Tuesday, July 2, 2013

Užsienio žvalgybų veikla Lietuvoje

... yra diskutuojama šiame straipsnelyje. (English version is here.) R. Valatka šį gana gerą straipsnelį susumuoja čia.

Dovydas Pancerovas "Lietuvos ryte" irgi nagrinėja priežastis kodėl rusai myli Lietuvą bei diskutavęs interneto komentatorius. 

Anksčiau buvau pastebėjęs keletą straipsnelių apie informacinį karą. Panašu kad Lietuvoje vyksta pagrindiniai mūšiai, bent jau kas liečia Baltijos šalis.

"Dar vienas faktas, parodantis Lietuvos svarbą Rusijos žvalgyboms – Lietuvoje Rusijos ambasada ir rezidentūros visada buvo didžiausios: sudėjus abiejų Rusijos ambasadų personalą Latvijoje ir Estijoje jos būtų mažesnės, nei viena ambasada Lietuvoje."
      -Mantas Adomėnas

No comments:

Post a Comment