Saturday, June 29, 2013

pora gerų straipsnelių apie kalbą

Pirmasis yra susietas su kitų kalbų pavardžių rašymu, na o antrasis su kalbos evoliucija.

"Visais atvejais esu už tai, kad žmogus rašytų pavardę taip, kokia ji yra. Bet puikiai žinau, kad mūsų Konstitucija greitomis parašyta, nubalsuota. Reikia Konstituciją keisti. Atrodo, esame įstrigę aklavietėje su senstelėjusia 20 metų Konstitucija"
- G. Subačius

No comments:

Post a Comment