?
Rūpintojėlis
- J. Marcinkevičius

Gana ironiška kad tiek kovoję už laisvę dabar bandom varžyti laisvę - lenkiški užrašai, žemės pardavimas ...

Kas blogiausia, kad Konservatoriai šiais klausimais netgi pasirodo blogiau nei buvę komunistai - hm hm, atsiprašau - socialdemokratai. Atmetus Darbo partiją ir Tvarką ir Teisingumą kurios mano nuomone yra bevertybinės ir visiškai oportunistinės partijos - belieka tik Liberalai?

Čia nuoroda į Valatkos straipsnelį kuris išdiskutuoja visai neseniai Seimo priimtą žemės pardavimo įstatymą.

No comments:

Post a Comment