Thursday, January 30, 2014

Įdomus pokalbis su T. Venclova

... yra čia.

Viena iš minčių:

"Visada maniau ir, tiesą sakant, tebemanau, kad kultūra autentiškiausiai plėtojasi be dotacijų – taip dažniausiai ir būdavo, tik tarybų valdžia pripratino prie kitokios padėties. Kūrėjams sunku išgyventi? O kodėl neieškoti kitokių profesijų, ir nebūtinai redakcijose, leidyklose ar panašiai? Čechovas buvo darbštus gydytojas, bet laisvalaikiu parašė „Žuvėdrą" ir keliolika kitų visai neblogų, ligi šiol puikiai žinomų veikalų. Parama reikalinga nebent knygų leidybai, nes Lietuvos rinka maža, devyniasdešimt penki procentai lietuvių mieliau pirks naują automobilį arba smartfoną, negu knygą. Taip irgi buvo visada (Vaižgantas rašė, kad knygų spinta lietuviui – nepažįstamas baldas). Žmonės pirko knygas nebent tarybiniais laikais, kai automobilių nebuvo."
- Tomas Venclova

No comments:

Post a Comment